II. Konferencja Medycyny Informacyjnej i Energetycznej w Polsce

location icon
Hotel Mercure Centrum ul. Roosevelta 20, Poznań
calendar icon
Od 25 cze 8:30 do 25 cze 20:00

Szanowni Państwo!

Wracamy z nowym terminem Konferencji!

Serdecznie zapraszamy


25 czerwca 2022r.

na

II. Konferencję Medycyny

Informacyjnej i Energetycznej w Polsce


WIZJA ŻYCIA W KATEGORIACH POLA BIOLOGICZNEGO TO ZUPEŁNIE NOWE PERSPEKTYWY DLA MEDYCYNY I ZUPEŁNIE NOWE TERYTORIA MYŚLI

prof. Włodzimierz SedlakSzanowni Państwo,

Idea zorganizowania w Polsce Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej towarzyszyła mi od kilku lat. Pierwszą konferencję PTMIE zorganizowałam wraz z moim zespołem w styczniu 2020 roku - frekwencja i bardzo pozytywne opinie od naszych gości przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dlatego też z tym większą radością pragniemy zaprosić Państwa 25 czerwca 2022 r. do Poznania na drugą już KONFERENCJĘ MEDYCYNY INFORMACYJNEJ I ENERGETYCZNEJ.

"Medycynę informacyjną i medycynę energetyczną, (energy medicine) należy rozumieć jako integralną część medycyny komplementarnej i alternatywnej, która, bazując na holistycznym ujęciu człowieka, stanowi uzupełnienie medycyny konwencjonalnej, a nie jej przeciwieństwo" - mówi prezes niemieckiego towarzystwa medycyny informacyjnej i energetycznej DGEIM, dr hab. Hendrik Treugut.

"Medycyna energetyczna wykorzystuje terapeutycznie konkretne częstotliwości rezonansowe w celu komunikacji z systemem kwantowym, jakim jest człowiek. (…) Te biofizykalne częstotliwości przekazywane są człowiekowi za pomocą fizykalno-energetycznego nośnika. Mowa tu o mikroprądach o szerokim spektrum częstotliwości, polach elektrycznych, polach magnetycznych, świetle (podczerwień, laser itd.) oraz wszelkich rodzajach pól elektromagnetycznych.(…) Medycyna informacyjna bazuje na założeniach fizyki kwantowej i istnieniu pola informacyjnego. Postrzega człowieka jako całość komunikując się z nim na podstawie wibracji w postaci wzorców informacji. (…) W obu podejściach uwaga nie jest skupiona na konkretnej chorobie czy symptomie, tylko na człowieku, jako całości, którego organizm otrzymując wsparcie terapeutyczne, uzyskuje dostęp do swoich naturalnych mechanizmów autoregulacji i powrotu do równowagi." - pisze Marcus Schmieke, niemiecki fizyk, filozof i wizjoner.

Pierwsza konferencja medycyny energetycznej odbyła się w Europie w Paryżu już w 1976 r. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na całym świecie medycyna informacyjna i energetyczna zyskują coraz większe zainteresowanie również ze strony środowiska akademickiego i takich osobistości jak laureat Nagrody Nobla prof. Luc Montagnier czy prof. Konstantin Korotkov.

Aby niniejsza konferencja była dla Państwa wartościowym i inspirującym doświadczeniem jak i zaproszeniem do pogłębienia tego fascynującego obszaru jakim jest medycyna energetyczna i informacyjna, dołożyłyśmy wszelkich starań, by zaproponować Państwu doświadczony i międzynarodowy zespół prelegentów, wśród których wystąpią autorytety na skalę światową.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dobrosława Kwiatkowska

Prezes PTMIE


PROGRAM KONFERENCJI

7.30 - 8.25

REJESTRACJA

8.30 - 8.40

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Powitanie - Dobrosława Kwiatkowska (Polska)

8.40- 9.40

Czwarty stan skupienia wody - przełomowe odkrycie dla człowieka

prof. Gerald Pollack (USA)

9.45 - 10.30

Ludzka percepcja a koherencja wody w organizmach żywych. Czy jesteśmy w stanie zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości i uzdrowić swoje ciało, duszę i relacje?

Dobrosława Kwiatkowska (Polska)

10.30 - 11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00- 12.00

Wszystko jest energią niosącą informację (klasyczny elektromagnetyzm, pola informacyjne, pola torsyjne, częstotliwości i inne fenomeny)

Jan Fredrik Poleszynski (Norwegia)

12.00 - 13.00

Różne aspekty boreliozy w kontekście medycyny integralnej, energetycznej i homeopatii

dr Beatrice Milbert (Francja / Szwajcaria)

13.00 -13.10

Woda jakiej nie znacie

Zdzisław Oszczęda (Polska)

13.10 - 14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 - 15.30

Medycyna energetyczno-informacyjna - IM@GOTechnologiiCNT prof. J. S. Buta i Nowa Woda

dr Aleksander Woźny (Ukraina / Polska)

15.30 - 16.30

Uzdrowić siebie to uzdrawiać świat - medycyna pola informacyjnego i medycyna energetyczna jako szansa dla człowieka XXI wieku

