Szkolenie "System SL2014 - rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020"

location icon
Qubus Hotel Zielona Góra*** ul. Ceglana 14A, Zielona góra
calendar icon
Od 3 cze 9:00 do 3 cze 9:00

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

- jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?

- kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?

- do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

- jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?

- jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?

- jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?

- jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?

- jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?

- jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?

- co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?

- co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy

- ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

PROGRAM SZKOLENIA (8h)

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

- Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia

- Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP

- Platforma ePUAP

- Praca w systemie SL2014 krok po kroku

- Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 - warsztat praktyczny

- Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)

- Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność

- Procedura wycofania wniosku

- Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna

- Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność

- Korekta/y wniosku o płatność

- Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 - warsztat praktyczny

- Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu

- Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

- Monitorowanie uczestników projektu

- Zamówienia publiczne - analiza wytycznych i podstaw PZP

- Zamówienia publiczne - wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą

- Obsługa modułu baza personelu

- Monitorowanie postępu realizacji projektu

- Zakładka Dokumenty

- Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

- Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu

- Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem

- Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami

- Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

Szkolenie przeprowadzi mgr Mirosław Ciołek, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Trener i ekspert funduszy europejskich z 9-letnim stażem. Na co dzień realizujący na uczelni wyższej jeden z największych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 22 mln. zł., a także pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 661 884 278

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny
Wyprzedane 399,00 zł Wyprzedane