Szkolenie online "Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP - warsztaty"

location icon
Online
calendar icon
Od 29 sie 8:00 do 29 sie 8:00

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP - warsztaty jest zapoznanie uczestników z aplikacją sprawozdawczości w aspekcie pomocy publicznej.

Podstawowym celem szkolenia o charakterze warsztatowym jest wyposażenie uczestników w umiejętność sprawnego posługiwania się aplikacja SHRIMP, w tym omówienie podstaw prawnych jej funkcjonowania, a także jej budowy, architektury oraz funkcjonalności.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Sprawozdawczość w aplikacji SHRIMP - warsztaty będzie uzyskanie wiedzy na temat:

 • Informacji ogólnych na temat systemu SHRIMP.
 • Wymagań technicznych i programowania systemu.
 • Wymagań wobec użytkowników SHRIMP.
 • Instalacji systemu- logowania do systemu i pracy w aplikacji oraz umiejętność posługiwania się aplikacją, a w szczególności:
 • Sposobu wypełniania poszczególnych pół sprawozdania, bezpieczeństwa systemu, sporządzania sprawozdań.  

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie online
Wyprzedane 599,99 zł Wyprzedane