OP_TALKS | Spotkanie z potomkami żydowskich Breslauerów / Meeting with descendants of Jewish Breslauers

location icon
OP ENHEIM Plac Solny 4, Wrocław
calendar icon
Od 29 maj 16:00 do 29 maj 16:00
ticket icon
Od 0,00 zł

OP_TALKS | Spotkanie z potomkami żydowskich Breslauerów

Już 29 maja o godz. 16:00 wraz z Urban Memory Foundation zapraszamy na spotkanie z potomkami Żydów z przedwojennego Breslau, po którym przedpremierowo odbędzie się także wspólne oglądanie wystawy pt. "ODKŁADAJĄC RZECZY NA MIEJSCE. ŻYDOWSCY BRESLAUERZY I ICH PRZEDMIOTY".

◾ Kiedy: 29.05.2024, godz. 16:00

◾ Gdzie: Salon Herz, V p., OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław

◾ Ilość miejsc ograniczona

◾ Moderacja: Aleksandra Janus

◾ Wstęp bezpłatny

◾ Język: polski, angielski

[English ↓]

Podczas spotkania poznamy indywidualne, osobiste historie i wspomnienia potomków Żydowskich Breslauerów, obecnie mieszkających w Belgii, Holandii, Izraelu, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Będzie to niepowtarzalna okazja do wysłuchania wyjątkowych opowieści potomków rodziny Herzów, Haddów, Freundów, Tischlerów, Zadików, Falków, Sklarzów, Peritzów z przedwojennego Breslau, odkrywając powiązania między nimi a prezentowanymi na wystawie eksponatami.

Wystawa pt. "ODKŁADAJĄC RZECZY NA MIEJSCE. ŻYDOWSCY BRESLAUERZY I ICH PRZEDMIOTY" jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce opartym na prywatnych zbiorach żydowskich rodzin z Breslau i tworzonym we współpracy z nimi. Czego możemy się dowiedzieć o ówczesnym życiu rodzinnym, życiu społeczności i miasta? Jak wyglądało mieszczańskie życie żydowskie - to prywatne, religijne, kulturalne i zawodowe? Ekspozycja stanowi próbę odpowiedzi na te i inne pytania, prezentując niemal sto obiektów, fotografii i dokumentów użyczonych nam przez dwanaście rodzin dawnych Breslauerów.
___________________________

OP_TALKS | Meeting with descendants of Jewish Breslauers

On May 29, at 4 pm, together with the Urban Memory Foundation, we invite you to a meeting with descendants of Jews from pre-war Breslau, which will also be followed by a joint viewing of the exhibition titled "PUTTING THINGS BACK. JEWISH BRESLAUERS AND THEIR OBJECTS''.

◾ When: May 29, 2024, 4:00 pm

◾ Where: Salon Herz, 5th floor, OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wroclaw.

◾ Number of places limited

◾ Moderated by Aleksandra Janus.

◾ Free admission.

◾ Language: Polish, English

During the meeting, we will learn individual, personal stories and memories of descendants of Jewish Breslauers currently living in Belgium, the Netherlands, Israel, Germany, Sweden, the United Kingdom and the United States. It will be a unique opportunity to hear the unique stories of the descendants of the Herz, Hadda, Freund, Tischler, Zadik, Falk, Sklarz, Peritz families from pre-war Breslau, discovering the connections between them and the exhibits on display.

The exhibition titled "PUTTING THINGS BACK. JEWISH BRESLAUERS AND THEIR OBJECTS'' is the first initiative of this type in Poland based on private collections of Jewish families from Breslau before 1945 and has been created in cooperation with those families. What can we learn about family life, community life and city life at that time? What was Jewish urban life like - private, religious, cultural and professional? The exhibition attempts to answer these and other questions by presenting nearly a hundred objects, photographs and documents lent to us by twelve families of former Breslauers.
______

Organizator/Organizer: Fundacja Urban Memory | OP ENHEIM

Partnerzy/Partners: Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury, Viktor Oppenheim Haus, WOMAK Holding SA, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wydział Studiów Żydowskich im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Akcelerator Obywatelski Spark oraz partnerzy projektu MultiMemo: FestivALT, Fundacja Zapomniane, JCC Warszawa, Fundacja Formy Wspólne, Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich, CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe, Uniwersytet w Würzburgu oraz Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg

Patroni medialni/Media patrons: MINT Magazine, Well.pl, Rynek i Sztuka, TVP3 Wrocław, RADIO RAM, Radio Wrocław

Kluczowi konsultanci i eksperci/Key consultants and experts: dr Felicitas Heimann-Jelinek, prof. Marcin Wodziński, dr Aleksandra Janus, dr Juliet D. Golden, dr Tamar Cohn Gazit, Stephen Falk, Donald Falk, Daniel Ljunggren

Producent wystawy/Exhibition producer: Łukasz Adamski

Zarządzanie projektem/Project management: Agnieszka Jabłońska (UMF) przy wsparciu Karoliny Jary (OP ENHEIM & Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury) oraz Tomasza Woydyłło (UMF)

Grafika i architektura wystawy/Graphics and architecture of the exhibition: Musk Kolektyw

Tłumaczenie tekstów wystawy z języka polskiego na angielski/Translation of exhibition texts from Polish to English: dr Juliet D. Golden, Anna Nowogońska

Redakcja tekstów wystawy w j. angielskim/Editing of the exhibition texts in English: dr Juliet D. Golden

Korekta tekstów w języku polskim/Proofreading of texts in Polish: Anna Nowogońska

PR i promocja/PR and promotion: Martyna Chrzanowska, Dominika Fedyk-Wolanin (MH+), Maria Majchrowska (OP ENHEIM)

Program towarzyszący/Accompanying program: Fundacja Akcelerator Obywatelski Spark

Wsparcie badawcze/Research support: dr Wojciech Tworek, Daniel Ljunggren, dr Monika Piechota, dr Danuta Płókarz

Transkrypcje starych tekstów niemieckich/Transcriptions of old German texts: Celine Skrippek

Konserwacja obiektów/Conservation of objects: Anna Szlasa-Byczek, Mateusz Jasiński

Wsparcie techniczne wraz z dokumentacją/Technical support including documentation: Muzeum Architektury we Wrocławiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach projektu MultiMemo, program CERV), Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Project co-financed by the European Union (within the framework of the MultiMemo project, CERV program), the Foundation for Polish-German Cooperation and the Association of the Jewish Historical Institute in Poland.

Projekt dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Project co-financed by the Department of Culture of the Municipal Office of Wrocław.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
OP_TALKS | Spotkanie z potomkami żydowskich Breslauerów
/ Meeting with descendants of Jewish Breslauers
Kiedy/ When: 29.05.2024 r., godz. 16:00
Gdzie/ Where: Salon Herz, V p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny/ Free entrance
OP_TALKS | Spotkanie z potomkami żydowskich Breslauerów

OP_TALKS | Spotkanie z potomkami żydowskich Breslauerów
/ Meeting with descendants of Jewish Breslauers
Kiedy/ When: 29.05.2024 r., godz. 16:00
Gdzie/ Where: Salon Herz, V p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny/ Free entrance

już niedostępne -