Zarządzanie Rozwój osobisty

Zarządzanie Projektami i Kierowanie Zespołem Projektowym w Praktyce

location icon
Warszawa Warszawa
calendar icon
Od 11 maj 10:00 do 13 maj 17:00
ticket icon
Od 1 771,20 zł

Szkolenie Zarządzanie Projektami w Praktyce

Bazując na naszych doświadczeniach w prowadzeniu szkoleń o tej tematyce oraz w prowadzeniu projektów biznesowych w rzeczywistości, stworzyliśmy szkolenie, które łączy najlepsze praktyki zarządzania projektami z różnych podejść. Przekazane w prosty, praktyczny sposób, bez zbędnej oraz skomplikowanej terminologii i papierologii.

Szkolenie to może być bardzo dobrym wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych szkoleń z zarządzania projektami, a nabyte podczas niego kompetencje można wykorzystać do prowadzenia prostych projektów, jak i tych bardziej złożonych.

Wprowadzenie i Organizacja - zarządzanie projektami

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

 • Czym jest projekt i zarządzanie projektem a czym nie jest?
 • Różnice między różnymi podejściami do zarządzania projektami (np.Prince 2, Agile, PMI, PMBoK itd.) i jak się w tym nie pogubić?
 • Praktyczne podejście do zarządzania projektami
 • Różnica między pracą operacyjną (procesową) a zadaniami projektowymi
 • Dlaczego i po co zarządzać projektami?
 • Cykl życia i zarządzania projektem oraz jego etapy
 • Kluczowe wymiary projektu
 • Najważniejsze zasady w zarządzaniu projektami
 • Menedżer projektu jako lider

DEFINIOWANIE I INICJOWANIE PROJEKTU

 • Podstawowe pojęcia w definiowaniu projektu
 • Karta projektu - rola w inicjowaniu projektu
 • Kontekst i uzasadnienie biznesowe realizacji projektu
 • Cele główne i szczegółowe projektu - jak je wyznaczać?
 • Wizja rezultatów końcowych
 • Kryteria i mierniki sukcesu
 • Zakres i produkty projektu
 • Uzasadnienie biznesowe i zdefiniowanie projektu
 • Zarządzanie wieloma projektami

INTERESARIUSZE PROJEKTU - ROLE I ZADANIA

 • Struktura zarządzania projektem, odpowiedzialności i uprawnienia
 • Kim jest sponsor?
 • Kto jest klientem projektu?
 • Rola kierownika projektu
 • Użytkownicy i beneficjenci rozwiązania
 • Zespół projektowy
 • Zespół wsparcia

Planowanie i realizacja - zarządzanie projektami

PLANOWANIE PROJEKTU I ORGANIZACJA PRACY

 • Pole Sił Projektu i analiza wymagań
 • Podział prac i zadań w projekcie
 • Kluczowe zasoby finansowe:
  - planowanie i kontrola kosztów
  - opracowanie budżetu projektu
 • Kluczowe zasoby niefinansowe
 • Racjonalność w gospodarowaniu zasobami projektu
 • Mapa projektu - jak ją stworzyć?
 • Plan zarządzania projektem
 • Harmonogram projektu - jak go przygotować?
 • Kamienie milowe i ich rola w projekcie
 • Ścieżka krytyczna i diagram sieciowy - czym są i jak je przygotować?
 • 4 etapy wykonania planu

KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE PROJEKTOWYM

 • Plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Kanały i narzędzia komunikacji
 • Komunikacja formalna i nieformalna
 • Raportowanie w projekcie
 • Zarządzanie komunikacją

WDROŻENIE PLANU I REALIZACJA PROJEKTU

 • Procesy podstawowe i wspierające w zarządzaniu projektem
 • Rozpoczynanie realizacji projektu
 • Podejście Kanban do zarządzania zespołem
 • Zwinne i kaskadowe podejście do zarządzania projektem
 • Zarządzanie zmianą w projekcie

KONTROLA I MONITOROWANIE POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE

 • Kontrola realizacji projektu - kluczowe działania
 • Trójkąt projektowy (zakres, czas, budżet)
 • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi
 • Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej
 • Zarządzanie jakością w projekcie

ZAKOŃCZENIE I ZAMYKANIE PROJEKTU

 • Zamykanie etapów cząstkowych i całego projektu
 • Ocena projektu - Macierz Oceny Rezultatów
 • Weryfikacja kryteriów osiągnięcia celów
 • Formalne rozliczanie projektu
 • Przekazywanie produktów
 • 4 ważne pytania
 • Zebranie wiedzy i doświadczeń z projektu - Księga Projektu

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH

 • Określenie szans i zagrożeń w zarządzaniu projektem
 • Typowe przeszkody i nieprzewidziane przeciwności
 • Zagrożenia, czyli co może pójść nie tak?
 • Analiza prawdopodobieństwa ryzyka i kosztów ubezpieczenia od ryzyka
 • Analiza jakościowa i ilościowa
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie trudnych decyzji

Ludzie i narzędzia - zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM

 • Dobór członków do zespołu projektowego
 • Angażowanie i motywowanie członków zespołu
 • Delegowanie i rozliczanie zadań w zespole projektowym
 • Efektywność osobista i zespołowa w realizacji projektu

NARZĘDZIA I APLIKACJE WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

 • Narzędzia do zarządzania projektami
 • Narzędzia do mapowania procesów
 • Narzędzia do zarządzania czasem i zadaniami
 • Narzędzia komunikacji

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie: SZKOLENIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Miejsce dla 1 osoby

dostępnych: 15

11 maja 2020, 23:59 1 771,20 zł