Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Nauka i Edukacja Polityka i Gospodarka Prawo i Podatki Rozwój osobisty

AKADEMIA VAT dla zaawansowanych

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 26 sie 9:00 do 27 sie 14:00
ticket icon
Od 800,00 zł

Nauczenie się wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT pozwoli Ci na zdobycie nowej kompetencji i uchroni przed kosztownymi błędami przy jej prowadzeniu.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których uczestnicy nabierają umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. Szkolenie odbywa się przy pomocy programów grupy INSERT.

Godziny zajęć: 09:00-14:00

Terminy spotkań:

 • 26 sierpień 2024 r
 • 27 sierpień 2024 r

Kurs odbywa się 100% on-line.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe jak i zaawansowane aspekty VAT. Prezentowane kwestie uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, w tym wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonych płatności (split payment), likwidacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, wprowadzenie kas on-line czy też nowe obowiązki w związku z realizacją wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznasz podstawowe zasady podatku VAT oraz źródła interpretacji przepisów,
 • Dowiesz się, kim jest podatnik VAT w zakresie podmiotowym i przedmiotowym,
 • Usystematyzujesz informacje o VAT i przypadki zwolnień od jego zapłaty,
 • Dowiesz się, w jakich sytuacjach można odliczać podatek VAT, a w jakich jest zakaz takiego odliczania,
 • Szczegółowo poznasz rodzaje faktur i sposoby fakturowania na bazie aktualnych przepisów,
 • Poznasz szczególne przypadki zastosowania stawki 0%,
 • Zrozumiesz, na jakich zasadach działa podatek VAT w obrocie międzynarodowym, również w przypadku transakcji WNT, WDT i WSTO,

