starość - cała Polska

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A ŚRODOWISKO NATURALNE - SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

26 lutego, 10:30 - 15:00
Hotel Arche Częstochowa, 42-200 Częstochowa

Konferencja: Historia Starożytnego Izraela cz.2

4 kwietnia, 10:00 - 13:30
Sala Atramentowa, Kościół Chrześcijan Baptystów Pierwszy Zbór w Gdańsku, Gdańsk

Chełmiński Forum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

4 maja, 11:00
Starostwo Powiatowe w Chelmnie, Chełmno