Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty

Zarządzanie konfliktem

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 10 cze 9:00 do 10 cze 15:00
ticket icon
Od 1 100,00 zł

Konflikt jest czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania kompetencji interpersonalnych, w tym takich umiejętności, jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Konflikty uczą nas społecznego współżycia w wyrażaniu swojej opinii czy stanowiska. Szkolenie pozwoli na przyjrzenie się konfliktom i zrozumienie ich zasad oraz da narzędzia do radzenia sobie z pojawiającymi się konfliktami.

10 czerwiec 2024 r.

Godziny zajęć: 09:00 - 15:00

To czy konflikt będzie miał konstruktywny wpływ na zarządzaną organizację, czy zespół ludzi zależy głównie od umiejętności lidera i przywódcy. Złe zarządzanie konfliktem doprowadza do powstania zaburzonych postaw, napięcia i walk - otwartych i tych ukrytych objawiających się sabotażem, bojkotem, szykanami.
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem, poprzez udrożnienie komunikacji, przyjęcie postaw integracyjnych, a także wypracowanie strategicznych rozwiązań menedżerskich.

Szkolenie odbywa się 100% on-line

Korzyści dla uczestnika:

 • Nauczysz się rozpoznawać, otwarte jak i ukryte źródła konfliktów, biorąc pod uwagę pierwsze objawy konfliktów,
 • Poznasz swój styl rozwiązywania konfliktów,
 • Opracujesz listę wyzwalaczy w Twoim zespole, aby zminimalizować wystąpienie konfliktu destruktywnego,
 • Poznasz zalety konstruktywnego konfliktu, w celu jego wykorzystania do rozwoju zespołu,

Program szkolenia:

Konflikt - jego przyczyny oraz skutki, te pozytywne jak i negatywne:
Komunikacja przy zarządzaniu konfliktem w zespole i w organizacji:
 • bariery w komunikacji, a także ich eliminowanie,
 • unikanie napięć i nieporozumień,
 • warunki skutecznego porozumiewania się w grupie,
 • normy i zasady współpracy w zespole,
Relacje w zespole. Trening prowadzenia trudnych rozmów ukierunkowanych na rozwiązanie konfliktów:
 • cykl OAPD,
 • model SMAD,
 • metoda Gordona,
 • pozycja percepcyjna,
 • diagnozowanie własnego stylu rozwiązywania konfliktów - ćwiczenie "4 style rozwiązywania konfliktu",
Budowanie klimatu organizacyjnego:
 • standardy organizacji jako wsparcie efektywności,
 • budowanie zaufania wśród pracowników,
 • kultura konfliktu,
 • systemy integracji pracowników,
Zarządzanie konfliktem:
 • techniki wywierania wpływu pozwalające kierować konfliktem, aby osiągnąć zadany cel,
 • ćwiczenia rozwijające umiejętności kierowania konfliktem,
 • sposoby reakcji ludzi w sytuacji gdy pojawia się konflikt,
 • analiza postaw i zachowań osób w sytuacjach konfliktowych - określanie indywidualnego stylu zachowania, czyli w jaki sposób poszczególni uczestnicy reagują na konflikt,
 • jednostki konfliktowe,
 • rozpoznawanie konfliktu w jego wczesnej fazie,
Typy kultur organizacyjnych:
 • klan,
 • hierarchia,
 • rynek,
 • adhokracja,
 • wpływ kultury organizacyjnej na powstawanie konfliktów w twojej firmie czy zespole,
Umiejętności osobiste menedżera a rozwiązanie trudnych sytuacji:
 • asertywne prawa własne i innych osób,
 • postawy życiowe,
 • asertywne radzenie sobie w sytuacjach niejasnych,
 • klaryfikacja aluzyjnej i uwikłanej krytyki,
 • asertywna obrona przed krytyką i atakiem,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej zarządzać organizacją i osiągać większe zyski, bez względu na branżę i wielkość prowadzonej działalności,
 • Dla osób, które chcą usprawnić pracę zespołów/ liderów a w efekcie zwiększyć swoją oraz ich efektywność,
 • Dla zespołów, w których występuje konflikt destruktywny,
 • Dla managerów, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje, a w efekcie zwiększyć efektywność swoich zespołów i poszerzyć własne kompetencje,


Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 15:00 1 100,00 zł