IT i Nowe technologie Przemysł Nauka i Edukacja

New Education Forum Gdańsk

location icon
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, Audytorium S205 Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk
calendar icon
Od 18 kwi 9:00 do 18 kwi 15:00

18 kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się kolejna edycja New Education Forum, na którą Was serdecznie zapraszamy. NEF Gdańsk będzie szczególnie ważny, ponieważ właśnie podczas wydarzenia zaprezentujemy Wam rezultaty 2-letniego projektu, który Centrum Innowacyjnej Edukacji miało przyjemność koordynować współfinansowany z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. 

New Education Forum Gdańsk skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:

  • Digital Education Action Plan a zmiany na pomorskim rynku pracy: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Pomorzu
  • Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej i zielonej transformacji
  • Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki edukacji cyfrowej (w tym gamifikacja)
  • Pomorskie Rekomendacje dla European Year of Skills.

Cel Komisji Europejskiej jest ambitny: "UE będzie realizować zorientowaną na człowieka, zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego przez całą dekadę cyfrową, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw." Społeczeństwo cyfrowe i technologie cyfrowe niosą ze sobą nowe sposoby uczenia się, rozrywki, odkrywania i realizacji ambicji. Przynoszą również nowe wolności, w tym możliwość podjęcia pracy w nowych zawodach tworzonych w środowisku cyfrowym. Dzięki projektom finansowanym ze środków UE możemy wychodzić naprzeciw globalnym wyzwaniom.

Serdecznie zapraszamy na NEF Gdańsk! 

Agenda wydarzenia:

9.00 - 9.30 Rejestracja

9.45Powitanie

  • Mieczysław STRUK, Marszałek województwa Pomorskiego
  • Dr hab. prof. UG Arnold KŁONCZYŃSKI, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Prowadzenie Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

9.45 - 10.00 Słowo wstępu

Jerzy BUZEK, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP (1997 - 2001), Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (2009 - 2012) / Janusz LEWANDOWSKI, Poseł do Parlamentu Europejskiego

10.00 - 11.15 Panel I: Wpływ cyfrowej transformacji na rynek pracy, pracodawców i samorząd. Silna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla innowacji, wzrostu, tworzenia miejsc pracy i europejskiej konkurencyjności. Jednocześnie, ponad 70% Europejskich firm twierdzi, że brak personelu z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi jest przeszkodą w inwestycjach. Rozpowszechnianie technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Prezentacja projektu NEF+ współfinansowanego z programu Erasmus+ ze środków UE - rewolucyjnego a zarazem innowacyjnego rozwiązania cyfrowego dopasowanego do potrzeb regionalnych partnerów, wspierającego wdrażanie metody Outdoor Learning. NEF+ łączy mocne strony Outdoor Learningu i cyfrowego uczenia się, tworząc nowe ścieżki dla sektora VET.

11.15 - 11.45przerwa networkingowa 

11.45 - 13.00 Panel II: Rola szkół, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej transformacji. Edukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii i napaści Rosji na Ukrainę. 95% respondentów Open Public Consultation of Digital Education Action Plan uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny w sposobie wykorzystania technologii w edukacji i szkoleniach (Digital Education Action Plan, Open Public Consultation, 2020). Jak szkoła może wyposażać uczniów w kompetencje potrzebne do kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa? Jak może do tego celu wykorzystywać atrakcyjne narzędzia cyfrowe? Jakie są bariery edukacji cyfrowej i online? Prezentacja narzędzi cyfrowych projektu SPARKS współfinansowanego z programu Erasmus+.

13.00 - 13.30 przerwa networkingowa

13.30 - 14.45 Panel III: Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

Jak zapewnić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i wychowawców by mogli przygotowywać do nowych zawodów swoich uczniów? Jakie są główne bariery w budowaniu rynku pracy offshore? Odpowiedzialność samorządów i szkół za przygotowanie lokalnych społeczeństw do zielonej transformacji.

14.45 - 15.00 Zamknięcie NEF Gdańsk

  • Zbigniew CANOWIECKI, Pracodawcy Pomorza
  • Dr hab. Paweł POSZYTEK, Dyrektor Generalny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji - przedstawienie Rekomendacji Pomorskich dla European Year of Skills

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  New Education Forum Gdańsk
już niedostępne -