Zdrowie i Medycyna

Rekrutacja do programu "Wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży".

location icon
Fundacja "Nadzieja i Szansa" Gliniana 14, Białystok
calendar icon
Od 28 kwi 9:00 do 15 gru 9:00

Od ponad 13 lat Fundacja "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku organizuje programy rehabilitacyjno-terapeutyczne m.in. dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z woj. podlaskiego. Stała działalność ze specjalistami medycyny, psychologii, rehabilitacji i logopedii zapewnia możliwość zarówno profesjonalnej terapii, diagnozy oraz konsultacji dzieci i ich rodzin.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży wymaga stosowania zróżnicowanych metod i form oddziaływań terapeutycznych. Proponowana przez nas oferta programu zawiera nowoczesne i budzące duże zainteresowanie metody tj.:

 • terapia psychologiczna, 
 • terapia logopedyczna, 
 • Biofeedback, 
 • Neurofeedback, 
 • mikropolaryzacja tDCS, 
 • terapia ręki,
 • terapia pedagogiczna 
 • hipoterapia, 
 • alpakoterapia, 
 • zajecia gimnastyczne i rehabilitacyjne.

Nasza Fundacja przy wsparciu m.in. Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w latach 2009-2022 realizowała wyżej wymienione formy usprawniania i rehabilitacji ponad 120 dzieci wraz z rodzinami. Jak wskazują obserwacje specjalistów, efekty pracy z dziećmi są obiecujące. Znalazło to potwierdzenie w ocenach przede wszystkim rodziców oraz licznych wizytatorów, m.in. z Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

1. Założenia programu:

 • interdyscyplinarne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • czas trwania programu: kwiecień - grudzień 2022 roku
 • wiek uczestników: 3-18 lat
 • pierwszeństwo do udziału w tegorocznej edycji mają dzieci nieuczestniczące w programach Fundacji w latach poprzednich. 

1.1. Zajęcia terapeutyczne:

W ramach programu uczestnicy moga wziąć udział w następujących zajęciach indywidualnych m.in:

 • terapia psychologiczna 8 zajęć
 • terapia logopedyczna 10 zajęć
 • Biofeedback 6 zajęć
 • Neurofeedback 10 zajęć
 • mikropolaryzacja tDCS 5 zajęć
 • terapia ręki 5 zajęć
 • terapia pedagogiczna 5 zajęć
 • hipoterapia 5 zajęć
 • alpakoterapia 5 zajęć

lub zajęciach grupowych tj.:

 • gimnastyczne, rehabilitacyjne - 4 spotkania

 2. Warunki zgłoszenia do programu:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zameldowanie na terenie miasta Białystok 
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostarczenie dokumentacji diagnostycznej i terapeutycznej,
 • udział w rozmowie/spotkaniu rekrutacyjnym,

2.2 Regulamin:

 1. Pierwszeństwo do udziału w programie w 2021 roku mają dzieci, które dotychczas nie brały udziału w naszych, poprzednich programach.
 2. Istnieje możliwość zgłoszenia i ewentualnego udziału w rekrutacji dla dzieci uczestniczących w poprzednich programach terapeutycznych.
 3. Kwalfikacja uczestników na poszczególne zajęcia zostanie dokonana na podstawie formularza zgłoszeniowego, dostarczonej przez rodzica dokumentacji medycznej i opinii specjalilstów, spoktań z rodzicami.
 4. Uczestnicy mogą być uczestniczyć w więcej niż jednej terapii.
 5. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych, stworzona zostanie lista rezerwowa.
 6. Po rezygnacji uczestnika wcześniej zakwalifikowanego lub po uzyskaniu dodatkowych środków, do programu zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rezerwowej.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości osób zostanie zorganizowana dodatkowa rekrutacja .
 8. Przesłanie zgłoszenia do udziału w spotkaniu organizacyjnym jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu. Informacje zawarte w formularzach będą wykorzystane jedynie do celów statutowych Fundacji związanych z realizacją powyższego projektu.

3.Szczegóły spotkania organizacyjnego:

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, skontaktujemy się z Państwem celem umówienia rozmowy kwalfikacjnej ze specjalistami z programu. Godziny spotkań będą ustalane z każdą osobą indywidualnie.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy: fundacja@neuromaster.pl

lub telefonicznie:

 • Urszula Kruk (tel. 606215771)

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku oraz Fundacji "Nadzieja i Szansa" w Białymstoku.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Spotkanie rekrutacyjne
już niedostępne -