Finanse i Inwestycje Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie

Oceń stabilność przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 9 gru 9:00 do 9 gru 15:00
ticket icon
Od 1 100,00 zł

W finansach musisz trzymać rękę na pulsie i znaleźć czas na podsumowania, analizy finansowe, bilanse i przygotowanie planów na przyszłość.

 • Poznaj jak analizować sprawozdania finansowe oraz zbuduj bezpieczeństwo własnej firmy.
 • Dowiedz się, jak czytać sprawozdanie finansowe sporządzone przez księgowość?
 • Jak zadawać pytania?
 • Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie, rachunku wyników?
 • Jak na podstawie bilansu ocenić stan finansowy firmy?
 • Jak z dokumentów wydobyć wiedzę niezbędną do podejmowania trafnych decyzji w przyszłości?
 • Dowiesz się, jak - krok po kroku - mieć finanse pod kontrolą.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego "czytania" sprawozdań finansowych. Dzięki umiejętności czytania tabelek, interpretacji wskaźników, rachunku zysków i strat możesz uniknąć podejmowania błędnych decyzji ze stratą dla firmy. Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną analizy sprawozdania finansowego wybranego podmiotu, celem wskazania istotnych obszarów interpretacyjnych i pełnej oceny kondycji finansowej firmy. Za prawdziwość i rzetelność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym odpowiadają wszystkie podpisane osoby, nie tylko główny księgowy, ale również wszyscy członkowie zarządu,

09 grudzień 2024 r.
Godziny zajęć: 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line.

Korzyści dla uczestnika:

 • Poznasz podstawowe założenia dotyczące planowania zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w tym zagadnienie strategii ogólnej i personalnej, polityki personalnej oraz sposobu formułowania celów,
 • Poznasz przebieg procesu planowania zatrudnienia, oraz szczegółową charakterystykę poszczególnych etapów,
 • Zdobędziesz umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji wewnątrz organizacji i na zewnątrz na potrzeby określenie popytu i podaży zasobów ludzkich,
 • Zdobędziesz umiejętności w zakresie badania i analizy pracy, dzięki której możliwe jest określenie etatyzacji na poszczególnych stanowiskach w organizacji,
 • Będziesz trenować umiejętności w zakresie wnioskowania na podstawie zgromadzonych danych oraz projektować działania zarządcze związane z niedoborem i/lub nadwyżką zasobów ludzkich w organizacji,
 • Rozwiniesz kompetencje związane z planowaniem zatrudnienia, które wykorzystywane są w procesach etatyzacji i budżetowania tego obszaru,
 • Wypracujesz własnej metodyki w zakresie prognozowania zmian w obszarze popytu i podaży zasobów ludzkich, a także gromadzenia danych w tym obszarze,
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z korzystaniem z narzędzi wykorzystywanych w procesie gromadzenia danych na potrzeby planu,
 • Rozwiniesz strategiczne spojrzenie na proces planowania zatrudnienia,

Program:

Finansowy cel działania przedsiębiorstwa:
 • jakie cele finansowe przedsiębiorstwa stawiają sobie najczęściej i jakie to ma znaczenie dla oceny kontrahenta?
 • maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, jako podstawowy finansowy cel nowoczesnych przedsiębiorstw,
 • przepływy pieniężne netto, operacyjne przepływy pieniężne i wolne przepływy pieniężne i ich zastosowanie w prognozowaniu kondycji podmiotów,
 • wpływ zmian poziomu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa.
Jakich informacji można oczekiwać od przedsiębiorstw?
 • sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzone przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności,
 • informacja o sprawozdaniach, jakich można oczekiwać od przedsiębiorstw w zależności od formy i zakresu prowadzonej działalności - i wstępne omówienie - co z tych informacji można się dowiedzieć i kiedy, źródła analizy finansowej przedsiębiorstwa. Co naprawdę mówią, a czego nie mówią sprawozdania finansowe?
 • metody i zasady rachunkowości i ich wpływ na ekonomiczną zawartość informacyjną sprawozdań finansowych, metody i zasady stosowane w rachunkowości, elementy sprawozdania finansowego, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych,
Ocena wiarygodności na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:
 • ogólna analiza bilansu,
 • ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie bilansu,
 • metoda Wilcoxa,
 • salda strukturalne bilansu,
 • ogólna analiza rachunku zysków i strat,
 • prognozowanie kryzysów w ocenianym przedsiębiorstwie i ocena ich istotności,
 • sygnały ostrzegawcze,
 • analiza rachunku przepływów pieniężnych (cash flow) - metoda pośrednia,
Ocena wiarygodności na podstawie analizy wskaźnikowej:
 • zasady interpretacji wskaźników, analiza struktury bilansu, analiza rentowności, analiza płynności, cykl konwersji gotówki, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, analiza efektywności, analiza poziomu zadłużenia, 5c klienta, metody punktowe, analiza dyskryminacyjna,
Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.
Rola rad nadzorczych w procesie sprawozdawczości finansowej.
Wykrywanie błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych.

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla osób pragnących skuteczniej prowadzić firmy,
 • Dla pracowników, managerów, właścicieli biznesu,
 • Dla księgowych,
 • Dla osób chcących rozwijać się w zakresie finansów i analizy finansowej,

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu. Czas, otwarcie do głębokiej pracy, zaangażowanie.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 15:00 1 100,00 zł