Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Polityka i Gospodarka Prawo i Podatki Rozwój osobisty

AKADEMIA VAT od podstaw

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 29 lip 9:00 do 30 lip 14:00
ticket icon
Od 800,00 zł

Nauczenie się wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT pozwoli Ci na zdobycie nowej kompetencji i uchroni przed kosztownymi błędami przy jej prowadzeniu.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas których uczestnicy nabierają umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. Szkolenie odbywa się przy pomocy programów grupy INSERT.

Godziny zajęć: 09:00-14:00

Terminy spotkań:

 • 29 lipiec 2024 r
 • 30 lipiec 2024 r

Kurs odbywa się 100% on-line.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i w UE. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno podstawowe jak i zaawansowane aspekty VAT. Prezentowane kwestie uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach, które zostały wprowadzone w ostatnim czasie, w tym wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonych płatności (split payment), likwidacja przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym, wprowadzenie kas on-line czy też nowe obowiązki w związku z realizacją wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

Korzyści dla uczestnika

 • Poznasz podstawowe zasady podatku VAT oraz źródła interpretacji przepisów,
 • Dowiesz się, kim jest podatnik VAT w zakresie podmiotowym i przedmiotowym,
 • Usystematyzujesz informacje o VAT i przypadki zwolnień od jego zapłaty,
 • Dowiesz się, w jakich sytuacjach można odliczać podatek VAT, a w jakich jest zakaz takiego odliczania,
 • Szczegółowo poznasz rodzaje faktur i sposoby fakturowania na bazie aktualnych przepisów,
 • Poznasz szczególne przypadki zastosowania stawki 0%,

Program szkolenia

PODATEK VAT OD PODSTAW

Podstawy prawne podatku VAT w Polsce i w UE:
 • wykaz aktów prawnych regulujących podatek VAT,
 • źródła prawa krajowego,
 • źródła prawa unijnego,
Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?:
 • wykaz czynności podlegających opodatkowaniu,
 • czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT,
 • kiedy nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenie usług wywołują konieczność zapłaty podatku VAT?
 • czy od przekazania prezentów należy rozliczyć podatek VAT?
 • czy wydanie próbek towarów powoduje obowiązek rozliczenia VAT?
Obowiązek podatkowy:
 • co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
 • zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
 • wyjątki od zasady ogólnej - jakich sytuacji dotyczą?
Podstawa opodatkowania podatkiem VAT:
 • kwoty stanowiące podstawę do naliczenia podatku VAT,
 • co wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • jakich kwot nie wlicza się do podstawy opodatkowania?
 • zasady korygowania podstawy opodatkowania,
 • jak przeliczać podstawę opodatkowania wyrażoną w walucie?
Stawki podatku VAT:
 • wykaz aktualnych stawek podatku VAT,
 • nowa matryca stawek - NOWOŚĆ,
 • stawka podstawowa i stawki obniżone,
 • różnica między stawką 0%, zw i np,
 • wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej - NOWOŚĆ,
Zwolnienia z VAT:
 • zwolnienia przedmiotowe,
 • katalog transakcji objętych zwolnieniem z VAT,
 • zwolnienia podmiotowe,
 • szczególna procedura dotycząca drobnych przedsiębiorców,
 • Nowe kategorie podatników niemogących korzystać ze zwolnienia z VAT,
Odliczanie podatku VAT:
 • kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT?
 • warunki niezbędne do odliczenia podatku VAT,
 • odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami,
Zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego:
 • kiedy podatnik może wystąpić o zwrot podatku?
 • w jakich terminach urząd skarbowy zwróci podatek VAT?
 • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku VAT?
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności:
 • podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności,
 • schemat działania mechanizmu podzielonej płatności,
 • split payment a odpowiedzialność karno-skarbowa podatnika,
 • zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT,
 • korzyści dla podatników stosujących mechanizm podzielonej płatności,
Fakturowanie:
 • rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania,
 • dane obowiązkowe i fakultatywne na fakturach,
 • dane obowiązkowe na fakturze,
 • sankcje za brak wymaganych danych na fakturze,
 • terminy wystawiania faktur,
 • jak korygować błędy w fakturach?
 • faktury elektroniczne,
 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonu,
Kasa fiskalna:
 • obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej,
 • nowe warunki techniczne, jakie muszą spełnić kasy fiskalne,
 • stosownie tzw. kas fiskalnych on-line,
 • nowe obowiązki podatników w związku z kasami on-line,
 • obowiązek instalacji nowej kasy,
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kasy,
 • towary i usługi objęte obowiązkiem ewidencjonowania od pierwszej złotówki,
 • nowe zasady zwrotu wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej,
 • zasady korygowania sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie,

Dla kogo jest to szkolenie

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą zrozumieć podatek od towarów i usług,
 • Dla osób, które planują założenie własnej firmy i chcą nauczyć się zagadnień związanych z podatkiem od towarów i usług,
 • Dla księgowych, którzy wiążą swoją przyszłość z rozliczeniami podatkowymi,
 • Dla osób, które samodzielnie chcą prowadzić ewidencje związane z podatkiem VAT,

Wymagania

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca

Magdalena Ciesielska - interim manager, księgowa, działaczka społeczna. W oparciu o swoją wiedzę prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania, finansów i podatków. Celem jej szkoleń jest interdyscyplinarny rozwój osobisty i zawodowy, aby podnieść jakość życia i wartość firmy.

Informacje dodatkowe:

[email protected]
tel.: 570-840-760

Cena: 800 zł (w tym 23% VAT)
Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie
30 Lipca 2024, 14:00 800,00 zł