Sukcesja w firmie rodzinnej, półrodzinnej i nierodzinnej. Jak stworzyć trwały biznes nie tylko z rodziną?

location icon
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Okólna 47a, Konin
calendar icon
Od 3 paź 17:30 do 3 paź 20:30


Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ oraz Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej zapraszają na spotkanie poświęcone tematyce sukcesji i trwania firm - nie tylko rodzinnych. Przyjdź, posłuchaj i porozmawiaj z ekspertami między innymi o poniższych zagadnieniach:

  • Czy sukcesja to problem tylko firm rodzinnych?
  • Jaki charakter ma moja firma?
  • Nikt nie żyje wiecznie, czyli planowanie spadkowe w biznesie.
  • Jak rozmawiać o majątku z rodziną, przyjaciółmi czy obcymi.
  • Fundacje sposobem na osiąganie celów i zarządzanie majątkiem.

W dyskusji wezmą udział:

Łukasz Martyniec - doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Prezes zarządu w spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z o.o. Pomaga układać sprawy majątkowe, towarzyszy w procesie zmiany pokoleniowej. Wdrożył plany sukcesji w przeszło 700 firmach i rodzinach. Jest autorem zaawansowanych rozwiązań z zakresu Ładu Rodzinnego i Konstytucji Rodzinnych. Brał udział w pracach nad ustawą o zarządzie sukcesyjnym, kodeksem cywilnym oraz ustawą o fundacjach rodzinnych.

Współpracował m.in. z: Instytutem Biznesu Rodzinnego, Najwyższą Izbą Kontroli, PARP, Ministerstwem Przedsiębiorczości, Krajową Izbą Radców Prawnych, Europejską Federacją Doradców Finansowych EFFP. Przeprowadził autorskie szkolenia z sukcesji dla przeszło 22.000 słuchaczy, w tym dla przeszło 8.000 doradców finansowych na zlecenie banków i towarzystw ubezpieczeń na życie, oraz dla 1.000 radców prawnych.

Ewelina Szeratics - coach biznesu i sukcesji firm rodzinnych, akredytowana przez ICF (International Coaching Federation), prezeska zarządu Fundacji Otwarte Forum, prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjną Napisz Testament, zachęcającą Polaków do pisania testamentów.

Pracuje z polskimi i zagranicznymi firmami rodzinnymi, pomagając rodzinom dojść do porozumienia w temacie sukcesji i znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich członków rodziny. Jej praca stanowi uzupełnienie działań prawnych, finansowych, biznesowych i doradczych. Najczęściej wspiera swoich klientów w momencie, gdy mimo braku przeciwskazań formalnych nie można dalej ruszyć z tematem, a przeszkodą są najczęściej przeszkody natury osobistej.

Zuzanna Janaszek-Maciaszek - działaczka społeczna. Założycielka i prezeska Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, gdzie z regularnej opieki korzysta blisko 250 osób z niepełnosprawnością. Od ponad 20 lat buduje świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Inicjatorka wielu innowacyjnych projektów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami, między innymi pierwszych w Polsce mieszkań treningowych dla osób po wypadkach, czy szkoleń paralotniowych i szybowcowych dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Kontynuatorka idei Doktora Piotra Janaszka. Podczas realizacji projektów współpracuje z przedsiębiorcami z Polski i świata. 

Mateusz Kowalewski - Przedsiębiorca rodzinny w drugim pokoleniu. Współwłaściciel i Prezes HORTIMEX. Od 2009 roku zarządza Firmą, która jest platformą wymiany towarów, wiedzy i doświadczeń pomiędzy światowymi producentami składników żywności a polskimi producentami żywności. Praktyk nowoczesnej organizacji i zarządzania firmą rodzinną. Obszary zainteresowań: projektowanie i tworzenie żywności, modelowanie biznesowe, zarządzanie strategiczne, zarządzanie przez wartości, społeczna odpowiedzialność biznesu, systemy zarządzania jakością, sukcesja w firmach rodzinnych.

Od 2021 roku Prezes Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej

Autor i wykonawca projektu przekształcenia Hortimex-u z dostawcy półproduktów w lidera rynku w zakresie wsparcia i doradztwa w procesie opracowywania nowych, innowacyjnych produktów spożywczych.

ZAPRASZAMY  NA  SPOTKANIE !!!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  bilet dla członków IGWW
3 Października 2023, 16:00 60,00 zł
  bilet normalny dla pozostałych podmiotów
3 Października 2023, 16:00 80,00 zł