Zaproszenie na Walne Zebranie Członków EUROPA FORUM 25.04.2024 / Einladung zur Jahreshauptversammlung EUROPA FORUM am 25.04.2024

location icon
DoubleTree by Hilton ul. Podwale 84, Wrocław
calendar icon
Od 25 kwi 18:00 do 25 kwi 18:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia EUROPA FORUM,

Zarząd Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego EUROPA FORUM ma zaszczyt zaprosić Państwa na coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EUROPA FORUM, które odbędzie się

w czwartek, 25 kwietnia 2024 o godz. 18.00
w DoubleTree by Hilton Wroclaw / Sala konferencyjna 3-4
ul. Podwale 84, 50-414 Wrocław


Szczegółowy program posiedzenia znajdziecie Państwo tutaj PROGRAM

W ramach corocznego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Zarząd złoży sprawozdanie z działalności na przestrzeni ostatniego roku oraz przedstawi plany na rok bieżący. 

Zarząd chciałby podkreślić w tym miejscu, że WSZYSCY członkowie stowarzyszenia mają prawo do wystawienia swojej kandydatury w nachodzących wyborach na kolejną kadencję i do pełnienia powierzonej im funkcji społecznie.

Zapraszamy zainteresowanych członków EF do współpracy. W przypadku Państwa gotowości prosimy o kontakt mailowy z biurem EF: [email protected]. Wnioski należy składać do 18.04.2024.

Osoby, które nie mogą osobiście wziąć udziału w Zebraniu, a chcą upoważnić inną osobę do głosowania w ich imieniu, proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego pełnomocnictwa w formie skanu pocztą elektroniczną na adres biura EUROPA FORUM: UPOWAŻNIENIE


Po spotkaniu tradycyjnie zapraszamy na wspólne rozmowy przy drobnym poczęstunku.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do wtorku, 23 kwietnia 2024.


Cieszymy się na Państwa aktywne uczestnictwo i współpracę w ramach Walnego Zebrania.

Łączymy wyrazy szacunku,

Zespół EUROPA FORUMLiebe Mitglieder des EUROPA FORUM,

der Vorstand des Deutsch-Polnischen Wirtschaftskreises EUROPA FORUM gibt sich die Ehre, Sie zur alljährlichen Mitgliederhauptversammlung einzuladen, welche stattfindet am

Donnerstag, den 25. April 2025
18.00 Uhr
DoubleTree by Hilton Wroclaw / Konferenzsaal 3-4
ul. Podwale 84
50-414 Wrocław

Die detaillierte Tagesordnung finden Sie hier: TAGESORDNUNG.

Die alljährliche Jahreshauptversammlung gibt einen Rückblick auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereins im zurückliegenden Jahr, zudem legt der Vorstand Rechenschaft über die geleistete Arbeit ab und möchte einen kleinen Ausblick auf die nächsten Planungen geben.


Der Vorstand möchte an dieser Stelle betonen, dass das Recht, sich im Rahmen der Wahlen für die kommende Kadenz als ehrenamtlicher Funktionsträger aufstellen zu lassen ALLEN Mitgliedern offensteht.

Daher laden wir interessierte und engagierte Mitglieder zur Mitarbeit ein, und im Falle Ihrer Bereitschaft für ein Vorstandsamt zu kandidieren um ein zeitnahes Feedback bis zum 18.04.2024 an unser Büro per E-Mail: [email protected].

Sollten Sie persönlich verhindert sein und eine Person zur Stimmabgabe in Ihrem Namen bevollmächtigen, so schicken Sie bitte die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht als Scan per E-Mail an die Geschäftsstelle des EUROPA FORUM: VOLLMACHT.


Im Anschluss an die Versammlung laden wir Sie zum gemeinsamen Austausch im Rahmen des Get-together ein.

Wir erbitten Ihre Anmeldung bis spätestens 23.04.2024. 


Wir freuen uns auf Ihre aktive Teilnahme und Mitarbeit an der Mitgliederhauptversammlung.

Mit besten Grüßen

Ihr EUROPA FORUM Team


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  EF Mitglieder
już niedostępne -