Prawo i Podatki

Prawo dla działu zakupów z uwzględnieniem nowelizacji 2022

location icon
Regent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23, Warszawa
calendar icon
Od 26 wrz 9:30 do 27 wrz 15:00

PRAWO, ZAKUPY

Jedną z kluczowych kompetencji działów zakupów jest znajomość prawa i praktyk rynkowych, które dają przewagę w procuremencie. Dlaczego? Dział zakupów odpowiada za dobrze wynegocjowaną umowę, czyli m.in. gwarantującą bezpieczeństwo dostaw i warunków transakcji.

Z praktyki (także sądowej) wynika, że większość kontraktów nie chroni dobrze interesów stron oraz wykonania i rozliczenia umowy. Nasi eksperci - prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych transakcjach zakupowych - pokażą najskuteczniejsze rozwiązania prawne dla procurementu: zasady ustalania warunków umów, klauzul, rozliczania i odstępowania od umów, gwarancji i skutecznego oddziaływania na dostawcę podczas prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Korzyści

 • Jak przygotować niezbędną dokumentację kontraktową?
 • Jak negocjować warunki umowy i jak ją renegocjować?
 • Jakie umowy stosować i jak je przygotować?
 • Jak zawierać bezpieczne e-umowy?
 • Jakie zabezpieczenia wprowadzać w umowach?
 • Jakie są skutki prawne konkretnych zapisów zabezpieczających?
 • Jak rozwiązywać umowy i dochodzić swoich praw?
 • Jak dochodzić swoich praw w trudnej sytuacji kontraktowej?

Uczestnicy

 • Dyrektorzy, Kierownicy, Menedżerowie Zakupów, Menedżerowie ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw,
 • Kierownicy Zaopatrzenia, Kierownicy Organizacji i Logistyki,
 • Kierownicy produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę
  w zakresie procesu zakupów

Program

DZIEŃ 1 / 26 WRZEŚNIA 2022

09.30 - Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 - Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE W ZAKUPACH, KONSTRUOWANIE UMOWY, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, RENEGOCJACJE WARUNKÓW UMÓW

Odpowiedzialność kontraktowa, reprezentacja w umowie, badanie sytuacji kontrahenta

 • Dokumenty od dostawcy i ich wiarygodność
 • Należyta staranność przy badaniu kontrahenta
 • Reprezentacja, a zakres odpowiedzialności dostawcy
 • Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
 • Odpowiedzialność osób podpisujących kontrakty
 • Jaki sformułować pełnomocnictwo?
 • Jakie prawa i obowiązki mają strony negocjacji?
 • Jak zabezpieczać własne interesy w negocjacjach z dostawcą?
 • Konsekwencje niezachowania lojalności przy negocjacjach
 • Udostępnianie informacji przyszłemu dostawcy, NDA
 • Umowa przedwstępna i LOI

KONSTRUOWANIE UMOWY ZAKUPOWEJ, DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA, INTERPRETACJA ZAPISÓW PROPONOWANYCH PRZEZ KONTRAHENTA

Jakie warunki powinna spełniać umowa handlowa?

 • Czynności prawne w kontraktowaniu
 • Zapytanie ofertowe. Jakie są stałe elementy umów?
 • Oferta - treść, zapisy, skutki
 • Ogólne warunki zakupów/sprzedaży - co wiąże?
 • Co pojawia się w dobrych umowach?
 • Język umów, formy zawierania umów
 • Określanie obowiązków i uprawnień stron
 • Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
 • Od kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
 • Załączniki w umowach
 • Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

Zmiany w przepisach i kluczowy wpływ na zakupy

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Kary administracyjne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJACJE.

Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

 • W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
 • Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
 • Jak przeprowadzić uzdrawianie umowy od strony formalnej? Wprowadzanie zmian do wykonywanej umowy - aneksowanie, klauzule
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?

FORMA DOKUMENTOWA I ELEKTRONICZNA CZYNNOŚCI PRAWNYCH

Jakie obowiązują formy czynności prawnych?

 • Czym jest dokument? Czy forma elektroniczna to dokument?
 • Oświadczenie woli w postaci dokumentu
 • Zastrzeganie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
 • Umowa pomiędzy przedsiębiorcami bez formy pisemnej
 • Uzupełnienie lub zmiana umowy
 • Kiedy czynność prawna jest nieważna?

15.00 - Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 27 WRZEŚNIA 2022

9.30 - Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 - Rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Monika Drab

CENY, ODSZKODOWANIA, GWARANCJE, ODBIÓR WYKONANEJ UMOWY

CENA W KONTRAKTACH ZAKUPOWYCH

Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach zakupowych

 • Wartość przedmiotu umowy
 • Wpływ warunków handlowych na cenę
 • Elementy nie będące kosztami produkcji, a wpływające na ceny: termin realizacji umowy, opcje terminowe, termin płatności, forma płatności, gwarancje dobrego wykonania, kary, odszkodowania, czas gwarancji

SPOSOBY ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW ZAKUPOWYCH

Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

 • Zabezpieczenie płatności: zaliczka, zadatek, przedpłata
 • Zabezpieczenie wykonania umowy - zasady ogólne
 • Sposoby zabezpieczania: odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
 • Szczególne formy "rozliczenia" umowy: potrącenie, cesja wierzytelności
 • Gwarancja i rękojmia w umowach handlowych

WYKONANIE UMOWY PRZEZ DOSTAWCĘ

Odpowiedzialność dostawcy, nowelizacja przepisów w zakresie gwarancji, wady towaru, kary i odszkodowania

 • Tryb odbioru wykonania umowy
 • Jakie są konsekwencje zachowania dostawcy i kupca podczas odbioru wykonania umowy?
 • Ograniczenia dowodowe w zakresie stwierdzenia wykonania umowy dozwolone przez prawo
 • Kary i odszkodowania w umowach
 • Czy naliczanie kar i odszkodowań może być oparte na innych podstawach, niż postanowienia umowy?
 • Możliwości zwiększenia i zmniejszenia odpowiedzialności dostawcy
 • Nowa definicja pojęcia "wady fizycznej"
 • Modyfikacja uprawnień kupującego do żądania obniżenia ceny
 • W jakich sytuacjach i w jaki sposób kupujący będzie mógł dokonać jednostronnego obniżenia ceny?
 • Zmiana przepisów o gwarancji przy sprzedaży

KLAUZULE BEZPIECZEŃSTWA W KONTRAKTACH HANDLOWYCH

Jakie rodzaje zabezpieczania umów stosować i kiedy?

 • Klauzule zabezpieczające wykonanie umowy - ryzyko w zastosowaniu, preferowana treść
 • Klauzule bezpieczeństwa - ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
 • Klauzule poufności

15.00 - Zakończenie szkolenia

Metody:

Szkolenie ma formę wykładowo-warsztatową. Ćwiczenia, analizy przykładów biznesowych, narzędzi zakupowych mają wspierać uczestników w budowaniu nowych kompetencji zawodowych.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

26—27 wrzesnia 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

ul. Belwederska 23, Regent Warsaw Hotel

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 05/09/2022: 1 970 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 9%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla 1 osoby
materiały dydaktyczne
certyfikat
lunch
przerwy kawowe

Cena nie zawiera:
Ceny noclegu Warsaw Regent Hotel
1os - 380 złoty + 23% VAT
2os - 420 złoty + 23% VAT
W cenę wliczone jest śniadanie, dostęp do internetu oraz Wellness Club Regent.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 2 669,10 zł Wyprzedane
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 2 423,10 zł Wyprzedane