Polityka i Gospodarka

Zatrudnienie cudzoziemców: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

location icon
Smolna 4 Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4, warszawa
calendar icon
Od 27 mar 8:30 do 27 mar 11:00

Czas to pieniądz! Szczególnie, gdy w firmie brakuje rąk do pracy. Zapraszamy pracodawców zatrudniających cudzoziemców na darmowy warsztat, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, jak walczyć z przewlekłością postępowania w przypadku procedur legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców spoza UE.

Termin administracyjny na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt i pracę to co do zasady 30 dni, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana - 60 dni. Należy jednak wspomnieć, że do tych terminów nie wlicza się czasu na zajęcie stanowiska przez organy (Straż Graniczna, Policja, ABW) i opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy.

Szkolenie: Jak walczyć z przewlekłością postępowania urzędu?

Kiedy: 27 marca (środa), godz. 9.00-11.00. Powitalna kawa godz. 8.30. 

Prowadzący: prawniczki SIP - Patrycja Mickiewicz i Olga Dobrowolska

Miejsce: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4, Warszawa [DOJAZD]

Program:

1. Skarga a ponaglenie w procedurach legalizacji pobytu - do czego mam prawo w walce z opieszałością urzędu?

2. Jak napisać skargę? Najważniejsze elementy pisma, adresat oraz czas rozpatrzenia skargi.

3. Jak napisać ponaglenie? Najważniejsze elementy pisma, adresat oraz czas rozpatrzenia ponaglenia.

4. Case studies.

Rejestracja: Liczba miejsc ograniczona. Uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni drogą mailową. 

Spotkanie odbędzie się w ramach kampanii "Partnerstwo i zatrudnienie" realizowanej przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą w partnerstwie SIP.

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie jest darmowe. Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje: p.adamczak@interwencjaprawna.pl, tel. 736 287 630.

Zapisując się na szkolenie wyrażacie Państwo zgodę na pozostawienie danych w bazie danych Stowarzyszenia w celu przesyłania informacji o związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, w tym kolejnych wydarzeń edukacyjnych. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, z siedzibą w Warszawie (01-204), przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 lok. 51.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, przesłania materiałów edukacyjnych i promocyjnych oraz przesyłania informacji o kolejnych wydarzeniach edukacyjnych związanych z tematyką zatrudniania cudzoziemców.

3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak udział w wydarzeniu nie jest możliwy bez udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzanie podanych przez dysponenta danych osobowych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę.

5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem p.adamczak@interwencjaprawna.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody lub istnienia Stowarzyszenia.

8. Po wskazanym ww/w punkcie okresie dane osobowe podlegają usunięciu lub anonimizacji.

9. Dane osobowe przekazywane będą jedynie w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich żądania na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poza sklasyfikowaniem w formie elektronicznej bazy danych.

11. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  Bezpłatne szkolenie SIP - 27.03.2019 r.
już niedostępne -