Rachunkowość i Księgowość Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Polityka i Gospodarka

Kadry i płace od podstaw. Moduł: Kadry

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 9 wrz 16:30 do 2 paź 19:00
ticket icon
Od 1 500,00 zł

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Gratyfikant i Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Kurs składa się z dwóch modułów: kadry oraz płace. Istnieje możliwość ukończenia tylko jednego modułu.

Czas trwania: 09 wrzesień 2024 - 02 październik 2024
Terminy spotkań:

 • 09 wrzesień 2024
 • 11 wrzesień 2024
 • 16 wrzesień 2024
 • 18 wrzesień 2024
 • 23 wrzesień 2024
 • 25 wrzesień 2024
 • 30 wrzesień 2024
 • 02 październik 2024

Godziny spotkań: 16:30-19:00
Kurs odbywa się 100% on-line

Celem szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji.

Kurs kadry i płace prowadzony jest zgodnie z zasadą "minimum teorii maksimum praktyki".

Korzyści dla uczestników:

 • Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik,
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowych,
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS,
 • Poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej,PROGRAM SZKOLENIA:

 • RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADROWO-PŁACOWYCH:
 • polityka RODO w firmie,
 • definicja i rodzaje danych osobowych,
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • pozyskiwanie danych osobowych podczas procesów rekrutacyjnych,
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM:
 • sposoby zabezpieczenia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem,
 • badania medycyny pracy,
 • szkolenia BHP,
 • treść umowy o pracę,
 • rodzaje Umów o pracę,
 • zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi,
 • akta osobowe,
 • dokumentacja czasu pracy,
 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,
ROZLICZANIE CZASU PRACY:
 • podstawowe pojęcia w czasie pracy,
 • systemy czasu pracy,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • harmonogramy czasu pracy,
 • nadgodziny,
 • czas pracy poszczególnych grup pracowników,
 • praca w porze nocnej,
 • praca zdalna,
NIEOBECNOŚCI PRACOWNICZE:
 • wyjścia prywatne,
 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop okolicznościowy,
 • urlop dodatkowy,
 • urlop bezpłatny,
 • nowe nieobecności w Kodeksie Pracy od II półrocza 2022 roku,
 • urlop szkoleniowy,
 • turnus rehabilitacyjny osoby niepełnosprawnej,
 • zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych,
 • opieka nad dzieckiem z art. 188 KP,
 • przerwa na karmienie dziecka piersią,
 • krwiodawstwo,
 • wezwanie pracownika na świadka,
 • czas wolny na prowadzenie działalności związkowej,
 • Cas wolny na poszukiwanie pracy,
NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE:
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wypadkowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • nieobecności związane z rodzicielstwem,
 • urlop wychowawczy,
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA I PORZĄDKOWA PRACOWNIKA:
 • odpowiedzialność za mienie Pracodawcy
 • umowa odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
 • zasady przekazywania mienia Pracownikowi
 • zasady podlegania odpowiedzialności porządkowej
 • procedura nakładania kary
ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ:
 • zanim zapadnie decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę,
 • osoby chronione przed rozwiązaniem umowy o pracę,
 • zwolnienia grupowe i zwolnienia indywidualne,
 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,
 • uzasadnianie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony - nowe zasady,
 • przyczyny rozwiązywania umowy o pracę,
 • tworzenie wypowiedzeń umów o pracę i zasady ich wręczania,
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 • wygaśnięcie umowy o pracę,
 • zasady wypełniania świadectwa pracy,
 • konsekwencje niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
UMOWY CYWILNOPRAWNE:
 • charakterystyka umów cywilnoprawnych,
 • elementy, które powinny być uwzględnione w treści umowy cywilnoprawnej,
 • obowiązek zgłaszania do ZUSu umów o dzieło,
 • badania medycyny pracy oraz szkolenia BHP dla zleceniobiorców,
 • różnica pomiędzy umową o pracę a umową cywilnoprawną,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadr,
 • Osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem,
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 • Osoby pracujące w Działach finansowo-księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1500,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 19:00 1 500,00 zł