Analiza pyłkowa miodu - kurs jednodniowy

location icon
Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie Księżogórska 90a, Radzionków
calendar icon
Od 20 maj 9:00 do 20 maj 16:00

Analiza pyłkowa miodu


ADRES SZKOLENIA: Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie, ul. Księżogórska 90a, 41-922 Radzionków

KOSZT: 480,00 zł brutto


O KURSIE:

Analiza pyłkowa miodu to metoda badawcza, która pozwala na określenie gatunku miodu, jego pochodzenia oraz wskazania możliwości jego zafałszowania. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł nauczyć się przygotowywać preparaty mikroskopowe i samodzielnie analizować je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r.

DLA KOGO?

Przygotowany przez nas kurs jest dla każdego początkującego jak i zaawansowanego pszczelarza, a także dla osób związanych ze sprzedażą miodu. Nie jest wymagana umiejętność obsługi mikroskopu świetlnego. Zaplanowany jest krótki wstęp do mikroskopowania w celu nauki i/lub przypomnienia zasad pracy z mikroskopem.

KORZYŚCI:

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę na temat określenia gatunku miodu wytwarzanego we własnej pasiece, jego pochodzenia oraz wykrywania "prawdziwości" miodu. Prowadzący pokażą jak niewielkim nakładem finansowym wykonać analizę pyłkową miodów w zaciszu własnej pracowni pszczelarskiej. Każdy Uczestnik otrzyma protokół zawierający opis jak krok po kroku wykonać samodzielnie analizę pyłkową miodu.

PROGRAM:

Zajęcia teoretyczne:

Podstawy analizy pyłkowej miodu

Zajęcia praktyczne:

  • Wstęp do mikroskopowania
  • Analiza pyłkowa przykładowych miodów zgodnie z rozporządzaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu Dz.U. 2009 nr 17 poz. 94 z późniejszymi zmianami: przygotowanie próbek i preparatów, analiza mikroskopowa, sporządzanie dokumentacji

PROWADZĄCY:.

dr Łukasz Nicewicz - pszczelarz z 20-letnicm doświadczeniem. W zeszłym roku obronił doktorat w Zespole Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Autor 12 prac naukowych i 2 rozdziałów w monografii. Redaktor monografii z materiałami z 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Cieszyn 2020. Recenzent naukowy manuskryptów w czasopiśmie Journal of Apicultural Research. Autor 18 wystąpień na konferencjach krajowych i 7 na konferencjach międzynarodowych. Organizator 18 Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, międzynarodowej konferencji Biodiversity conservation on farmlands at the crossroads, VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców - ARTHROPOD, 57. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej oraz Międzynarodowego Kongresu Pszczelarskiego, konferencji "Miasto ludzi, miasto owadów. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem miejskim" dla władz samorządowych. Konsultant naukowy dla Górnośląskiego Parku Przemysłowego w Katowicach oraz dla Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla w Rybniku. Od kilku lat zajmuje się naukowo pszczelarstwem miejskim - kondycją rodzin pszczelich i bezpieczeństwem produktów pszczelich. Zajmuje się edukacją przyrodniczą, prowadząc zajęcia w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie, Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, w ramach projektów edukacyjnych "Nie żądlę - zapylam" i "EKOtropy" współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach czy PIWONIA i MAK, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRONA WYDARZENIA


  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie przelewu, w kwocie 480,00 zł brutto, na rachunek organizatora. Płatność może zostać dokonana na podstawie przesłanej mailowo faktury proforma. 

  • W sytuacji gdy na kurs zapisze się mniej niż 10 osób, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia lub zaproponowania innego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  • Zwrot całości wpłaconej kwoty jest możliwy, jeżeli Uczestnik zgłosi rezygnację z kursu do dnia 14.05.2023 r.

  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 5 dni przed jego rozpoczęciem (po 14.05.2023 r.), Uczestnik zostanie obciążony kosztami zorganizowania kursu w wysokości połowy jego wartości.

  • W przypadku nieobecności w dniu kursu opłata nie podlega zwrotowi.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Analiza pyłkowa miodu, 20 maja 2023 r., godz. 9.00

dostępnych: 3

już niedostępne -