Szkolenie online "Księgowość projektów unijnych"

location icon
Online
calendar icon
Od 20 wrz 8:00 do 20 wrz 8:00

Celem szkolenia online Księgowość projektów unijnych jest z przygotowanie uczestników z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych przez UE.

Uczestnicy zapoznają się z wymogami formalnymi stawianymi dokumentom opisującym poniesione wydatki, kwalifikowalnością wydatków, zasadami wyodrębnionej dla celów projektu księgowości, sposobami ich prawidłowego ewidencjonowania.

Szkolenie "Księgowość projektów unijnych" przeznaczone jest zarówno dla pracowników działów księgowych instytucji realizujących projekt jak i dla zespołów projektowych zaangażowanych bezpośrednio w jego realizację.

Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat:

 • jak przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków
 • jak sporządzać wnioski o płatność, wniosek o płatność końcową,
 • jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową projektu,
 • jak rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,
 • jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Księgowość projektów unijnych będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:

 • Podstaw prawnych-rachunkowość w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
 • Dostosowania polityki rachunkowości obowiązujących instytucji w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez UE.
 • Zasad kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych przez UE.
 • Opodatkowania funduszy unijnych (PIT, CIT, VAT).
 • Instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych.
 • Kontroli wewnętrznej i zewnętrznej projektów współfinansowanych przez UE.
 • Wniosków o płatność.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie
Wyprzedane 599,00 zł Wyprzedane