OP_TALKS | Artystyczne "behind the scenes": instalacje świetlne i elektroluminescencja | Spotkanie z Klaudią Kasperską

location icon
OP ENHEIM Plac Solny 4, Wrocław
calendar icon
Od 12 kwi 18:30 do 12 kwi 18:30

Już 12 kwietnia zapraszamy do udziału w spotkaniu z Klaudią Kasperską, laureatką programu OP_YOUNG, podczas którego zajrzymy w kuluary jej praktyki artystycznej skupionej na medium światła i dowiemy się m.in. jak wyglądała praca nad tworzeniem instalacji "Niepłaszczyzny".

◾ Kiedy: 12.04.2024, godz. 18:30

◾ Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław

◾ Ilość miejsc ograniczona

◾ Wstęp bezpłatny

◾ Język: polski

[English ↓]

Spotkanie będzie okazją do wysłuchania opowieści artystki o używanych przez nią tworzywach elektroluminescencyjnych, a także zajrzenia za kulisy powstawania instalacji świetlnych. Publiczność będzie miała możliwość haptycznego poznania materiałów, zadania pytań oraz wspólnego obejrzenia wystawy "Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy".

Jak mówi Klaudia Kasperska o instalacji świetlnej prezentowanej na wystawie w OP ENHEIM:

"Punktem wyjścia jest dla mnie zawsze refleksja nad percepcją użytkownika kultury post-cyfrowej oraz zwrócenie uwagi na to, jak przyzwyczajeni do obcowania z technologią przestaliśmy zwracać w ogóle uwagę na to, jak powszechnie zdigitalizowane i utechnologicznione jest nasze życie. Technologia jest tak powszechna, że aż niezauważalna".

Klaudia Kasperska (ur. 1995, Nysa) - artystka wizualna specjalizująca się w mediach cyfrowych i postcyfrowych. Reżyserka świateł i multimediów, autorka instalacji. Jej praca "Niepłaszczyzny" prezentowana na wystawie "Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy" stanowi próbę transmisji przestrzennych kształtów Marii Jaremy na cyfrowe obiekty, powstałe przy pomocy dzisiejszych narzędzi.

____________

OP_TALKS | Artistic behind the scenes: light installations and electroluminescence

Meeting with Klaudia Kasperska

On April 12, we invite you to participate in a meeting with Klaudia Kasperska, winner of the OP_YOUNG program, during which we will take a peek behind the scenes of her artistic practice focused on the medium of light and learn, among other things, what it was like to create the installation "Non-planes".

◾ When: 12.04.2023, 6:30 pm

◾ Where: OP ENHEIM Gallery, 1st p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław

◾ Number of places limited.

◾ Free admission.

◾ Language: Polish

The meeting will be an opportunity to hear the artist's story about the electroluminescent plastics she uses, as well as a look behind the scenes of the creation of light installations. The audience will have the opportunity to haptically learn about the materials, ask questions and view the exhibition "No Time To Grieve For Roses When The Forests Are Burning" together.

As Klaudia Kasperska says about the light installation on display at OP ENHEIM:
"My starting point is always to reflect on the perception of the post-digital culture user and to highlight how, being accustomed to interacting with technology, we have stopped paying any attention to how universally digitised and technologised our lives are. Technology has become so commonplace as to be transparent."

Klaudia Kasperska (b. 1995, Nysa) - visual artist specializing in digital and post-digital media. Director of lights and multimedia, author of installations. Her work "Non-planes" presented at the exhibition "No Time To Grieve For Roses When The Forests Are Burning" is an attempt to transmit the spatial shapes of Maria Jarema into digital objects created with today's tools. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
OP_TALKS | Artystyczne "behind the scenes": instalacje świetlne i elektroluminescencja
Spotkanie z Klaudią Kasperską
Kiedy: 12.04.2024 r., godz. 18:30
Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny
OP_TALKS | Artystyczne "behind the scenes": instalacje świetlne i elektroluminescencja Spotkanie z Klaudią Kasperską

OP_TALKS | Artystyczne "behind the scenes": instalacje świetlne i elektroluminescencja
Spotkanie z Klaudią Kasperską
Kiedy: 12.04.2024 r., godz. 18:30
Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny

Wyprzedane Brak wolnych miejsc