Konferencja PIFS: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji | 29.02.2024

location icon
Warszawa Warszawa
calendar icon
Od 29 lut 9:00 do 29 lut 17:00


Konferencja: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji | 29.02.2024

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję i towarzyszące jej warsztaty | 29 lutego 2024 r. | Warszawa - wydarzenie stacjonarne

Grupa docelowa: Edukatorzy, specjaliści i managerowie HR oraz specjaliści, L&D, wszystkie osoby odpowiedzialne za działania strategiczne, rozwój organizacji oraz kształtowanie kultury organizacyjnej. 

Udział jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja.

Zapraszamy Cię do udziału w konferencji, gdzie przeniesiemy się poza utarte schematy i zainicjujemy rozmowę o przyszłości uczenia się w organizacjach. Pomimo powszechności rozmów na temat zrównoważonego rozwoju, wciąż utrzymuje się stary paradygmat, którego domeną jest rywalizacja i dążenie wyłącznie do maksymalizacji zysków. Ludzie uczą się więc niejako "po cichu", w poczuciu konkurowania z innymi. Firmy wolą podejście oparte na modelu tradycyjnej edukacji promującej indywidualizm i odgórne zarządzanie uczeniem się. Może czas na rewolucję w naszym podejściu do uczenia się?

Bez uznania strategicznej roli uczenia się, zarówno jednostek, jak i organizacji, ryzykujemy utratę zdolności do innowacji i adaptacji. W organizacjach niezbędna jest refleksja nad tym jak się uczymy a jak powinniśmy się uczyć. Sposobem na rozwój organizacji, jest żywa sieć poznawcza i wspólne eksplorowanie rzeczywistości oraz próby zrozumienia i tworzenia rozwiązań. W nowym paradygmacie uczenia się trudno iść w pojedynkę, trzeba to robić systemowo i zespołowo. Kluczowe wydaje się uwzględnienie aktualnej wiedzy o uczeniu się ludzi i jej znaczenia dla strategii rozwoju organizacji.

Zapraszamy na konferencję, podczas której podejmiemy temat uczenia się ludzi w miejscu pracy i organizacji jako całości - rzetelnie i na poważnie. Będzie okazja do zgłębienia pojęcia kultury uczenia się, skonfrontowania praktyki z wynikami badań oraz poznania kluczowych aspektów środowiska wspierającego uczenie się w organizacjach. Panel dyskusyjny dostarczy rożnych perspektyw, a także będzie okazją do wymiany dobrych praktyk.

| 29.02.2024Program wydarzenia:

Pobierz program - link

08:30 - 09.00 rejestracja uczestników

09:00 - 09:15 Rozpoczęcie i wprowadzenie

09:15 - 10:10 Stary paradygmat organizacji "pod ścianą" - wprowadzenie | Piotr Piasecki

10:10 - 10:30 Przerwa kawowa

10:30 - 11:50 Uczenie się systemu jako całości - jak kreować nową jakość? 
- panel dyskusyjny | Panel poprowadzą Iwona Sołtysińska (Wszechnica UJ) i Piotr Piasecki  (PiFS)

Swój udział w panelu dyskusyjnym potwierdzili:

Stanisława Zwijacz | Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego MEN

Joanna Bednarska | People Development and D&I Manager, Polska, Mondi

Bartłomiej Brach | Antropolog organizacji, doktor nauk o zarządzaniu, Wykładowca Wydziału Socjologii UW

Jacek Jakubowski | Grupa TROP, Przewodniczący Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katarzyna Piwowarczyk | Country Marketing Manager, IKEA

11:50 - 12:10 Pytania

12:10 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 13:30 Kultura uczenia się w praktyce | Iwona Sołtysińska

Omówienie modelu, prezentacja narzędzia diagnostycznego - wymiana dobrych praktyk

13:30 - 14:30 Wspólny obiad | możliwość konsultacji dot. narzędzia diagnozy i tworzenia kultury

uczenia się w organizacjach

...........................................................................................................................

Konferencji towarzyszą Warsztaty praktyczne: Kultura uczenia się - jak rozwijać potencjał organizacji?

14:30 - 17:00 Warsztaty towarzyszące
: Kultura uczenia się - jak rozwijać potencjał organizacji?

Udział w warsztatach jest bezpłatny, konieczna jest osobna rejestracja. 

