Rachunkowość i Księgowość

Wynagrodzenia w praktyce. Potrącenia, premie, dodatki, korekty, pułapki na liście płac. Praktyczne naliczenia i efektywne rozwiązania

location icon
Sale szkoleniowe w centrum Krakowa Kraków
calendar icon
Od 14 mar 9:00 do 14 mar 9:00
ticket icon
Od 978,00 złW 2018 r. według autentycznych ocen
Kurs Kadr i Płac dla zaawansowanych
został oceniony na: 5,42 /6 

Sprawdź opinie


POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLENIA

I. Zmiana przepisów 2019/2020.
Nowe zasady dokonywania potrąceń z tytułu alimentów
1. Jak dokonywać potrąceń z wypłacanych diet tytułem podróży służbowych:
maksymalna wysokość potrącanych diet
rozliczenie na liście płac potrąconych kwot
wyjaśnienia MRPiPS oraz MS na tle wprowadzonych zmian
2. Nowe obowiązki pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych.
3. Wzrost kar grzywny za niedopełnienie obowiązków informacyjnych.
4. Kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnie dłużników alimantacyjnych.
5. Wypłata wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy o pracę.
6. Świadczenia wyłączone spod egzekucji.
Zmiany w potrąceniach wierzytelności z umów cywilnoprawnych
1. Granice i kwota wolna przy dokonywaniu potrąceń w 2020 r.
2. Najnowsze rozstrzygnięcie Ministerstwa Sprawiedliwości odnośnie kwot wolnych w odniesieniu do minimalnej stawki godzinowej.
3. Zasady pomniejszania kwoty wolnej w stosunku do liczby godzin wykonywanego zlecenia.
Dokonywanie potrąceń po przystąpieniu pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
1. Wysokość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.
2. Wpływ potrącanych składek na kwoty wolne od potrąceń.
3. Od jakiej kwoty do wypłaty należy dokonać obowiązkowych potrąceń.
4. Czy potrzebna jest zgoda pracownika?

II. Nowelizacja przepisów ustawy o podatku a wpływ na potrącenia.
1. PIT - zerowy dla młodych do 26 lat.
2. Zmiana kosztów uzyskania przychodów.

III. Obowiązki pracodawcy wobec organów egzekucyjnych.
1. Informacje dla organów egzekucyjnych:Komornik, ZUS, Urząd Skarbowy.
2. Zbieg egzekucji komorniczej, sądowej i administracyjnej.
3. Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika.
4. Kara pieniężna za niewywiązywanie się z obowiązku informacyjnego.
5. Obowiązek potrącenia alimentów na "wniosek wierzyciela".

IV. Praktycznie na przykładach, jak dokonywać potrąceń:z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych.
1. Wynagrodzenie za pracę:
a. kwalifikacja świadczeń do wynagrodzenia
b. potrącenia za zgodą i "bez zgody pracownika"
c. kolejność wykonywania potrąceń
d. wysokość dokonywanych potrąceń w tym z nagród, ZFŚS, wynagrodzenia rocznego, premii w tym za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
e. kiedy należy pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń
f. świadczenia w "naturze" obok wynagrodzenia za pracę
g. kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w danym miesiącu
h. potrącenia z wynagrodzenia chorobowego
i. potrącenia dobrowolne, kary pieniężne
j. potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia za pracę
2. Zasiłki z ubezpieczenie społecznego i wypadkowego
a. Nowa wysokość kwot wolnych od 01 marca 2019 r.
b. Jak ustalić wysokość potrąceń wraz z kwotami.
c. Zasady obniżania kwot wolnych.
d. Potrącenie gdy w danym miesiącu wypłacono:
wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek
3. Wierzytelność z umów cywilnoprawnych
a. Zastosowanie kwoty wolnej od 01 stycznia 2020 r.
b. Jak ustalić faktyczną kwotę potrąceń.

