Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

ZUS i wynagrodzenia w firmie

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 17 cze 9:00 do 17 cze 15:00
ticket icon
Od 500,00 zł

Jednym z wielu aspektów prawnych prowadzenia każdego biznesu oprócz zagadnień o charakterze podatkowym są niewątpliwe rozliczenia z ZUS - zarówno te dotyczące samego przedsiębiorcy, jak i zatrudnianych przez niego pracowników.

O ile w dużych firmach tematyką tą zajmują się wyspecjalizowane służby kadrowe, o tyle w przypadku małych firm czynności te spoczywają bardzo często na samych przedsiębiorcach, jego pracownikach administracyjnych lub księgowych - w tym również księgowych prowadzących lub pracujących w biurach rachunkowych.

Termin: 17 czerwiec 2024 r

Godziny zajęć: 09:00 - 15:00

Kurs odbywa się 100% on-line

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami naliczania wynagrodzeń zarówno od umów o pracę jak i umów cywilno-prawnych oraz zasadami rozliczania składek ZUS.

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznasz zasady opłacania składek na ZUS,
 • Nauczysz się samodzielnie obliczać wysokość składek przedsiębiorcy w różnych sytuacjach np. w przypadku małego ZUS plus, zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego,
 • Poznasz zasady naliczania wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilno-prawnych,
 • Nabędziesz umiejętność sporządzania rocznych rozliczeń pracowników do urzędu skarbowego,

Program szkolenia:


Rozliczanie ZUS przedsiębiorcy:

 • od czego zależy wysokość składek przedsiębiorcy,
 • podstawa składek na ZUS przedsiębiorcy,
 • naliczanie wysokości składek: ulga na start, preferencyjny ZUS, duży ZUS,
 • ustalanie wysokości składek przy małym ZUS plus,
 • zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS - wykaz kodów,
 • zgłaszanie, rozliczanie i wyrejestrowywanie przedsiębiorcy w ZUS,
 • terminy rozliczania składek na ZUS,

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę:

 • składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez ubezpieczonego,
 • składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika składek,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • koszty uzyskania przychodu przy umowie o pracę,
 • opodatkowanie umów o pracę,
 • roczne rozliczenie z urzędem skarbowym: PIT 11, PIT 4R,
 • pracownicze plany kapitałowe,
 • naliczanie wynagrodzeń od pracowników do 26 roku życia,

Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło:

 • zasady naliczania składek ZUS przy umowach cywilnoprawnych,
 • zasady opodatkowania umów cywilnoprawnych,
 • koszty uzyskania przychodów od umowy zlecenia i dzieło,
 • minimalna stawka wynagrodzenia przy umowach zlecenia,
 • rejestr godzin pracy zleceniobiorcy a wysokość wynagrodzenia,
 • rozliczanie umów zlecenia, zawartymi ze studentami do 26 roku życia,
 • rozliczanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych,
 • roczne rozliczenie z urzędem skarbowym: PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR,

Rozliczenia pracowników w ZUS:

 • dokumenty zgłoszeniowe pracownika do ZUSu,
 • wyrejestrowanie pracownika z ZUS,
 • miesięczne raporty rozliczeniowe,
 • zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • terminy rozliczeń z ZUS,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Przedsiębiorcy chcący samodzielnie prowadzić swoje rozliczenia z ZUS lub poznać zasady naliczania wynagrodzeń,
 • Osoby chcące założyć biuro rachunkowe,
 • Pracownicy biur rachunkowych mający samodzielnie rozliczać firmy od A do Z,
 • Osoby chcące założyć własny biznes,
 • Księgowi chcący nabyć wiedzę w zakresie naliczania wynagrodzeń i podlegania ZUS,
 • Pracownicy działów finansowo-administracyjnych odpowiadający za sprawy pracownicze,
 • Księgowi chcący zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 500,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 19:00 500,00 zł