Marcus Schmieke (Niemcy)

16.30 - 16.55 PRZERWA KAWOWA

16.55 - 17.55

Fizyka kwantowa i rozwój świadomości a wyzwania dzisiejszego świata - praktyczny przewodnik po obecnej rzeczywistości

prof. Jan Rak (Czechy)

17.55 - 18.05

Mądrość Vimali Thakar - źródło inspiracji dla wolnego i świadomego człowieka

Renata Keller (Niemcy)

18.05 - 19.50

Film o Vimali Thakar - "W ogniu tańczącej ciszy" - premiera w Polsce, reż. Renata Keller

19.50 - 19.55

Pytania do filmu

19.55 - 20.00

POŻEGNANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

20.00 - 20.20

Rozmowy w kuluarach


PRELEGENCI:


Prof. Gerald Pollack (USA) - jest naukowcem na Uniwersytecie Washingtona w Seattle, gdzie prowadzi laboratorium badawcze. Karierę naukową rozpoczął w 1968 r. w obszarze inżynierii biomedycznej. Światową sławę i uznanie przyniosły mu przełomowe badania dotyczące 4. stanu skupienia wody (EZ water), czym zajmuje się od około 20 lat. Prof. Pollack prowadzi instytut nauk interdyscyplinarnych Institute for Venture Science, jest pomysłodawcą i przewodniczącym dorocznej Międzynarodowej Konferencji dot. Fizyki, Chemii i Biologii Wody, zwanej na całym świecie water conference. Otrzymał wiele wyróżnień m.in. Pierwszą Pokojową Nagrodę im. Masaru Emoto, Emoto Peace Prize oraz tytuł Honorowego Członka Rosyjskiej Akademii Nauk. Prof. Gerald Pollack jest uznanym i chętnie zapraszanym mówcą na konferencjach i sympozjach naukowych na całym świecie. Jego otwarte interdyscyplinarne spojrzenie na rzeczywistość, a szczególnie wodę, oraz odważna postawa w poszukiwaniu odpowiedzi wykracza poza obecny paradygmat. Prof. Pollack jest również redaktorem naczelnym multidyscyplinarnego magazynu naukowego WATER oraz autorem uznanych na całym świecie książek o dotąd nieznanych właściwościach wody, m.in. The Fourth Phase of Water (2013), and Cells, Gels, and the Engines of Life (2001).


Dr Beatrice Milbert (Francja / Szwajcaria) - lekarka medycyny akademickiej, specjalizuje się w chorobach zakaźnych, tropikalnych, a także w akupunkturze, homeopatii i ziołolecznictwie oraz przede wszystkim boreliozie. Wielokrotnie występowała na międzynarodowych konferencjach prezentując swoją bogatą wiedzę w zakresie otaczającego nas środowiska elektromagnetycznego, medycyny kwantowej, boreliozy i jej powiązań z chorobami neurodegeneracyjnymi. Dr Milbert współpracuje z największymi badaczami XXI wieku m.in. z laureatem Nagrody Nobla, prof. Luc'iem Montagner, jest również autorką wielu publikacji naukowych, m.in. książki Trésor des plantes médicinales (2019).


Dr Aleksander Woźny (Ukraina / Polska) - absolwent wydziału fizyki Kijowskiego Państwowego Uniwersytetu, specjalizacja Eksperymentalna fizyka jądrowa. Do jego nauczycieli należeli m.in. prof. A.S. Dawydów,prof. O.F. Niemiec, prof. Bruno M. Pontecorvo czy prof. W.P. Dżelepow. W latach 1986-1987 dr Woźny pracował w Czarnobylu prowadząc badania nad oddziaływaniami promieniowania pierwiastków promieniotwórczych na biologiczny organizm człowieka po katastrofie czarnobylskiej. Był również kierownikiem laboratorium fizyki jądrowej i pomiarów dozymetrycznych na Uniwersytecie Lwowskim. Zajmuje się teorią pól torsyjnych oraz wpływem częstotliwości rezonansów Schumanna na planetę Ziemię i na fale mózgowe człowieka. Dr Woźny kontynuuje pracę swojego nauczyciela Jurija A. Babikowa w temacie fizyki wielowymiarowej przestrzeni asymetrycznego Wszechświata. Jest autorem prelekcji w telewizji Tagen TV z zakresu fizyki wielowymiarowej: "Projekt Boga" (30 odcinków) i "Projekt Człowiek planety Ziemia" (104 odcinków). Dr Woźny współpracuje z Instytutem Nanotechnologii UAN pod kierownictwem prof. akademika W.W. Nedbaja oraz z CNT (Centrum Nowych Technologii) Syberyjskiego oddziału RAN pod kierownictwem prof. J.S. Buta. Wraz z innymi naukowcami prowadzi badania wpływu "nowej wody" na biologiczny organizm człowieka.


