Rachunkowość i Księgowość Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie

Kadry i płace od podstaw. Moduł: Płace

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 7 paź 16:30 do 30 paź 19:00
ticket icon
Od 1 500,00 zł

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem programu Gratyfikant i Płatnik. Kurs jest przygotowany i prowadzony na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów. Kurs składa się z dwóch modułów: kadry oraz płace. Istnieje możliwość ukończenia tylko jednego modułu.

Czas trwania: 07 październik 2024 - 30 październik 2024

Terminy spotkań:

 • 07 październik 2024
  09 październik 2024
  14 październik 2024
  16 październik 2024
  21 październik 2024
  23 październik 2024
  28 październik 2024
  30 październik 2024

Godziny: 16:30-19:00
Kurs odbywa się 100% on-line

Celem szkoleń jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji.

Kurs kadry i płace prowadzony jest zgodnie z zasadą "minimum teorii maksimum praktyki".

Korzyści dla uczestników:

 • Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik,
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień płacowych,
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS,
 • Poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji płacowej,

Program szkolenia:

PŁACA MINIMALNA:
 • minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie płacy minimalnej,
 • wpływ płacy minimalnej na inne składniki wynagrodzenia,
PŁACA ZASADNICZA:
 • wynagrodzenie zasadnicze określone w stałej wysokości,
 • wynagrodzenie zasadnicze określone w stawce godzinowej,
 • przeliczenie wynagrodzenia zasadniczego za przepracowaną część miesiąca,
 • wystąpienie nieobecności niepłatnych,
 • pomniejszenie wynagrodzenia za okres nieobecności chorobowych,
 • zatrudnienie i zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca,
 • zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego w trakcie miesiąca,
 • zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca,
PRACA W NADGODZINACH I PORZE NOCNEJ:
 • kalkulacja wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach,
 • kalkulacja dodatku 50% i 100% do nadgodzin,
 • składniki płacowe wliczane do wynagrodzenia za dodatkowy czas pracy,
 • kalkulacja dodatku nocnego,
 • urlopy i ekwiwalenty,
 • naliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,
 • naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • naliczenie ekwiwalentu dla pracownika zatrudnionego na część etatu,
WYNAGRODZENIE BRUTTO - NETTO:
 • składki społeczne ZUS,
 • składka zdrowotna,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • ulga podatkowa PIT-2 i zasady jej stosowania,
 • zasady naliczania wynagrodzeń,
 • zwolnienia z podatku,
 • naliczanie składników wynagrodzeń,
 • używanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
 • używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • dofinansowanie do posiłków,
KOSZT ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA:
 • składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę,
 • składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
NIEOBECNOŚCI CHOROBOWE:
 • podstawa zasiłkowa,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek wypadkowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • kalkulacja zasiłków związanych z rodzicielstwem,
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK):
 • podstawa naliczenia składek PPK,
 • wpłaty podstawowe i dodatkowe,
 • przekazanie składek a moment powstania przychodu pracownika,
 • ponowne zgłoszenie pracownika do programu PPK,
POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ:
 • potrącenia dobrowolne dokonywane za zgodą pracownika,
 • potrącenia obligatoryjne,
UMOWY CYWILNOPRAWNE:
 • zasady podlegania składkom ZUS,
 • wyliczanie wartości kosztów uzyskania przychodu,
 • przeniesienie praw autorskich i ich wpływ na kalkulację,
 • kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
 • kalkulacja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, podpisanej z własnym pracownikiem,
 • potrącenia komornicze z umów cywilnoprawnych,
PROGRAM PŁATNIK:
 • zakładanie nowej firmy w programie Płatnik,
 • rejestracja firmy w ZUS,
 • zgłaszanie do ZUSu,
 • zgłaszanie do ZUSu umów o dzieło,
 • zasady wypełniania dokumentów IWA, ZSWA,
 • raport ZUS RIA i przyczyny jego wypełniania,
 • dokumenty rozliczeniowe ZUS,
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach płac,
 • Osoby pracujące w działach innych, niż kadry, pragnące poznać lub zaktualizować wiedzę z tematyki objętej szkoleniem,
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 • Osoby pracujące w działach finansowo-księgowych, które chcą rozszerzyć wiedzę z zakresu obsługi kadrowej pracowników,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1500,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 16:00 1 500,00 zł