XV Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej

location icon
Hotel Sopot **** ul. J.J. Haffnera 88, Sopot
calendar icon
Od 25 sie 9:30 do 26 sie 16:00
ticket icon
Od 3 161,10 zł

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

Asystent Zarządu jest wsparciem dla efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania organów spółki. W tym celu musi znać aktualne przepisy i regulacje prawne wytyczające prawidłowe działanie przedsiębiorstwa, a także praktyczne zasady organizacji pracy biura i organów korporacyjnych.

Wszystkich asystentów Zarządów i Rad Nadzorczych szukających okazji do rozwoju także latem zapraszamy do udziału w XV Letniej Szkole Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej.
Jest to szkolenie, które buduje profesjonalne kwalifikacje w dwóch kluczowych obszarach: organizacyjno-interpersonalnym oraz prawno-formalnym.

Warsztaty poprowadzą wyjątkowi eksperci, którzy przekażą wiedzę oraz efektywne rozwiązania z zakresu wspierania, zabezpieczania i ułatwiania pracy organom spółek.

Korzyści

Podczas Letniej Szkoły Asystentów Zarządu

 • poznasz zmiany prawne 2022 najistotniejsze dla obsługi organów spółki
 • przeanalizujesz najnowsze orzecznictwo istotne dla asystenta zarządu i rady nadzorczej
 • dowiesz się jaki wpływ na Twoje działania ma ustawa o ochronie sygnalistów
 • udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie pracy w permanentnej zmianie
 • otrzymasz praktyczne wskazówki jak komunikować kompleksowe idee w swojej organizacji
 • poznasz sprawdzone metody na przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach

Uczestnicy

 • Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
 • Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika Biura Zarządu
 • Specjaliści ds. obsługi władz spółki
 • Specjaliści ds. organizacyjnych
 • Referenci w biurach zarządu

Program

DZIEŃ 1 / 25 SIERPNIA 2022

9.30 Rejestracja uczestników, kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: mec. Romana Pietruk

NOWELIZACJE PRZEPISÓW ISTOTNYCH W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • nowelizacja ustawy o rachunkowości a sprawozdanie finansowe
 • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym - najnowsze zmiany
 • ustawa o krajowym rejestrze sądowym - najnowsze zmiany

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 13.10.2022 R. - WPŁYW NA PRACĘ ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • uprawnienia rady nadzorczej - zmiany zakresu
 • doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej
 • podwyższona staranność i lojalność członka zarządu i rady nadzorczej wobec spółki
 • nowe przepisy karne - grzywna wobec pracownika i członka zarządu
 • obowiązek zarządu udzielania radzie nadzorczej szczegółowych informacji
 • kto nie może pełnić funkcji w spółce kapitałowej?
 • zmiana sposobu liczenia kadencji
 • spółka z o.o. - nowy obowiązek protokołowania uchwał zarządu
 • tajemnica spółki - nowy obowiązek członka zarządu
 • doradca rady nadzorczej - powołanie, zakres działania, reprezentacja, itd.
 • postępowanie kwalifikacyjne - doradca rady nadzorczej
 • zgoda rady nadzorczej - skutki nieważności
 • przewodniczący rady nadzorczej - pozycja ustrojowa
 • posiedzenia rady nadzorczej
 • nowy dokument - zaproszenia na posiedzenie rady nadzorczej
 • głosowanie rady nadzorczej - preferencja jawnego głosowania
 • działanie rady nadzorczej - indywidualny nadzór
 • delegowanie członka rady nadzorczej
 • nowy obowiązek zawiadomienia zarządu o posiedzeniu rady nadzorczej
 • żądanie wspólnika - obowiązek wydania dokumentów
 • postępowanie w sposób lojalny wobec spółki

