Marketing Sprzedaż

Crisis is coming! Kryzysy w mediach społecznościowych.

location icon
online online, Online
calendar icon
Od 1 kwi 17:00 do 1 kwi 19:00

 Serdecznie zapraszamy na 2. szkolenie z cyklu:

"Social Media Masterclass, czyli ścieżka mistrza w SM''

Czy można przewidzieć kryzys? Czy kryzys zawsze kończy się porażką? Jak działać szybko, a przede wszystkim skutecznie? Prowadząc działania promocyjne w mediach społecznościowych, prędzej czy później, stawisz czoła KRYZYSOWI! Warto więc być przygotowanym i… opanowanym 😉 Niech kryzys Cię nie zaskoczy!

Program szkolenia:

  • rodzaje i źródła kryzysów w mediach społecznościowych
  • budowanie planów antykryzysowych
  • scenariusze działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych (ćwiczenia w oparciu o case study)

Prowadząca:

Dr Aleksandra Powierska - specjalista ds. mediów społecznościowych, nauczyciel akademicki, ekspert w grupie ds. komunikacji europejskiej sieci uniwersyteckiej The Guild, autorka licznych szkoleń z zakresu marketingu w mediach społecznościowych, w swoim portfolio ma projekty szkoleniowe i promocyjne dla takich marek jak Uniwersytet Jagielloński, Off Camera, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego, Progresa Trainings, Film Poland Productions, prelegentka podczas licznych konferencji naukowych i branżowych (występowała m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim czy w Berlinie prowadząc warsztaty u boku specjalistów z Amnesty International i Komisji Europejskiej), prywatnie miłośniczka wysokich gór i fitnessu, zawsze online.


KIEDY: 1 kwietnia, 17:00 - 19:00

GDZIE: online| webinar

Zapisy na wydarzenie: ➡️ https://app.evenea.pl/event/zwalczamykryzysyaipuj/

Więcej szczegółów: ➡️http://www.aip.uj.edu.pl/

Zarejestrowanym uczestnikom w osobnej wiadomości przekażemy link do webinaru.
RODO/GDPR:

WAŻNE: Informacje dot. polityki RODO (GDPR): na potrzebę organizacji wydarzenia przetwarzamy dane osobowe (imię nazwisko, adres email, numer telefonu). Zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy Evenea  oznacza akceptację celów ich przetwarzania. Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystania tych danych znajdą Państwo poniżej:


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH na potrzeby udziału w prelekcji "Crisis is coming!"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię nazwisko, adres email, numer telefonu - na potrzeby udziału w prelekcjach AIP UJ, realizowanych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności + dla Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego" w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w trybie projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B + R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" realizowanego w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększanie potencjału kadrowego B + R, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) ("Rozporządzenie Ogólne") Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla programu pod nazwą "Inkubator Innowacyjności +", mający siedzibę przy ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu projekt" Inkubator Innowacyjności + dla Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego" - Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków (nazwa i adres beneficjenta). Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego lub beneficjenta. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego kontrole i audyt w ramach programu. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w prelekcjach. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu" Inkubator Innowacyjności + dla Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego". Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w wydarzeniu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UJ, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych można przesłać e-mailem na adres: inkubator@uj.edu.pl; pocztą tradycyjna na adres Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ, ul. prof. S. Łojasiewicza 6, 30-348 Kraków lub wycofać osobiście w Biurze AIP, pod wskazanym wyżej adresem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Crisis is coming!
Wyprzedane Brak wolnych miejsc