Marketing Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Finanse i Inwestycje

Zarządzanie firmą w praktyce

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 3 cze 9:00 do 3 cze 15:00
ticket icon
Od 1 100,00 zł

Istotą zarządzania firmą jest umiejętność projektowania i implementacji strategii. Wytyczania kierunków i reguł działania firmy. Optymalne wykorzystywanie posiadanych zasobów i możliwości rozwoju w trudnym, konkurencyjnym otoczeniu.

Na szkoleniu dowiesz się, jak efektywnie planować, aby bieżące sprawy nie zajmowały Ci większości dnia pracy. Dowiesz się, jak efektywnie organizować pracę i szybko osiągać założone cele. Nauczysz się analizować i weryfikować podjęte działania w celu usprawnienia procesu w przyszłości.

03 czerwiec 2024 r.
Godziny zajęć: 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji w długim okresie czasu oraz zrozumienie mechanizmów rządzących procesem formułowania strategii organizacji, a także wskazanie metod przygotowania zespoły do wdrażania strategii w firmie.

Korzyści dla uczestnika:

 • Określisz wizje, misje i wartości po to, aby Twój biznes funkcjonował bez chaosu i miał wyznaczony kierunek działania,
 • Nauczysz się identyfikować problemy swoich klientów, aby właściwie adresować ich potrzeby i precyzyjność w komunikacji,
 • Ustalisz plan działania i zakres obowiązków, aby połączyć ogniwa w firmie,
 • Nauczysz się podejmować świadome decyzje, aby zminimalizować ryzyko podjętych działań,
 • Nauczyć się wdrażać projekty, efektywnie delegować zadania, aby poukładać procesy firmie i wyznaczać dalsze kierunki rozwoju,
 • Dowiesz się jak sprawnie ustalać priorytety i przydzielać zadania osobom o odpowiednich kompetencjach, aby nie tracić z oczu celu, jaki obraliście,
 • Poznasz sposoby kontroli działań, pomagające trzymać rękę na pulsie i możliwość wprowadzania korekt do działań, aby móc zweryfikować czy realizujecie ustalony plan,

Program:

Organizacja i jej struktura:

 • analiza sytuacji firmy,
 • makroekonomiczne uwarunkowania wyboru strategii firmy,
 • ustalenie wizji, misji i wartości firmy,
 • planowanie strategiczne,
 • definiowanie celów,
 • identyfikacja problemów,
 • określanie celów kierunkowych firmy,

Strategiczna diagnoza organizacji:

 • analiza zasobów strategicznych firmy,
 • łańcuch wartości dodanej Portera,
 • wykorzystanie metod portfelowych,
 • macierz BCG,
 • macierz GE,
 • analiza SWOT,

Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa:

 • ustalenie zakresu prac,
 • podział zadań na czynności,
 • przydział i delegowanie działań,
 • koordynacja działań i weryfikacja zasobów,
 • kontrola rozwiązań organizacyjnych,
 • korygowanie działań w celu zwiększenia efektywności,

Podejmowanie decyzji strategicznych i ich weryfikacja:

 • dobór wskaźników oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • ustalanie mierników celów,
 • analizowanie postępu,
 • wdrażanie zmian,
 • ocenianie konsekwencji i podejmowanie decyzji,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności,
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się zarządzania,
 • Dla ludzi, którzy mają poczucie, że mogą efektywniej wykorzystać swój czas i czas swojego zespołu,
 • Dla managerów, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów i poszerzyć własne kompetencje,

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 15:00 1 100,00 zł