IT i Nowe technologie Biznes i Przedsiędsiębiorczość Komunikacja i wystąpienia publiczne Zarządzanie Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Koncerty, Festiwale, Rozrywka Polityka i Gospodarka

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym i Pracą Zdalną - Szkolenie Dla Menadżerów

location icon
Sound Garden Hotel Żwirki i Wigury 18, Warszawa
calendar icon
Od 14 lip 10:00 do 15 lip 17:00

Koronawirus COVID-19 zminia świat, biznes i życie pracowników. Zmusił wiele firm i tysiące pracowników do zmiany sposobu pracy na pracę zdalną na odległość. 

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym i Pracą Zdalną, to szkolenie zdalne online dla menadżerów, którzy zostali postawieni w sytuacji zmiany i muszą nauczyć się zarządzać oraz koordynować pracę zespołów na odległość. 

Sytuacja ta wymaga poznania nowych metod i narzędzi do przepływu pracy i komunikacji na odległość oraz wykształcenia nowych umiejętności zarządzania zespołem. 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

 • Zespół stacjonarny a zespół rozproszony - różnice i cechy wspólne
 • Zdalne zarządzanie zespołem rozproszonym - szanse i zagrożenia
 • Największe wyzwania w zarządzaniu zespołem zdalnym na odległość
 • Etapy zmiany - jak przez nie przechodzić?
 • Rola lidera w zmianie i zarządzaniu zespołem na odległość

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA ZDALNA 

 • Kontrakt na pracę zdalną - ustalenie zasad współpracy i komunikacji w zespole rozproszonym
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna w zespole wirtualnym
 • Przepływ pracy i procesów komunikacji w pracy zdalnej
 • Dlaczego powinieneś zrezygnować z maila?
 • Piramida komumikacji w zespole rozproszonym
 • Organizacja informacji współdzielenie plików i wspólna praca na dokumentach
 • Komunikacja w zespole wirtualnym na przykładzie narzędzia Microsoft Teams (case study)

EFEKTYWNE SPOTKANIA ONLINE

 • Organizacja i planowanie spotkań na odległość
 • Wideokonferencje z zespołem i jeden na jeden
 • Przygotowanie, przebieg i ustalenia ze spotkania
 • Komunikacja podczas spotkań
 • Efektywne spotkania zdalne - dobre praktyki
 • Narzędzia komunikacji wideo(case study)

PLANOWANIE PRACY I DELEGOWANIE ZADAŃ NA ODLEGŁOŚĆ 

 • Określanie celów w zespole rozproszonym
 • Proste wyznaczanie priorytetów dziennych i tygodniowych
 • Delegowanie zadań na odległość
 • Monitorowanie, raportowanie i egzekwowanie realizacji zadań w zespole zdalnym
 • Udzielanie informacji zwrotnej (feedbacku) w zespole rozproszonym
 • Narzędzia do przepływu pracy i zadań w zespole wirtualnym (case study)

ZARZĄDZANIE CZASEM W ZESPOLE ROZPROSZONYM 

 • Krzywa zakłóceń w zarządzaniu zespołami rozproszonymi
 • 5 typów czasu w pracy zdalnej zespołu rozproszonego
 • Harmonogram i synchronizacja czasu pracy zespołu
 • Efektywna praca zdalna z kalendarzem
 • Planowanie dnia i tygodnia pracy w zespole zdalnym
 • Narzędzia i dobre praktyki zarządzania czasem zespołu wirtualnego (case study)

MONITOROWANIE EFEKTÓW PRACY 

 • Skąd wiedzieć, że ludzie pracują?
 • Kontrola czy zaufanie - dylemat lidera
 • Budowanie kultury odpowiedzialności w pracy zdalnej
 • Po efektach ich poznacie - monitoruj, nie kontroluj
 • Raportowanie pracy na odległość(case study)

UTRZYMYWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA

 • Budowanie relacji w nowej rzeczywistości i braku fizycznej obecności
 • Motywowanie i wzbudzanie zaangażowania na odległość
 • Budowanie relacji w zespole rozproszonym
 • Pozytywna atmosfera pracy i podtrzymywanie ducha zespołu w pracy zdalnej
 • Zdalna integracja zespołu

SESJA Q&A - PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 • Podsumowanie szkolenia 
 • Sesja pytań i odpowiedzi
Zajęcia są przeprowadzane w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą aplikacji ZOOM.
 

Zobacz trenera na żywo!

Szkolenia Zamknięte

 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

WIEDZA 

 • jakie są wyzwania, bariery oraz ograniczenia w zarządzaniu zespołem rozproszonym i jak sobie z nimi radzić?
 • jakich typowych zachowań człowieka w zmianie i jak jak przeprowadzić zespół przez tę zmianę?
 • jakie są różnice między zarządzaniem stacjonarnym a zarządzaniem zdalnym zespołem?
 • jakich narzędzi i aplikacji wspierających zarządzanie zespołem rozproszonym warto używać?
 • jakimi metodami wyznaczać cele i priorytety?

UMIEJĘTNOŚCI 

 • prawidłowo określać swoją rolę w zarządzaniu zdalnym zespołem
 • zawierać kontrakt na pracę zdalną z członkami zespołu rozproszonego
 • zaprojektować procesy przepływu pracy i komunikacji wewnątrz zespołu
 • organizować i planować pracę zdalną podwładnym pracownikom
 • skutecznie motywować i wspierać zespół na odległość
 • oceniać sytuację i morale w zespole zdalnym
 • eliminować bariery i ograniczenia w komunikacji na odległość
 • planować i przeprowadzać skuteczne spotkania w zespołach wirtualnych
 • delegować, monitorować i egzekwować realizację zadań na odległość
 • zbierać feedback od zespołu związany z przepływem pracy na odległość
 • sprawnie zarządzać czasem zespołu na odległość
 • monitorować efekty pracy zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

 • Buduje postawę odpowiedzialności i współpracy wśród członków zespołu rozproszonego 
 • Dba o morale i atmosferę zaufania 
 • Bierze odpowiedzialność za komunikację i przepływ zadań w zespole 
 • Buduje postawę nastawienia na zadanie wśród pracowników 
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw

METODY PROWADZENIA SZKOLENIA 

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnej online z wykorzystaniem następujących metod: 
 • Prezentacja - mini wykład interaktywny 
 • Dyskusja moderowana 
 • Studium przypadku (case study) i praktyczne przykłady 
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Pytania i odpowiedzi

Grupa docelowa 

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętność skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym i wirtualnym oraz efektywnego przepływu pracy i komunikacji zdalnej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT i bezpłatnych aplikacji. 
Szkolenie będzie przydatne szczególnie dla: 
 • Przedsiębiorców i właścicieli firm oraz menadżerów zarządzającymi zespołami rozproszonymi / wirtualnymi (czasowo lub stale) 
 • Menadżerów i członków zespołów projektowych pracujących zdalnie 
 • Osób koordynujących prace zespołu rozproszonego

Materiały dydaktyczne 

 • Prezentacja multimedialna używana podczas szkolenia w wersji elektronicznej 
 • Certyfikat udziału w szkoleniu w wersji elektronicznej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu
Informacje dodatkowe 
Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 
Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).
 
 
Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 5 osób.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Grupa do max. 12 osób. Zarządzanie Zespołem Rozproszonym i Pracą Zdalną - Szkolenie dla Menadżerów

Grupa do max. 12 osób.

już niedostępne 1 832,70 zł -