Spotkanie z okazji 5 urodzin Stowarzyszenia Ekspertki Razem

location icon
Teatr Wielki - Opera Narodowa Plac Teatralny 1, Warszawa
calendar icon
Od 17 lis 17:30 do 17 lis 17:30

Droga Ekspertko,

Jesteśmy już RAZEM pięć lat!!!

Zapraszamy Cię do wspólnej celebracji 17-go listopada 2023 r.

w Teatrze Wielkim w Warszawie (!).

Plan spotkania:

17.30 powitalny kieliszek wina/prosecco, poczęstunek i networking

18.00 życzenia urodzinowe

19.00 spektakl baletowy BAJADERA

https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2023-2024/bajadera/termin/2023-11-17_19-00/

networking w przerwach spektaklu


  • Udział w wydarzeniu potwierdzamy wpłatą 190zł - w tej kwocie bilet na spektakl i poczęstunek
  • Piękne wnętrza i okrągła rocznica wymagają szczególnej oprawy i uwiecznienia na zdjęciach - strój wieczorowy mile widziany :-)


WAŻNE -  rejestracja na wydarzenie do 31.10.2023 r.


Regulamin i zasady udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach  realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Zakup biletu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zasad udziału w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem.

Informacje ogólne

Regulamin dotyczy zasad udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000749008, NIP 5252763355.

1. Zgłoszenie uczestnictwa

a) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać, korzystając z portalu evenea.pl.

b) Po zarejestrowaniu uczestnik spotkania otrzyma bilet. Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. W przypadku wyczerpania listy wolnych miejsc na portalu evenea pojawi się na ten temat stosowna informacja.

c) Bilety są nieodpłatne.

2. Rezygnacja z uczestnictwa

a) Jeżeli uczestnik lub inna osoba zgłaszająca uczestnika jest konsumentem, ma prawo - zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów - do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy, tj. przesłania rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, nie później jednak niż do dnia 20 września 2021 r.

b) Rezygnację z uczestnictwa, równoznaczną z odstąpieniem od umowy, należy zgłosić mailowo.

3. Odwołanie spotkania lub zmiana terminu

a) Stowarzyszenie Ekspertki Razem zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia.

b) W przypadku odwołania spotkania wszyscy uczestnicy zostaną o tym niezwłocznie powiadomieni.

c) W przypadku zmiany terminu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymają wiadomość z prośbą o informację dotyczącą udziału w szkoleniu w nowym terminie lub rezygnacji.

4. Ochrona danych osobowych

a) Organizator informuje, iż przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

b) Dane osobowe podane przez uczestnika traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji na potrzeby realizacji spotkania. Dokonując zgłoszenia na spotkanie, uczestnik jednocześnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji spotkania.

c) Zasady przetwarzania danych są opisane szczegółowo na stronie http://www.ekspertkirazem.pl/doc/Polityka%20prywatnosci.pdf

d) Dane osobowe uczestników mogą zostać przekazane przez Organizatora Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie
i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy na jego żądanie.

5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Uczestnik spotkania wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach działań promocyjnych i archiwizacyjnych szkolenia/warsztatu/spotkania, na stronie internetowej www.ekspertkirazem.pl, na portalach społecznościowych, na których posiada swoje konto Stowarzyszenie Ekspertki Razem, za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji o szkoleniu. 

6. Prawa autorskie

Wszystkie spotkania realizowane przez Stowarzyszenie Ekspertki Razem są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osom trzecim jest zabronione.

7.Zasady bezpieczeństwa

a) Każdy z uczestników ma obowiązek zachowania wszelkie wymogi sanitarne obowiązujące w miejscu spotkania. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba