Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty

Zbuduj skuteczną strategię zatrudnienia

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 29 kwi 9:00 do 29 kwi 15:00
ticket icon
Od 1 100,00 zł

Pozyskaj talenty z rynku i skutecznie zaangażuj je w budowę firmy. Zmniejsz rotację w firmie i spraw, aby najlepsi zostali z Tobą na lata! Planowanie zatrudnienia stanowi jeden z kluczowych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji.

29 kwiecień 2024 r.
Godziny zajęć: 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy oraz trening umiejętności w zakresie sporządzenia planu zatrudnienia dla organizacji. Koszt zastąpienia pracownika, który odchodzi, równa się wartości jego rocznego wynagrodzenia. Za 80% rotacji odpowiadają złe decyzje o zatrudnieniu. Warto więc inwestować w umiejętności, które pozwolą nam precyzyjnie zatrudniać. To początek drogi, ponieważ to, czy pracownik pozostanie z Tobą na dłużej, zależy od czynników twardych (wynagrodzenie, zakres obowiązków, możliwości rozwoju), jak i od czynników miękkich, takich jak kultura organizacyjna, komunikacja z przełożonym. Od poprawnego zdefiniowania potrzeb kadrowych zależy bowiem treść pozostałych procesów personalnych takich jak rekrutacja, selekcja, rozwój zasobów ludzkich, kształtowanie ścieżek karier, a także odejścia i zwolnienia. Plan zatrudnienia określa ilu i jakich ludzi organizacja będzie potrzebowała w przyszłości, a także jakich zasobów wymaga jego realizacja.

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznasz podstawowe założenia dotyczące planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w tym zagadnienie strategii ogólnej i personalnej, polityki personalnej oraz sposobu formułowania celów,
 • Poznasz przebieg procesu planowania zatrudnienia, oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych etapów,
 • Zdobędziesz umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz na potrzeby określenie popytu i podaży zasobów ludzkich,
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie badania i analizy pracy, dzięki której możliwe jest określenie etatyzacji na poszczególnych stanowiskach w organizacji,
 • Będziesz trenować umiejętności w zakresie wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych oraz projektować działania zarządcze związane z niedoborem i/lub nadwyżką zasobów ludzkich w organizacji,
 • Rozwiniesz kompetencje związane z planowaniem zatrudnienia, które wykorzystywane są w procesach etatyzacji i budżetowania tego obszaru,
 • Wypracujesz własnej metodyki w zakresie prognozowania zmian w obszarze popytu i podaży zasobów ludzkich, a także gromadzenia danych w tym obszarze,
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych w procesie gromadzenia danych na potrzeby planu,
 • Rozwiniesz strategiczne spojrzenie na proces planowania zatrudnienia,

Program szkolenia:

Istota i znaczenie planowania zatrudnienia w organizacji:

 • istota planu zatrudnienia,
 • cele planowania zatrudnienia,
 • konsekwencje braku / niedociągnięć w obszarze planowania zatrudnienia,
 • struktura procesu planowania zatrudnienia,

Rekrutacja:

 • etapy procesu rekrutacji,
 • określanie potrzeb stanowiskowych,
 • budowanie profilu osobowościowego,
 • weryfikacja mocnych i słabych stron kandydata,
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu,
 • wprowadzanie nowych pracowników do zespołu,
 • rozwiązywanie współpracy,

Rozwój:

 • budowanie wizji współpracy i ścieżki kariery członka zespołu,
 • szkolenie i coaching zespołu,
 • zarządzanie wypaleniem zawodowym,
 • zarządzanie kryzysami i konfliktami,

Motywowanie:

 • piramida motywacji,
 • piramida Logana,
 • techniki motywowania zespołu,
 • modele potrzeb,

Oceny:

 • systemy ocen pracowniczych,
 • feedback,
 • optymalizacja zatrudnienia,
 • istota optymalizacji zatrudnienia,
 • projektowanie nowej organizacji na bazie informacji zgromadzonych w procesie etatyzacji,
 • wdrażanie projektu usprawnień,

Restrukturyzacja zatrudnienia:

 • uwarunkowania restrukturyzacji,
 • wdrażanie restrukturyzacji w organizacji,
 • współpraca z firmą zewnętrzną,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej prowadzić zespół,
 • Dla specjalistów pracujących w działach HR,
 • Dla każdego, kto mierzy się ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem pracowników,
 • Dla każdego, kto współpracuje z zespołami,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 15:00 1 100,00 zł