OCHRONA SYGNALISTÓW 2022 - WPŁYW PRZEPISÓW NA DZIAŁANIA ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • kogo dotyczą regulacje, jakie działania są ujęte w przepisach Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii?
 • kim jest sygnalista? Kto może zostać sygnalistą?
 • gwarancja poufności, gwarancja anonimowości
 • ile osób może znać dane sygnalisty? Problematyka praktyczna związana z poufnością i anonimowością
 • obowiązki pracodawców związane z procedurą wdrożenia przepisów
 • informacje kierowane do pracowników
 • dokumentacja związana z systemem zgłaszania nieprawidłowości
 • kanały przyjmowania zgłoszeń w zakresie nieprawidłowości
 • wyznaczenie bezstronnej osoby
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
 • podejmowanie z zachowaniem należytej staranności działań następczych
 • wyznaczenie "rozsądnego" terminu na przekazanie informacji zwrotnych
 • zakaz działań odwetowych, jak należy rozumieć pojęcie odwetu?
 • kary i środki karne oraz odpowiedzialność członków zarządu i członków rad nadzorczych

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO ISTOTNE DLA ASYSTENTA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

 • bieżące monitorowanie i nadzorowanie sytuacji spółki jako uprawnienie i obowiązek członka zarządu
 • reprezentowanie spółki a skuteczne podejmowanie uchwał przez zarząd
 • podpisywanie pełnomocnictw przez członka jednoosobowego zarządu spółki
 • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki
 • czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu przedsiębiorstwa
 • prowadzenie protokołu ZW / WZ
 • wyznaczenie przez zarząd spółki osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy
 • zasady zawierania umowy o zakazie konkurencji
 • złożenie oświadczenie przez członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji

16.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 26 SIERPNIA 2022

8.30 Rejestracja uczestników, kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć


Ekspert:
Adam Górecki

PRACA ASYSTENTA W PERMANENTNEJ ZMIANIE

 • stabilność to iluzja - jak wzmocnić w sobie gotowość do zmian?
 • czy zmiana musi boleć? Moje akumulatory w zmiennym środowisku pracy
 • różne reakcje na zmiany: pasywne, proaktywne, 4 kroki reakcji na zmianę, reakcje na zmiany różnych grup pracowników +20, 60, -20
 • jak zarządzać własnym potencjałem w obliczu zmiany?
 • oswojenie zmiany w organizacji - jak złapać równowagę w ciągłej zmianie?

JAK KOMUNIKOWAĆ IDEE W ORGANIZACJI POTRZEBNE W PRACY ASYSTENTA ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ?

 • 4 złote zasady "sprzedaży" idei
 • ja jako "sprzedawca" idei
 • komunikat dla współpracowników - 3 wagi u słuchacza
 • mamy komuś - innym kolegom, coś do zakomunikowania. Przygotujmy się do tego. Jak to zrobimy? Jakich użyjemy argumentów? Jak zachęcimy? Krótkie wypowiedzi…

JAK RADZIĆ SOBIE Z POTENCJALNIE TRUDNYMI SYTUACJAMI?

 • jak odbierane i interpretowane są komunikaty i jak reagują różne typy osób?
 • jak dopasować strategię komunikacji do wybranego typu rozmówcy?
 • jak pozyskiwać przychylność i życzliwość oraz jak budować pozytywne relacje w sytuacji konfliktowej?
 • jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
 • oddzielenie człowieka od problemu - pułapki myślenia
 • krok przed problemem - jak ograniczać przyszłe zagrożenia?
 • sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
 • jak "stresować się lepiej?"- sprawdzone metody na przeciwdziałanie stresowi w krytycznych momentach

16.00 Zakończenie szkolenia

Metody

Letnia Szkoła Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej to seria specjalnie dobranych prelekcji i dyskusji oraz warsztatów, analizy kazusów, przepisów prawa oraz orzecznictwa.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

25—26 sierpnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Hotel Sopot **** , Sopot ul .J. Haffnera 88

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 28/07/2022: 2 170 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 16%

Cena zawiera:
uczestnictwo w Letniej Szkole Asystentów Zarządu i Rady Nadzorczej
materiały, certyfikat
lunche, przerwy kawowe

Cena nie zawiera:
Nocleg w Hotelu Sopot ****
540 pln za noc za pokój 1-osobowy ze śniadaniem
600 pln za noc za pokój 2-osobowy ze śniadaniem

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
25 Sierpnia 2022 3 161,10 zł
  Przedsprzedaż
Wyprzedane 2 669,10 zł Wyprzedane