V. Korygowanie błędów na liście płac.
1. Zwolnienie lekarskie ZLA po wypłacie wynagrodzenia.
2. Zwrot na konto pracodawcy nienależnie wypłaconego wynagrodzenia.
3. Zapłata za pracownika byłego pracownika zleceniobiorcę zaległych składek.
4. Nadpłata i zaniżenie zaliczki na podatek dochodowy.
5. Błędnie oskładkowane i opodatkowane wynagrodzenie.
6. Rozliczenie wynagrodzenia po śmierci pracownika
7. Uznanie zdarzenia jako wypadek przy pracy.
8. Zwrot składek E-R w związku z przekroczeniem rocznej podstawy

VI. Urlop wypoczynkowy i ekwiwalent pieniężny.
1. Wynagrodzenia za urlop w pierwszym i kolejnym miesiącu zatrudnienia.
2. Premia motywacyjna, zadaniowa,regulaminowa i uznaniowa pomniejszana i niepomniejszana za czas urlopu wypoczynkowego.
3. Powrót do pracy po kilkumiesięcznej przerwie w pracy.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia a przeliczanie podstawy.
5. Zaprzestanie wypłaty i wprowadzenie nowego składnika.
6. Zasady dopełniania podstawy do ekwiwalentu.
7. Ekwiwalent przy krótkotrwałym zatrudnieniu (zasady dopełniania).VII. Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
1. Zasady uzupełniania zmiennych składników wynagrodzenia:

  • pomniejszanych w sposób proporcjonalny i nieproporcjonalny
  • zapisy w przepisach płacowych

2. Uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy.
2. Uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy.
2. Uzupełnianie wynagrodzenia w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy i urlop wypoczynkowy.
3. Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy w przypadku wypłaty wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

VIII. Wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca oraz zmiana jego wysokości, w tym łącznie pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim.
1. Wynagrodzenie w miesiącu zatrudnienia, rozwiązania umowy, choroby pracownika.
2. Wynagrodzenie w różnych systemach czasu pracy.
3. Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego.
4. Powrót z urlopu rodzicielskiego, korzystanie z urlopu wypoczynkowego.
5. Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych.
6. Zwolnienia lekarskie tylko na dni wolne lub robocze.
7. Wynagrodzenie za 1 dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni.
8. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca i choroba.
9. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia ze świadczeń chorobowych.
10. Praca łączona z urlopem rodzicielskim a wysokość wynagrodzenia

IX. Rozliczanie na liście płac dodatkowych świadczeń dla pracowników.
1. Świadczenia pieniężne za pobyt w żłobkach,przedszkolach i klubach dziecięcych.
2. Noclegi:przychód zwolniony w części z opodatkowania a podlegający ZUS.
3. Dofinansowanie dla dzieci wypoczynku zorganizowanego ze środków obrotowych.
4. Świadczenia rzeczowe a brak możliwości poboru zaliczki na podatek dochodowy.
5. Pakiety medyczne - ubezpieczenia grupowe finansowane w całości lub częściowo przez pracodawcę.


Jest to jeden z modułów Kursu Kadry i Płace dla zaawansowanych. Zapisz się na jednodniowe szkolenie lub skorzystaj z całego Kursu.

TO SZKOLENIE JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

  • Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
  • Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
  • Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw (to nie jest wymóg)
  • Pracujesz w dziale kadrowo-płacowym, biurze rachunkowym lub firmie outsourcingowej
  • Posiadasz co najmniej średnie wykształceniePodczas szkolenia otrzymasz autorskie materiały przygotowane przez trenera Tax Consilium.
Za uczestnictwo w zajęciach uzyskasz Zaświadczenie MEN.

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.TAXCONSILIUM.COMzobacz więcej na: https://www.taxconsilium.com/nagrody-i-wyroznienia...

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com

SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW
WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA
I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Wynagrodzenia w praktyce. Potrącenia, premie, dodatki, korekty, pułapki na liście płac. Praktyczne naliczenia i efektywne rozwiązania w 2019 r.
już niedostępne 978,00 zł -