Prof. Jan Rak (Czechy) - jest fizykiem jądrowym i kwantowym, profesorem na Uniwersytecie Jyvaskyla w Finlandii. Przez wiele lat prof. Rak był kierownikiem projektu Alice fińskiej grupy badawczej w największym na świecie akceleratorze cząstek, Wielkim Zderzaczu Hadronów w CERN w Szwajcarii. Głównym przedmiotem badań prof. Jana Raka jest teoria relatywistycznego pola kwantowego. Prof. Rak jest zafascynowany światem niejasnych zachowań cząstek subatomowych, ponad to odkrywcą wielu interesujących powiązań między fizyką kwantową a światem duchowości oraz ludzką świadomością.


Marcus Schmieke (Niemcy) - fizyk i filozof, wizjoner, autor ponad 20 książek na temat połączenia umysłu i materii oraz innych duchowych i naukowych tematów, które zostały przetłumaczone na kilka języków, założyciel Instytutu Badań nad Świadomością Egzystencjalną, ECR Institute, w 2007 roku, na podstawie prac Burkharda Heima, rosyjskiego fizyka Nikołaja Kozyriewa i innych naukowców, Marcus Schmieke opracował słynną na całym świecie technologię TimeWaver, i tym samym po raz pierwszy zastosował technologię pola informacyjnego w praktyce, jest też twórcą urządzenia medycznego HEALY do terapii mikroprądami o szerokim spektrum częstotliwości.


Renata Keller (Niemcy / Szwajcaria) - niemiecka reżyserka aktywna od 30 lat w niemiecko-języcznym obszarze kultury i sztuki. Absolwentka Londyńskiego University of Arts oraz Wydziału Filmów Dokumentalnych. W centrum jej zainteresowania znajduje się głównie tematyka filozoficzna i duchowa oraz dotycząca rozwoju i roli kobiet we współczesnym świecie. Jest reżyserem filmów Why Women Need to Climb Mountains (2016) oraz True Healing Arises in Freedom (2019). Ponad to Renata Keller jest autorką fimu In the Fire of Dancing Stillness (tłum. W ogniu tańczącej ciszy), którego bohaterką jest Vimala Thakar, słynna filozofka, wizjonerka i nauczycielka duchowa z Indii (przyjaciółka J. Krishnamurti), której nauki o świadomości i istocie człowieczeństwa ponad wszelkimi podziałami stanowią wyjątkową wartość szczególnie w dzisiejszych czasach. Projekcja tego filmu (z polskimi napisami) będzie ostatnim punktem 2. Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej 25.06.2022 w Poznaniu.


Jan Fredrik Poleszynski (Norwegia) - jest założycielem i współwłaścicielem Uno Vita AS oraz dyrektorem i terapeutą Kliniki Medycyny Zintegrowanej w Kjelsås w Oslo, w której stosowane są nowoczesne metody leczenia m.in. impulsy elektromagnetyczne (PEMF) i mikroprądy o szerokim spektrum częstotliwości oraz szereg innych, które wspomagają naturalne procesy regeneracji organizmu. Jego klinika jest jedyna w swoim rodzaju w Norwegii oferująca medyczne metody przyszłości, oparte na energetyce i medycynie zintegrowanej. J. F. Poleszynski jest autorem słynnego Deep Cycle (Głębokiego Cyklu) - grupy programów do terapii częstotliwościami znanego z TimeWaver Frequency i HEALY.


Dobrosława Kwiatkowska (Polska) - absolwentka Psychosomatyki i Somatopsychologii, Filologii Germańskiej i Public Relations oraz 2-letniego programu kształcenia dla lekarzy i terapeutów Healing Medicine w Instytucie Medycyny Integralnej (Niemcy). Certyfikowana terapeutka medycyny informacyjnej i mikroprądami o szerokim spektrum częstotliwości ( TimeWaver Pro, Frequency, McMakin i Healy) oraz wykładowczyni międzynarodowej TimeWaver Academy. Prowadzi gabinet terapii holistycznych Healing Fields w Poznaniu. Członkini niemieckich towarzystw medycyny informacyjnej i energetycznej DGEIM i DAEMBE oraz założycielka i prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Informacyjnej i Energetycznej PTMIE. Jest autorką książki "Medycyna informacyjna i energetyczna. Zaproszenie do wielowymiarowego postrzegania człowieka", która będzie miała swoją premierę podczas niniejszego wydarzenia.


Zdzisław Oszczęda (Polska) - odkrywca ,wynalazca ,pasjonat wody. W 2007 roku jako właściciel spółki kapitałowej NANTES Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o. rozwinął działalność firmy w kierunku rozwoju procesów związanych ze zmianą struktur materiałów. Jej największym osiągnięciem jest produkcja zdeklastrowanej wody przy pomocy reaktora niskotemperaturowej plazmy oraz zmiany struktur metali za pomocą niskotemperaturowej plazmy. Współautor licznych publikacji naukowych i patentów z zastosowaniem wody plazmowanej.


DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:
25 czerwca 2022r., Hotel Mercure Centrum, Poznań

CZAS TRWANIA:
8:30-20.00, rejestracja od 7.30

BILETY:
Cena: 350 zł

W cenie: konferencja, materiały, tłumaczenie wykładów obcojęzycznych, napoje w przerwach.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 350,00 zł -