Jak analizować koszty dostaw energii elektrycznej

location icon
ENERGOINFO.PL
calendar icon
Od 3 lis 10:00 do 3 lis 10:00

"Jak analizować koszty dostaw energii elektrycznej"

Webinar organizowany w ramach Akademii Odbiorców Energii przeznaczone zarówno dla przedstawicieli przedsiębiorstw jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Organizator: ENERGOINFO.PL (PKI s.c.)

Uczestnicy:

 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw,
 • naczelnicy i inspektorzy wydziałów organizacyjnych, administracyjno-gospodarczych, inwestycji i remontów, zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego i budżetowych,
 • dyrektorzy finansowi,
 • kierownicy i specjaliści działów ds. zakupów i rozliczeń

Specyfika rozliczeń za energię elektryczną:

 • zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji energii elektrycznej
 • grupy taryfowe, zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych
 • taryfy, cenniki,
 • koszty stałe i zmienne,
 • usługi kompleksowe,
 • opłaty mocowe,
 • opłaty za moc bierną,
 • faktury rozliczeniowe i zaliczkowe.

Analiza faktur za energię elektryczną - przykłady

 • Porównywanie kosztów zakupu energii:
  • kilka punktów poboru, jedna grupa taryfowa,
  • kilka punktów poboru, wiele grup taryfowych,
  • kilka punktów poboru, wiele grup taryfowych, kilku sprzedawców.
 • Porównywanie kosztów zakupu usług dystrybucji energii:
  • kilka punktów poboru, jedna grupa taryfowa,
  • kilka punktów poboru, wiele grup taryfowych,
  • kilka punktów poboru, wiele grup taryfowych, kilku OSD.

Cel i forma zajęć

Zajęcia będą prowadzone w formie webinaru. Omówienie poszczególnych zagadnień będzie wzbogacone studiami przypadków oraz przykładami rachunkowymi. Celem zajęć jest zdobycie wiedzy z zakresu analizy kosztów dostaw energii elektrycznej. Uzyskana wiedza pozwoli na osiąganie korzyści przez instytucjonalnych odbiorców energii.

Prowadzący

Krzysztof Golachowski, prezes ENERGOINFO.PL (założyciel i wspólnik), fizyk, ekonomista, założyciel i wspólnik firmy doradczej ENERGOINFO.PL (PKI s.c.); Doświadczony trener (szkolenia organizowane przez m.in. dziennik Rzeczpospolita, Gazetę Prawną oraz Akademię Odbiorców Energii) i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Uczestniczył w wielu projektach doradczych za zakresu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych.

Termin: 3 listopada 2022 r. (czwartek)

Harmonogram

930 - 1000 - logowanie uczestników,

1000 - 1045 - przywitanie, cześć I webinaru,

1045 - 1100 - przerwa,

1100 - 1145 - cześć II webinaru,

1145 - 1200 - przerwa,

1200 - 1245 - część III webinaru,

1245 - 1300 - przerwa,

1300 - 1345 - część III webinaru,

1345 - 1400 - pytania i odpowiedzi, zakończenie zajęć.


Cena uczestnictwa dla jednej osoby:

451,67 zł + VAT (wg obowiązującej stawki) - zryczałtowana opłata łączna dla zgłoszeń przesłanych do 24 października 2022 r.; cena obejmuje udział w webinarze i materiały szkoleniowe (PDF).

600,00 zł + VAT (wg obowiązującej stawki) - zryczałtowana opłata łączna dla zgłoszeń przesłanych po 24 października 2022 r.; cena obejmuje udział w webinarze i materiały szkoleniowe (PDF).


Zgłoszenia

Zgłoszenia na webinar ENERGOINFO.PL przyjmowane są elektronicznie za pośrednictwem serwisu Evenea.pl.


Płatność i faktura

Płatności i fakturowanie odbywa się za pośrednictwem serwisu Evenea.pl


Akademia Odbiorców Energii została uruchomiona w 2008 r. z inicjatywy ENERGOINFO.PL (PKI s.c.). Spotkania w jej ramach organizowane są przez ENERGOinfo.PL z myślą o menedżerach odpowiadających za zakupy energii w firmach i instytucjach (przedsiębiorstwach energetyki przemysłowej, zakładach przemysłowych, firmach usługowych i handlowych, jednostkach samorządu terytorialnego i administracji publicznej), które kupują duże ilości ciepła, energii elektrycznej, gazu i paliw płynnych. Odbyło się ponad sto szkoleń, seminariów i warsztatów Akademii Odbiorców Energii. Były one organizowane zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej (na specjalne zamówienia przedsiębiorstw komercyjnych i jednostek samorządu terytorialnego). W ramach Akademii Odbiorców Energii współpracowały z ENERGOINFO.PL m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zajęcia odbywały się m.in. w Warszawie, Krakowie, Pruszkowie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Sopocie i Sanoku. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Promocyjny - zakup do 24.10.2022
już niedostępne 555,55 zł -
  Normalny
Wyprzedane 738,00 zł Wyprzedane