Reforma szpitali 2022 - szkolenie specjalistyczne

location icon
Szkolenie online
calendar icon
Od 27 maj 8:45 do 27 maj 15:00

PRAWO, BIURO ZARZĄDU

https://langas.pl/szkolenie/reforma-szpitali-2022-...

We wrześniu 2021 projekt w sprawie reformy szpitali trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu przy założeniu, że nowa ustawa zacznie obowiązywać już od stycznia 2023 roku.

Zgodnie z założeniami placówki medyczne będą dzielone na cztery kategorie: od A do D. Zdecydują o tym wyniki finansowe (sprzed pandemii) i jakościowe, np. liczba rehospitalizacji, migracje pacjentów czy liczba zabiegów.

 • A - szpital w dobrej sytuacji finansowej dopasowany profilem do potrzeb regionalnych - szpital nie kwalifikuje się do restrukturyzacji. Ponadto, może być priorytetowo traktowany w przyznawaniu funduszy na działania rozwojowe, a także planowane jest wdrożenie rozwiązań mających na celu dodatkowe premiowanie np. w postaci zwiększenia wartości kontraktu, co będzie stanowiło dodatkową motywację do aspirowania do tej kategorii;
 • B - szpital wymagający wdrożenia działań naprawczych i optymalizacyjnych - szpital przygotowuje program optymalizacyjny podlegający zatwierdzeniu przez ARS.
 • C - szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego - szpital przygotowuje program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ i zatwierdzeniu przez ARS oraz zatrudnia doradcę restrukturyzacyjnego delegowanego przez ARS, który nadzoruje proces restrukturyzacji.
 • D - szpital wymagający wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i przejęcia zarządzania przez ARS- następuje czasowe przejęcie nadzoru i zarządzania przez ARS, przygotowywany i wdrażany jest program restrukturyzacyjny podlegający zaopiniowaniu przez NFZ.

Do jakiej kategorii zostanie zakwalifikowany Państwa szpital?

Jakie będą tego konsekwencje?

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie, którego celem jest przejście wraz z ekspertami przez kryteria oceny oraz przeanalizowanie indywidualnych scenariuszy działania w okresie vacatio legis.

Korzyści

 • W małym gronie ekspertów przeanalizujesz nowe przepisy pod kątem konkretnej placówki szpitalnej.
 • Przygotujesz dopasowany do swojej działalności scenariusz działania do czasu wejścia w życia ustawy oraz po jej wejściu w życie
 • Przygotujesz swoją pozycję prawną oraz negocjacyjną

Uczestnicy

 • menadżerowie szpitali, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy medyczni i finansowi
 • pracownicy samorządów odpowiedzialni za służbę zdrowia
 • dostawcy i wierzyciele szpitali
 • prawnicy zajmujący się sektorem szpitalnym
 • przedstawiciele organizacji reprezentujących pracowników szpitali

Program

27 MAJA 2022

8.45 - 9.00 logowanie uczestników, sprawdzenie ustawień

9.00 rozpoczęcie zajęć

Kryteria i mechanizm ewaluacji, budowa wskaźników, przykładowa analiza dokumentacji

Zadania ocenianej placówki kategorii B (samodzielne przygotowanie planu restrukturyzacji zatwierdzanego przez ARS)

Zadania ocenianej placówki kategorii C oraz rola i odpowiedzialność doradców restrukturyzacyjnych (przygotowanie planu restrukturyzacji przez doradcę)

Rola doradców restrukturyzacyjnych, odpowiedzialność i zadania dyrektora placówki przy współpracy z doradcą (kategoria D, placówka przejęta w zarząd przez ARS)

Rola i odpowiedzialność ARS

Mechanizmy prawne i finansowe poszczególnych rozwiązań ustawy:

placówki, odpowiedzialność za zobowiązania, odpowiedzialność wobec pracowników,

Struktura właścicielska, odpowiedzialność właściciela za zobowiązania

Podmioty trzecie w procesie restrukturyzacji: pozycja wierzycieli, pozycja pracowników i organizacji pracowniczych,

odpowiedzialność placówki wobec funduszy europejskich w okresie trwałości.

15.00 zakończenie szkolenia

Metody

Szkolenie "Reforma szpitali 2022" ma wymiar praktyczny, a jego celem jest nie tylko przekazanie uczestnikom konkretnego know-how, ale również wzmocnienie ich umiejętności przez zastosowanie różnych metod szkoleniowych:

Prelekcja - poznasz nowe regulacje i skuteczne strategie dostosowania się do nich,
Warsztaty - przeanalizujesz nowe narzędzia restrukturyzacji,
Dyskusje - poznasz doświadczenia innych menedżerów, szanse, bariery, ryzyka i wyzwania związane z planowaną zmianą,
Analiza - dowiesz się, jakie scenariusze mogą najlepiej sprawdzić się w procesie restrukturyzacji szpitala.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

27 maja 2022R.

Sprawdź inne terminy szkolenia

MIEJSCE SZKOLENIA:

online

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 13/05/2022: 970 PLN - Obniżasz koszt o 24%

Cena zawiera:
udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały dydaktyczne
certyfikat
przerwa kawowa i lunch

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 1 562,10 zł Wyprzedane