Uwaga: Zapraszamy do zapisu na listę rezerwową wysyłając maila ma adres [email protected]

Organizacyjne, a więc również systemowe gromadzenie wiedzy o sposobach w jaki działa firma, sprzyja nie tylko efektywności, ale przede wszystkim buduje odporność biznesu. Świadome rozwijanie kultury uczenia się otwiera organizację na wpływ kapitału intelektualnego tworzących ją ludzi. Warsztaty poprowadzą Magdalena Pęcak i Rafał Stożek z Wszechnicy UJ.

Warsztaty rozpoczniemy od przyjrzenia się zagadnieniu kultury uczenia się z perspektywy procesu rozwojowego oraz kultury organizacyjnej. Porozmawiamy o tym jak tworzyć środowisko realnie wspierające współpracę, dialog i wymianę wiedzy. Warsztat dostarczy nam również okazji do wymiany dobrych praktyk dotyczących kultury uczenia się, które dostrzegamy w swoim otoczeniu. Na koniec wspólnie zastanowimy się jak rozwijanie kultury uczenia się może przekładać się na odporność tworzonych przez nas organizacji.

Jako osoba uczestnicząca w warsztacie

  • dowiesz się jak identyfikować w swoim otoczeniu przejawy kultury uczenia się na poziomie procesu rozwojowego oraz kultury organizacyjnej.
  • poznasz dobre praktyki, przykłady oraz wyniki badań jakościowych dotyczące kultury uczenia się w polskich organizacjach.
  • dowiesz się, w jaki sposób oddziaływać na kulturę uczenia się w organizacji, aby wspierać jej efektywność.
  • poznasz narzędzia umożliwiające pracę z kulturą uczenia się w Twojej organizacji.

Warsztat jest wydarzeniem upowszechniającym rezultaty projektu "Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się - rozwój kultury jakości w edukacji", realizowanego przez Wszechnicę UJ, Polską Izbę Firm Szkoleniowych i International Development Norway.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Miejsce

Warszawa 03-733, Centrum Kreatywności Targowa, Targowa 56

strona www: https://cktargowa.pl 


Dogodna lokalizacja - dojazd

Termin

Początek:

29 lutego 2024, 09:00 (Czwartek)

Koniec:

29 lutego 2024, 17:00 (Czwartek)


DODAJ DO KALENDARZA

GRANTODAWCY:

Konferencja PIFS 29022024


Projekt "Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się - rozwój kultury jakości w edukacji" korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się - rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 20 230,50 euro.

Celem projektu jest:

1. Nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, tworzenia zintegrowanego środowiska uczenia się oraz budowania kultury jakości w usługach edukacyjnych przez 10 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji partnerskich dzięki wizycie studyjnej w Oslo oraz wspólnemu opracowaniu produktów edukacyjnych opracowanie we współpracy z IDN i PIFS produktów skierowanych do edukatorów, wspierających rozwój kultury jakości oraz rozwój paradygmatu humanistycznego w uczeniu się.

2. Zacieśnienie współpracy z IDN i PIFS w celu tworzenia ekosystemu wsparcia organizacji sektora edukacji w zmianie kultury organizacyjnej, podejmowaniu nowego paradygmatu uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz integracji oferowanych usług realizowanych w różnych formach.

PARTNERZY:

Organizatorem wydarzenia "Konferencja: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji | 29.02.2024 i Warsztaty PIFS" jest POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w Konferencji: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji w dniu 29.02.2024 r., która odbędzie się w Warszawie..

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w warsztatach.
Konferencja: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji | 29.02.2024 - bilet bezpłatny) - rejestracja

Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w Konferencji: Od indywidualizmu do wspólnoty: kultura uczenia się w organizacji w dniu 29.02.2024 r., która odbędzie się w Warszawie..

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w warsztatach.

już niedostępne -
Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w Warsztatach praktycznych towarzyszących konferencji: Kultura uczenia się - jak rozwijać potencjał organizacji? w dniu 29.02.2024 r., która odbędzie się w Warszawie..

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w konferencji.
Warsztaty praktyczne towarzyszące konferencji: Kultura uczenia się - jak rozwijać potencjał organizacji? I 29.02.2024 - bilet bezpłatny) - rejestracja

Niniejsza rejestracja jest potwierdzeniem Państwa udziału w Warsztatach praktycznych towarzyszących konferencji: Kultura uczenia się - jak rozwijać potencjał organizacji? w dniu 29.02.2024 r., która odbędzie się w Warszawie..

Ta rezerwacja nie obejmuje udziału w konferencji.

już niedostępne -