Konferencje w Gdyni

Szkoła z edumocą - forum wymiany inspiracji i dobrych praktyk

3 Marca, 09:30 - 16:30
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia