Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Prawo i Podatki

Odpowiedzialność Cywilna i Karna Członków Zarządów Spółek Kapitałowych

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 11 maj 9:00 do 11 maj 15:00
ticket icon
Od 1 100,00 zł

Zarządy firm są tym miejscem, gdzie najwyraźniej widać splot władzy i odpowiedzialności za decyzje oraz działania podejmowane przez organizację. Członkostwo w zarządzie spółki jest wyrazem zaufania do umiejętności i wiedzy menedżerów, wiąże się również z powierzeniem im odpowiedzialności za wszystkie aspekty funkcjonowania spółki. Skuteczne zarządzanie wymaga znajomości uregulowań w obszarze działalności firmy oraz prawnych konsekwencji decyzji podejmowanych przez zarząd.

11 maj 2024 r.
Godziny zajęć: 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line.

W trakcie szkolenia przedstawimy środowisko prawne, w jakim działają spółki kapitałowe w Polsce, uprawnienia i obowiązki władz spółek oraz odpowiemy na pytania dotyczące praktyki stosowania prawa. Wskażemy jaką odpowiedzialność ponoszą menedżerowie w świetle kodeksu spółek handlowych, prawa karnego, a także prawa pracy. Wszystko to w formie zajęć wykładowo-warsztatowych, gdzie oprócz prowadzących swoją wiedzą i doświadczeniami dzielą się także uczestnicy.

Korzyści dla uczestnika:

 • Posługiwanie się praktyczną wiedzą dotyczącą istoty działania spółek i wzajemnych relacji pomiędzy ich organami,
 • Prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki,
 • Poprawiać ewentualne błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie celem uniknięcia potencjalnych zarzutów,
 • Skuteczniej zarządzać spółką i układać relacje z jej otoczeniem,
 • Nabycie umiejętności stosowania efektywnej metody działania w przypadku wewnętrznego konfliktu między organami spółki, a także w przypadku zarzutów ponoszonych przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz organy administracji państwowej,

Program szkolenia:

Kodeks spółek handlowych jako ustawa organizująca funkcjonowanie najważniejszych podmiotów gospodarczych:
 • zasady ogóle dotyczące spółek,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z o.o.,
 • spółka akcyjna,
 • inne podmioty występujące w obrocie prawnym,
 • ustawa o rejestrze sądowym jako gwarant informacji o kontrahencie,
Powstanie funkcjonowanie i ustanie spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • powstanie spółki zasady i wymogi prawne,
 • funkcjonowanie i organizacja spółki,
 • proces likwidacyjny oraz jego przyczyny w tym łączenie i podział spółek,
Władze spółek kapitałowych ich uprawnienia i obowiązki - koncepcja osobowości prawnej:
 • pojęcie osoby fizycznej i osoby prawnej,
 • zasada reprezentacji,
 • pełnomocnictwo,
 • zarząd spółki jako podmiot powołany do reprezentacji jego uprawnienia i obowiązki,
 • rada nadzorcza spółki przyczyny powstania uprawnienia i obowiązki,
 • komisja rewizyjna potrzeba czy przeżytek - praktyka stosowania prawa,
 • zgromadzenie wspólników uprawnienia i obowiązki,
Odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych:
 • odpowiedzialność wobec spółki zasady i podstawy prawne - obowiązek naprawienia szkody,
 • umowa o pracę a kontrakt menedżerski - zasady odpowiedzialności,
 • zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym przed odpowiedzialnością wobec spółki,
 • odpowiedzialność cywilna członków władz spółek kapitałowych wobec wierzycieli - art. 299 ksh - wyłączenia odpowiedzialności,
 • roszczenia pauliańskie,
 • elementy postępowania cywilnego,
Odpowiedzialność karna:
 • podstawy odpowiedzialności (kodeks Karny, kodeks spółek handlowych),
 • niezgłoszenie upadłości w terminie,
 • działanie na szkodę spółki,
 • niegospodarność,
 • działanie na szkodę wierzycieli,
 • doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
 • proces karny,
 • kary, środki karne oraz środki zapobiegawcze
  Proces adhezyjny - powództwo cywilne w procesie karnym,
Odpowiedzialność z zakresu prawa pracy:
 • zarząd jako pracodawca,
 • rodzaje odpowiedzialności,
 • podstawy odpowiedzialności i organy kontrolujące uprawnienia i obowiązki,
Odpowiedzialność przed organami finansowymi:
 • rodzaje odpowiedzialności i jej podstawy,
 • ustawa o rachunkowości,
 • ordynacja podatkowa,
Odpowiedzialność finansowa i karna

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla menedżerów i przedsiębiorców którzy, chcą skuteczniej zarządzać spółką,
 • Dla osób, które chcą skuteczniej układać relacje z jej otoczeniem,
 • Dla osób chcących prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach, bazując na praktycznej wiedzy na temat uprawnień poszczególnych osób w organach spółki,
 • Dla osób chcących poprawiać ewentualne błędy w postępowaniu i gromadzeniu dokumentacji w spółkach, aby można było się nimi legitymować skutecznie celem uniknięcia potencjalnych zarzutów,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu. Czas, otwarcie do głębokiej pracy, zaangażowanie.

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 19:00 1 100,00 zł