Program szkolenia

Odliczanie częściowe i korekta podatku VAT:
 • zasady odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną,
 • jak ustalić współczynnik proporcji?
 • kiedy nie ma obowiązku rozliczania proporcji?
 • korekta roczna podatku naliczonego,
 • korekta podatku VAT od środków trwałych wykorzystywanych do działalności mieszanej,
 • korekta podatku VAT w związku ze sprzedażą towarów i usług w okresie korekty,
 • korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów,
 • korekta podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania samochodu w działalności,
 • zasady odliczania podatku VAT od zakupów wykorzystywanych nie tylko do działalności gospodarczej,
Metoda kasowa rozliczania podatku VAT:
 • na czym polega rozliczanie podatku VAT przy metodzie kasowej?
 • kto może rozliczać podatek VAT metodą kasową?
 • kim jest mały podatnik?
 • obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową,
 • zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej,
 • dlaczego metoda kasowa jest mało popularna?
 • konsekwencje otrzymania faktury od podatnika rozliczającego się metodą kasową?
Ulga na złe długi:
 • co to jest procedura ulgi na złe długi?
 • kiedy można rozpocząć procedurę na złe długi?
 • co to są nieściągalne wierzytelności?
 • warunki skorzystania z ulgi,
 • ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi,
 • procedura ulgi na złe długi po stronie wierzyciela,
 • procedura ulgi na złe długi po stronie dłużnika,
 • ujęcie ulgi w deklaracjach VAT,
 • sankcja za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ulgi na złe długi,
Obrót towarami wrażliwymi:
 • likwidacja procedury odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
 • nowy wykaz towarów wrażliwych,
 • likwidacja załącznika 11, 13 i 14 do ustawy o VAT,
 • wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy od pierwszej złotówki,
 • odpowiedzialność solidarna nabywcy a split payment od 2019 roku,
Rejestracja do VAT UE:
 • podatnicy zobowiązani do rejestracji do VAT UE,
 • kiedy należy dokonać zgłoszenia rejestracyjnego,
 • konsekwencje zgłoszenia po terminie,
 • wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do VAT UE,
 • sposoby na potwierdzenie rejestracji do VAT UE,
 • obowiązki podatnika zarejestrowanego do VAT UE,
 • deklarowanie transakcji VAT UE,
 • informacje podsumowujące w obrocie zagranicznym,
 • terminy składania informacji VAT UE i deklaracji,
 • "zerowe" informacje podsumowujące,
 • korygowanie informacji VAT UE,
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
 • kiedy transakcję należy rozliczyć jako WDT?
 • nietransakcyjne przemieszczenie towarów a obowiązek rozliczenia WDT,
 • przemieszczenie towarów niepowodujące obowiązku rozliczenia WDT,
 • Nowe warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
 • stawka podatku VAT dla transakcji WDT,
 • warunki do zastosowania stawki obniżonej dla transakcji WDT,
 • obowiązek podatkowy w przypadku transakcji WDT,
 • deklarowanie WDT w przypadku posiadania kompletu dokumentów,
 • deklarowanie WDT w przypadku braku kompletu dokumentów,
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
 • pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • sytuacje niepowodujące obowiązku rozliczenia WNT,
 • warunki wystąpienia transakcji WNT,
 • "dobrowolne" rozliczanie WNT - kiedy się opłaca, deklarowanie,
 • ustalenie podstawy opodatkowania przy WNT,
 • obowiązek podatkowy w transakcjach WNT,
 • prawo do odliczenia VAT z tytułu WNT,
Magazyn konsygnacyjny (call of stock):
 • definicja magazynu konsygnacyjnego,
 • obowiązki podatników prowadzących magazyn konsygnacyjny,
 • warunki niezbędne do prowadzenia magazyny konsygnacyjnego,
 • 2 procedury prowadzenia magazynu typu call of stock - NOWOŚĆ OD 2020,
Eksport towarów:
 • pojęcie eksportu,
 • eksport pośredni i bezpośredni - konsekwencje dla rozliczania VAT,
 • stawka w eksporcie towarów,
 • warunki niezbędne do zastosowania stawki obniżonej w eksporcie towarów,
 • rozliczanie VAT od zaliczek na poczet eksportu towarów,
 • moment podatkowy w eksporcie towarów,
 • zasady deklarowania eksportu,
Import towarów:
 • pojęcie importu towarów,
 • podstawa opodatkowania w imporcie towarów,
 • import towarów rozliczany wg zasad ogólnych,
 • metoda uproszczona rozliczania importu towarów,
 • Nowe warunki zastosowania metody uproszczonej - NOWOŚĆ OD 01/04/2020,
 • skutki niespełnienia warunków do zastosowania metod uproszczonej rozliczania importu,
Transakcje trójstronne uproszczone i transakcje łańcuchowe:
 • transakcje łańcuchowe a transakcje trójstronne,
 • warunki wystąpienia transakcji trójstronnej uproszczonej,
 • zasady rozliczania uproszczonej transakcji trójstronnej,
 • ustalanie miejsca świadczenia w transakcjach łańcuchowych - NOWOŚĆ OD 2020,
 • transakcje ruchome i nieruchome,
 • rozliczanie WDT i WNT w transakcjach łańcuchowych,
Usługi w obrocie zagranicznym:
 • obrót usługami na terytorium UE i poza UE,
 • ustalenie miejsca świadczenia usług - zasada ogólna,
 • szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług,
 • pojęcie importu usług,
 • obowiązek podatkowy przy świadczeniu i imporcie usług,
 • zasady deklarowania świadczenia i nabywania usług od kontrahentów zagranicznych,
 • obowiązki informacyjne w przypadku usług świadczonych na terytorium UE,

Dla kogo jest to szkolenie

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć podatek od towarów i usług,
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług,
 • Dla księgowych, którzy wiążą swoją przyszłość z rozliczeniami podatkowymi,
 • Dla osób, które samodzielnie chcą prowadzić ewidencje związane z podatkiem VAT,

Wymagania

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca

Magdalena Ciesielska - interim manager, księgowa, działaczka społeczna. W oparciu o swoją wiedzę prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i podatków. Celem jej szkoleń jest interdyscyplinarny rozwój osobisty i zawodowy, aby podnieść jakość życia i wartość firmy.


Informacje dodatkowe:

[email protected]
tel.: 570-840-760

Cena: 800 zł (w tym 23% VAT)
Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie
27 Sierpnia 2024, 14:00 800,00 zł