Zwiększ bezpieczeństwo prawne swojego biznesu, czyli czego nie pisać w umowach i regulaminach usług dedykowanych klientom indywidualnym

location icon
Siedziba BCC, Kamienica Pod Gryfami plac Trzech Krzyży 18, Warszawa
calendar icon
Od 16 maj 10:00 do 16 maj 12:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Loża Warszawska Business Centre Club wraz z kancelarią członkowską KPK Legal zaprasza Klubowiczki i Klubowiczów na szkolenie: "Zwiększ bezpieczeństwo prawne swojego biznesu, czyli czego nie pisać w umowach i regulaminach usług dedykowanych klientom indywidualnym"

Spory sądowe wszczynane przez klientów z segmentu B2C mogą mieć istotne konsekwencje dla firmy. To zawsze koszty - najpierw obsługi reklamacji, następnie procesów sądowych lub postępowań przed UOKIK. Silnie prokonsumencka linia orzecznicza polskich i europejskich sądów powoduje dodatkowo, że w krótkim czasie z kilkunastu-kilkudziesięciu spraw, wolumen postępowań może urosnąć do poziomu setek czy tysięcy, proporcjonalnie do skali prowadzonej działalności.

Jak uchronić firmę przed takim scenariuszem? 

Na to pytanie odpowiedzą doświadczeni prawnicy Kancelarii KPK Legal, na co dzień broniący przedsiębiorców przed roszczeniami konsumentów. Łącząc rozległe doświadczenie procesowe z dogłębną znajomością przepisów regulujących świadczenie usług konsumentom, KPK pomaga firmom w zakresie identyfikowania ryzyk prawnych i bieżącej aktualizacji zapisów umownych towarzyszących sprzedaży usług i produktów B2C.

Podczas spotkania prawnicy KPK Legal omówią najczęstsze przyczyny roszczeń konsumentów wobec przedsiębiorców i podpowiedzą, jak konstruować wzorce umowne, aby uniknąć sporu sądowego.

Wśród zagadnień:

I. Wady prawne umów z konsumentami z perspektywy dyrektyw unijnych i przepisów krajowych,

II. Wpływ orzecznictwa z kredytów walutowych na spory z innych obszarów działalności B2C,

III. Omówienie najczęściej podnoszonych zarzutów - abuzywność klauzul umownych, niezwiązanie wzorcem umownym, nieuczciwe praktyki rynkowe, misselling,

IV. Jak maksymalnie zredukować ryzyko zaistnienia sporu z konsumentem?


Prelegenci:

Beata Kopczyńska - Adwokat , od 2014 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką KPK Legal, specjalizującą się w doradztwie na rzecz dużych spółek kapitałowych świadczących usługi B2C, w szczególności towarzystw ubezpieczeń i banków. Aplikację adwokacką ukończyła w 2013 roku (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie), magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa lotniczego (2022 r.). Specjalizuje się w prawie bankowym, ubezpieczeniowym, głównie w obszarze tworzenia produktów i prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz w zakresie sporów sądowych.

Arkadiusz Lewandowski - adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, menedżer zespołów procesowych w instytucjach finansowych i czynny pełnomocnik procesowy. W KPK Legal zarządza zespołem procesowym reprezentującym banki i ubezpieczycieli w sporach z konsumentami.

Magdalena Szkaradek - adwokat, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi postępowania na zlecenie towarzystw ubezpieczeń i banków w sprawach m.in. o stwierdzenie abuzywności postanowień wzorca, wypłatę świadczeń z ubezpieczeń i gwarancji, w sporach dotyczących umów kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Doradza w zakresie tworzenia produktów, wzorców umownych i regulaminów.Spotkanie odbędzie się w siedzibie BCC, Plac Trzech Krzyży 18, IV piętro.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zapraszamy Klubowiczów BCC z zaproszonymi gośćmi
już niedostępne -