Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIGP

location icon
Hotel Premium Focus Nad Stawem 5, Gdańsk
calendar icon
Od 23 cze 12:00 do 23 cze 12:00

Szanowni Państwo,

Zarząd RIGP informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 

Miejsce:  Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5. 

Porządek obrad będzie następujący:

 • 1.Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 3.Wybór Sekretarza Zgromadzenia.
 • 4.Przyjęcie porządku obrad.
 • 5.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 • 6.Informacja o działalności Izby w 2020 roku i plany na rok 2021.
 • 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 01.01.2020-31.12.2020 r.
 • 8.Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 • 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Izby za okres 01.01.2020 -31.12.2020 r.
 • 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Izby za 2020 r.
 • 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
 • 12.Wolne wnioski.
 • 13.Zakończenie obrad.

Po części oficjalnej zapraszamy Państwa na prezentację pt. "Wyzwania w zakresie cyfryzacji oraz produktywności pomorskich przedsiębiorstw".

Zgromadzenie odbędzie się z uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących wymagań i rygorów sanitarnych i organizacyjnych w związku z COVID- 19.

Z poważaniem

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIGP - 23.06.br godz. 12.00
już niedostępne -