Szkolenie online "Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych"

location icon
Online
calendar icon
Od 29 sie 8:00 do 30 sie 16:00

Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych jest omówienie szczegółów dotyczących funkcjonowania Bazy konkurencyjności oraz wytycznych co do stosowania zasady konkurencyjności w projektach unijnych

Omówione zostaną również związane z nimi obowiązki beneficjenta w aspekcie uregulowań prawnych (prawa unijnego i krajowego) z zakresu zasad wyboru wykonawców zamówień w ramach realizowanych projektów unijnych.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności w projektach unijnych przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Zasada konkurencyjności i Baza konkurencyjności będzie uzyskanie wiedzy na temat:

Zasady konkurencyjności

 • Podstawy prawne - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków - zasada konkurencyjności.
 • Sposobu wyboru odpowiedniej procedury udzielania zamówienia - Szacowanie wartości zamówienia.
 • Przygotowanie zapytania
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • Dokumentowanie zamówienia.

Bazy konkurencyjności

 • Publikacja zapytania ofertowego.
 • Nieprawidłowości i kontrole udzielanych zamówień w projektach unijnych.
 • Zasady kwalifikowania wydatków.
 • Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie online
Wyprzedane 1 199,99 zł Wyprzedane