Spotkanie Koalicji Wolontariatu w Rydułtowach!

location icon
Szarlota LAB Ofiar Terroru 56A, Rydułtowy
calendar icon
Od 26 wrz 10:00 do 26 wrz 10:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Rusza Koalicja Wolontariatu w Rydułtowach!

Zapraszamy na pierwsze spo­tka­nie Koalicji Wolontariatu w Rydułtowach, pod­czas któ­rego będziemy chcieli poroz­ma­wiać o kondycji wolontariatu na terenie Rydułtów. Spotkanie adresowane jest do wszystkich, którzy w swoich organizacjach/instytucjach korzystają lub chcieliby korzystać z pomocy wolontariuszy. Widzimy się 26.09.2023 r. w godzinach 10:00-11:30 w Szarlota LAB w Rydułtowach.

Pod­czas spotkania, będziemy chcieli poroz­ma­wiać m.in.:

  • jak aktualnie wygląda wolontariat w Rydułtowach (ilu jest zaangażowanych wolontariuszy, ile organizacji/instytucji posiada oferty wolontariatu, czy działają szkolne kluby wolontariusza itp.);
  • jakie działania możemy wspólnie podjąć w celu rozwoju i promocji wolontariatu w Rydułtowach;
  • jak zbu­do­wa­ć pozy­tyw­ny wize­runku wolon­tariu­sza, orga­ni­za­cji/instytucji współpracujących z wolon­ta­riu­szami oraz samego wolontariatu;
  • przedstawimy możliwości, narzędzia programu Korpus Solidarności, które mogą wesprzeć działania rozwijające i promujące wolontariat.

Liczymy, że poprzez wspólny udział w spo­tka­niu, wymianę poglą­dów oraz doświad­czeń uda nam się zapla­no­wać i zre­ali­zo­wać dzia­ła­nia, które przy­czy­nią się do pro­mo­cji i roz­woju wolon­ta­riatu zarówno akcyjnego jak i dłu­go­ter­mi­no­wego na terenie Rydułtów.

Adresaci spotkania:

Przedstawiciele rydułtowskich organizacji, instytucji, szkolnych klubów wolontariusza.

Kontakt do organizatora:
Anna Bulenda, e-mail: anna.bulenda@cris.org.pl, tel. 32 7395512

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie organizowane jest w ramach Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 "Korpus Solidarności", współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

***
Spotkanie Koalicji Wolontariatu w Rydułtowach
data:
26 września 2023 r. (wtorek) | godz.: 10:00-11:30
miejsce: Szarlota Lab, ul. Ofiar Terroru 56A, Rydułtowy

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatny bilet
Wyprzedane Brak wolnych miejsc