✅ DESIGN THINKING - PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG

location icon
Warszawa
calendar icon
Od 6 cze 10:00 do 7 cze 17:00
ticket icon
Od 2 447,70 zł

LINK DO SZKOLENIA: https://szkoleniaatrium.pl/szkolenie/event/design-...

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE SZKOLENIA Z MARKETINGU INTERNETOWEGO I SOCIAL MEDIÓW

https://szkoleniaatrium.pl/

Więcej informacji uzyskasz: + 48 22 211 89 11, [email protected]


SZKOLENIE W WARSZAWIE, 

Dla kogo szkolenie?

 • Dla menedżerów i specjalistów, którzy chcą moderować procesy innowacji, projektowania usług, produktów czy nowych rozwiązań organizacyjnych, wprowadzania zmian, tworzenia kultury klientocentrycznej w organizacji.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla aktywnych zawodowo menedżerów i liderów każdego szczebla zarządzania, którzy chcą wzmocnić swoje praktyczne umiejętności oraz poznać efektywne narzędzia zarządzania.
 • Szkolenie jest wartościowe dla osób, które przygotowywane są do pełnienia roli menedżera w organizacji na dowolnym szczeblu, m.in. menedżerów marketingu, menedżerów innowacji, menedżerów CX, menedżerów odpowiedzialnych za kulturę organizacyjną i wprowadzanie zmian.

Korzyści

 • Będziesz mógł pracować jako moderator (facylitator) procesów Design Thinking
 • Dzięki szkoleniu poznasz proces i narzędzia, będziesz w stanie zaplanować go i przeprowadzić w swojej firmie na własne potrzeby.
 • Poznasz też i zrozumiesz DT jako filozofię pracy: dowiesz się na czym polega "myślenie projektowe", jak rozwijać w sobie tą umiejętność i jak stworzyć skuteczny zespół DT.

Design Thinking (DT) to proces zwykle wykorzystywany do projektowania nowych produktów lub usług albo ulepszania tych już istniejących. Sprawdza się też jako metoda rozwiązywania problemów i wyzwań. DT jest też podejściem i filozofią pracy pomagającym budować kulturę innowacji czy kulturę klientocentryczną w zespole i przedsiębiorstwie.

Forma

Szkolenie ma formę warsztatu. Uczestnicy pracują w zespołach i przechodzą przez cały proces projektowania produktu lub usługi.Elementy teorii przedstawiane są w formie mini wykładu z wykorzystaniem materiałów filmowych, studiów przypadku i z zaangażowaniem uczestników w formie dyskusji i pracy koncepcyjnej nad ćwiczeniami. Jest to szkolenie dla kreatywnych specjalistów i menedżerów, którzy stale się rozwijają, szukają nowych rozwiązań i chcą o krok przed innymi.

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

1. Design Thinking jako proces i jako podejście

 • Etapy procesu Design Thinking
 • Krótka historia podejścia DT
 • Design Thinking a innowacje, strategia błękitnego oceanu
 • Specyfika pracy i wyróżniki podejścia DT
 • Myślenie projektowe - myślenie o potrzebach, myślenie "czasownikami", myślenie o kontekście
 • Mapa interesariuszy

2. Zespoły Design Thinking

 • Cechy skutecznego zespołu w pracy DT
 • Profilowanie członków zespołu (Basadur Profile - test)
 • Wzorce komunikacyjne wspierające pracę zespołów DT

3. Warsztat. Etap pierwszy DT - Empatia

 • Cele etapu Empatia, źródła wiedzy o użytkownikach
 • Metody prowadzenia badań użytkowników (obserwacje, wywiady pogłębione, shadowing, safari trip, dziennik)
 • Kompetencje badaczy i przydatne narzędzia
 • Dobieranie użytkowników do badań - użytkownicy typowi i skrajni
 • Analizowanie wyników badań (diagram powinowactwa/klastrowanie)
 • Narzędzia wizualizacji wyników badań (persona, mapa empatii, moodboard)

4. Warsztat. Etap drugi DT - Definiowanie wyzwania projektowego

 • Cele etapu - realne potrzeby versus symptomy problemu
 • Analiza wglądów (insights)
 • Matryca kryteriów, matryca propozycji wartości
 • Definiowanie wyzwania (point-of-view, job-to-be-done)
 • Matryca głębokiego zrozumienia - "20 minut pytań"
 • Pytanie generatywne (how might we?)

Dzień drugi

5. Warsztat. Etap trzeci DT - Generowanie pomysłów

 • Cele etapu - myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Kreatywne rozgrzewki zespołu
 • Indywidualne i grupowe metody generowania pomysłów (burza mózgów)
 • Techniki kreatywne zwiększające wydajność burzy mózgów (m.in.: kapelusze, analogie, SCAMPER)
 • Wybór pomysłów (metoda lejka, głosowanie, decydent, czarny koń)

6. Warsztat. Etap czwarty DT - Prototypowanie

 • Cele tworzenia prototypów
 • Jaki jest dobry prototyp
 • Metody i techniki prototypowania (make it or fake it)
 • Iteracje

7. Warsztat. Etap piąty DT - Testowanie

 • Zasady testowania
 • Dobre praktyki prezentowania prototypów (pitch, eksperyment - doświadczenie)
 • Dobór użytkowników do testów
 • Karta testów (MOSCOW)
 • Analiza i wykorzystanie uzyskanej informacji zwrotnej

8. Design Thinking w małej i dużej firmie

 • Cykl DT w korporacjach - projekty wdrożeniowe (model Simplexity)
 • DT dla startup'ów i małych firm, sprinty i Lean Startup
 • Projektowanie procesu DT pod wybrany problem biznesowy

9. DNA Innowatora

 • Rozwijanie umiejętności "myślenia projektowego"
 • Sześć zachowań wzmacniających kreatywność i przedsiębiorczość

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Design Thinking
31 Grudnia 2024, 18:00 2 447,70 zł