Discovery Piscine dla Kobiet - wstęp do web development

location icon
42 Warsaw Aleja Solidarności 171 B, Warszawa
calendar icon
Od 24 cze 9:00 do 28 cze 17:00
ticket icon
Od 0,00 zł

[English below!]

Chcesz odkryć swoje predyspozycje do programowania i rozwinąć się w nowym kierunku? Może programowanie jest właśnie dla Ciebie? Sprawdź to w specjalnym, krótkim formacie zaprojektowanym przez 42 Warsaw!

Zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w Discovery Piscine - innowacyjnym 5-dniowym formacie szkoleniowym w duchu 42, które otworzy przed Tobą drzwi do świata web developmentu. Bez nauczycieli, bez wykładów, bez lekcji - tylko Ty, Twoja determinacja i możliwość odkrywania nowych umiejętności. Przyłącz się do nas w dniach od 24 do 28 czerwca i poznaj podstawy tworzenia stron internetowych w przyjaznym środowisku 42 Warsaw w modelu peer-to-peer. Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do 31 maja, poprzez ten formularz: https://forms.gle/7ZsDuCBBuKv9LvuS6

Discovery Piscine - czym to właściwie jest?

To skierowane do kobiet bezpłatne 5-dniowe szkolenie w duchu 42 (bez nauczycieli, bez wykładów, bez lekcji), podczas którego poznasz podstawy web developmentu, odkryjesz swoje predyspozycje i nowe kierunki rozwoju. Discovery Piscine będzie realizowane w języku angielskim (wymagany poziom: komunikatywny). Szkolenie wymaga obecności w kampusie 42 Warsaw (Al. Solidarności 171 B, Warszawa) od 24 do 28 czerwca w godzinach 9:00-17:00.

Discovery Piscine - czym nie jest?

Nie jest to bootcamp, kurs, czy też tradycyjne szkolenie - będziesz uczyć się w modelu peer-to-peer (edukacji koleżeńskiej), co oznacza, że to Ty kierujesz swoim rozwojem w trakcie Discovery i pracujesz z innymi uczestniczkami, a od nas dostajesz wsparcie tutorskie.
Discovery Piscine nie jest etapem rekrutacji do 42 Warsaw, ale to idealna okazja, by sprawdzić w praktyce model peer-to-peer, w którym uczymy się w 42 :) 
By zostać studentką 42 Warsaw musisz tak jak inni przejść gry online -> Introduction Meeting -> i 4-tygodniowe Piscine. 

Discovery Piscine jest dla Ciebie, jeśli:

  • jesteś ciekawa programowania, ale jeszcze nie miałaś z nim wcześniej do czynienia,
  • chcesz zrozumieć podstawy tworzenia stron internetowych,
  • dobrze się czujesz w środowisku wspólnej nauki, gdzie samodzielnie kierujesz swoim rozwojem,
  • miałaś doświadczenie z programowaniem, ale chcesz odkryć efektywność modelu peer-to-peer, w którym pracujemy w 42 Warsaw.
  • chcesz odkryć swój potencjał do nauki i poznawania nowych rzeczy i zainspirować się do działania w nowej dziedzinie,
  • masz co najmniej 18 lat.

Czego się nauczysz?

  • dowiesz się, czym jest terminal i jak pracować z komputerem jak prawdziwa hakerka,
  • poznasz podstawy HTML-CSS oraz JavaScript, które są niezbędne w pracy Web Developera,
  • zrobisz swoją własną stronę internetową razem z innymi uczestniczkami Discovery Piscine
  • jak w praktyce działa najbardziej efektywny model uczenia się: peer-to-peer (edukacji koleżeńskiej).
[ENG]


Do you want to discover your predisposition to programming and venture into a new direction? Perhaps programming is right for you? Check it out in a special, short training format designed by 42 Warsaw!

We invite all women to participate in the Discovery Piscine - an innovative 5-day training format in the spirit of 42, which will open the doors to the world of web development for you. No teachers, no lectures, no lessons - just you, your determination, and the opportunity to discover new skills. Join us fromJune 24th to 28th and learn the basics of creating websites in a friendly peer-to-peer environment at 42 Warsaw. Applications are accepted only until May 31st, via this form: https://forms.gle/7ZsDuCBBuKv9LvuS6

What is Discovery Piscine?

It's a 5-day training for women in the spirit of 42 (no teachers, no lectures, no lessons), during which you will learn the basics of web development, discover your predispositions, and new directions for development. Discovery Piscine will be conducted in English (required level: communicative). The training requires presence at the 42 Warsaw campus (Al. Solidarności 171 B, Warsaw) from June 24th to 28th, from 9:00 am to 5:00 pm.

What Discovery Piscine is not?

It's not a bootcamp, course, or traditional training - you will learn in a peer-to-peer model, meaning you direct your own development during Discovery and work with other participants, receiving tutoring support from us.
Discovery Piscine is not a stage of recruitment for 42 Warsaw, but it's an ideal opportunity to experience the peer-to-peer model in practice, which we use in 42 :)
To become a regular student at 42 Warsaw, you must, like others, pass online games -> Introduction Meeting -> and a 4-week Piscine.

Discovery Piscine is for you if:

- you're curious about programming but haven't dealt with it before, 

- you want to understand the basics of creating websites, 

- you feel comfortable in a learning environment where you independently direct your own development, 

- you have experience with programming but want to discover the effectiveness of the peer-to-peer model, in which we work at 42 Warsaw, 

- you want to discover your potential for learning and exploring new things and be inspired to act in a new field, 

- you are at least 18 years old.

What will you learn?

- you will learn what a terminal is and how to work with a computer like a real hacker, 

- you will learn the basics of HTML-CSS and JavaScript, which are essential in the work of a Web Developer, 

- you will create your own website together with other Discovery Piscine participants 

- how the most effective learning model works in practice: peer-to-peer (peer education).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Po zapisaniu się przez Eveneę, musisz jeszcze wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, który otrzymasz mailowo! Zgłoszenie do Discovery Piscine dla Kobiet

Po zapisaniu się przez Eveneę, musisz jeszcze wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy, który otrzymasz mailowo!

już niedostępne -