"Professional Image, czyli psychologia wizerunku Kobiety Biznesu"

location icon
Centrum Zarządzania Światem Okrzei 26, Warszawa
calendar icon
Od 13 kwi 10:00 do 13 kwi 14:00

Śniadanie #ER #MOCinspiracji

"Professional Image, czyli psychologia wizerunku Kobiety Biznesu"

Psychologia wizerunku to nie tylko nasz wygląd zewnętrzny, ale szeroki wachlarz kompetencji społecznych. Łączy dwa wymiary: wizerunkowy, widoczny na zewnątrz oraz wewnętrzny, związany z psychiką.

To emocje, stres, ekspresja ciała, ton głosu. Czy uda się nam w kilka sekund zawładnąć w naturalny sposób drugą osobą i wywrzeć niezapomniane wrażenie?

Na sobotnim spotkaniu zaprezentujemy tylko kilka wybranych aspektów tej nowatorskiej dziedziny:

charyzma i pewność siebie w wystąpieniach publicznych: na scenie, w prezentacjach, negocjacjach

wpływ mowy ciała na budowanie relacji osobistych, etycznego wywierania wpływu, prezentacji swoich talentów i kompetencji

techniki walki ze stresem i relaksacji

wizerunek zewnętrzny: dobór stroju, makijażu, analizy sylwetki i kolorów

Warsztat ma na celu zwiększyć umiejętność konstruktywnego wyrażania siebie, pewności w komunikowaniu się z otoczeniem i identyfikacji potencjału społecznego.

Bazę merytoryczną stanowić będą najnowsze odkrycia z zakresu neurobiologii, neuropsychologii i literatury biznesowej.

W tym interaktywnym warsztacie to publiczność gra główną rolę.

Agenda spotkania

10.00 - 10.30 kawa/herbata/bufet śniadaniowy na dobry początek
10.30 - 10.40 powitanie Joanna Kaczyńska
10.40 - 12.10 Alicja Moszyńska "Psychologia wizerunku kobiety biznesu" cz.1
12.10 - 12.30 przerwa na kawę/herbatę i networking
12.30 - 13.15 Aleksandra Smyczyńska "Psychologia wizerunku kobiety biznesu" cz.2
13.15 - 14.00 networking, zakończenie

Pierwszeństwo uczestnictwa mają Członkinie Stowarzyszenia Ekspertki Razem

Regulamin i zasady udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasad udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Informacje ogólne

Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000749008, NIP 5252763355.

1. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać, korzystając z portalu evenea.pl.

b) Po zarejestrowaniu uczestnik spotkania otrzyma bilet. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. W przypadku wyczerpania listy wolnych miejsc na portalu evenea pojawi się na ten temat stosowna informacja.

c) Bilety mogą być odpłatne lub nieodpłatne.

2. Rezygnacja z uczestnictwa

a) Jeżeli uczestnik lub inna osoba zgłaszająca uczestnika jest konsumentem, ma prawo - zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów - do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, tj. przesłania rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 20 września 2021 r.

b) Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić mailowo.

3. Odwołanie spotkania lub zmiana terminu

a) Stowarzyszenie Ekspertki Razem zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

b) W przypadku odwołania spotkania wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.

c) W przypadku zmiany terminu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o informację dotyczącą udziału w szkoleniu w nowym terminie lub rezygnacji.

4. Ochrona danych osobowych

a) Organizator informuje, iż przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

b) Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji na potrzeby realizacji spotkania. Dokonując zgłoszenia na spotkanie, uczestnik jednocześnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji spotkania.

c) Zasady przetwarzania danych są opisane szczegółowo na stronie http://www.ekspertkirazem.pl/doc/Polityka%20prywatnosci.pdf

d) Dane osobowe uczestników mogą zostać przekazane przez Organizatora Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie
i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy na jego żądanie.

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych szkolenia/warsztatu/spotkania, na stronie internetowej www.ekspertkirazem.pl, na portalach społecznościowych, na których posiada swoje konto Stowarzyszenie Ekspertki Razem, za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o szkoleniu.

6. Prawa autorskie

Wszystkie spotkania realizowane przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osom trzecim jest zabronione.

7.Zasady bezpieczeństwa

a) Każdy z uczestników ma obowiązek zachowania wszelkie wymogi sanitarne obowiązujące w miejscu spotkania. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Professional Image, czyli psychologia wizerunku Kobiety Biznesu
Wyprzedane 129,00 zł Wyprzedane