6 WIOSENNA RUMSKA SZAFA OTWARTA

location icon
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) ul. Mickiewicza 49, Rumia
calendar icon
Od 14 mar 11:00 do 14 mar 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł

6 WIOSENNA RUMSKA SZAFA OTWARTA

14 marca 2020 r. godz. 11.00 - 15.00


To już 6 edycja Rumskiej Szafy Otwartej, którą organizuje Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych - SLA RUMIA wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rumi.

Zapraszamy na halę widowiskowo-sportową MOSiR Rumia ul. Mickiewicza 49!

Dla odwiedzających wstęp wolny i bezpłatny.

Wystawców Mikołajkowej Rumskiej Szafy Otwartej obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wydarzenie. Prosimy o reklamę wydarzenia, aby miało jak najszerszy zasięg i powodzenie.

Zapraszamy!

REGULAMIN 6. WIOSENNEJ RUMSKIEJ SZAFY OTWARTEJ

I. Sprawy ogólne

1. Wyprzedaż (tj. 6 Wiosenna Rumska Szafa Otwarta) odbywać się będzie w dniu 14 marca 2020 r. w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi (MOSiR Rumia), ul. Mickiewicza 49, w godzinach 11.00 - 15.00.

2. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Rumi oraz MOSiR Rumia.

3. W wydarzeniu w charakterze Wystawcy mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież pod opieką osoby pełnoletniej. Pierwszeństwo jako Wystawcy mają mieszkańcy Rumi. Osoby nie będące mieszkańcami Rumi mogą wziąć udział w wydarzeniu, w miarę dostępności wolnych miejsc.

4. Wyprzedawać można zawartość szaf domowych, a także elementy większych gabarytów (np. antyki, starocie, ubrania, buty, biżuteria, galanteria, naczynia kuchenne, zabawki, książki, płyty analogowe, CD i DVD, gry komputerowe, sprzęt sportowy, drobny sprzęt AGD i RTV, rękodzieło, wyroby dekoracyjne, meble, narzędzia, sprzęt sportowy itp.) a także wykonane przez siebie wyroby rękodzielnicze. Jedynym ograniczeniem jest fakt, iż samemu należy wnieść/wynieść i zabezpieczyć wszystkie sprzedawane rzeczy.

5. Zabrania się przynoszenia, handlu i wymiany przedmiotów, które nie są dopuszczone do sprzedaży lub wymagają koncesji (np. broń, alkohol, wyroby tytoniowe itd.), a także: środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, wyrobami pirotechnicznymi lub wybuchowymi. Zakazana jest również sprzedaż i wymiana towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów propagujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych.

6. MOSiR Rumia ani Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych nie odpowiadają za rzeczy przyniesione, wyprzedawane i wymieniane w jakimkolwiek zakresie, jak i nie odpowiadają za zawarte transakcje i ich rozliczenie podatkowe.

II. Rejestracja na wydarzenie

1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w wyprzedaży w roli Wystawcy odbywa się poprzez rejestrację na stronie https://evenea.pl/event/wiosennaszafa

2. Ilość miejsc dla Wystawców podczas Rumskiej Szafy Otwartej jest ograniczona. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty na podane konto w ciągu 5 dni roboczych. Jedna osoba może zajmować tylko jedno stoisko.

3. Pierwszych 70 zgłaszających się Wystawców, którzy prawidłowo zarejestrują się i uiszczą w terminie 5 dni roboczych opłatę 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) za wynajem stoiska na konto MOSiR tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą), będzie miało zapewnioną powierzchnię sprzedażową oraz stół do ekspozycji przedmiotów. Pozostali Wystawcy będą mieli zapewnioną jedynie powierzchnię sprzedażową. Opłata za miejsce bez stołu wynosi 5 złotych (słownie: pięć złotych), płatne na konto MOSiR tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą).

4. Dodatkowe wyposażenie (np. stojaki, wieszaki) Wystawca zapewnia we własnym zakresie.

5. Po zarejestrowaniu na stronie https://evenea.pl/event/wiosennaszafa i otrzymaniu mailowego potwierdzenia Wystawca powinien uiścić opłatę w wysokości 10 złotych (miejsce ze stołem) lub 5 zł (miejsce bez stołu) na konto MOSiR Rumia tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą). Brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca.

6. Jeśli po opłaceniu miejsca Wystawca chce z niego zrezygnować, należy zgłosić to na adres e-mail: ludzie.aktywni.rumia@gmail.com. Opłata nie będzie zwracana.

7. Każdemu Wystawcy, który prawidłowo uiści opłatę za wynajem stoiska na konto MOSiR, zostanie przesłany dodatkowo mail z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu. Powiadomienia zostaną wysłane po zakończeniu rejestracji na wydarzenie, nie później niż 6 marca 2020 r.

8. Każdy Wystawca przed wejściem na halę MOSiR w dniu wydarzenia okazuje mail od Organizatorów z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu (wydruk lub na urządzeniu elektronicznym).

III. Przebieg wydarzenia

1. Wystawcy będą wpuszczani na halę MOSiR od godziny 10.00 w dniu 14 marca 2020 r. Wcześniej przybyli nie będą wpuszczani na halę MOSiR (konieczność ustawienia stołów).

2. Stoły dla Wystawców NIE będą ponumerowane

3. Jeśli Wystawca nie zgłosi się na wydarzenie do godziny 11.00 w dniu 14 marca 2020 r., jego miejsce przepada i może zostać przyznane innej osobie. Opłata nie będzie zwracana.

4. Każdy Wystawca przywozi, wnosi, rozpakowuje, pakuje i wywozi swoje rzeczy we własnym zakresie.

5. Wystawcy muszą opuścić halę MOSiR do godziny 15.30 w dniu 14 marca 2020 r.

6. Od godziny 14.00 w sali fitness w obiekcie MOSiR zorganizowana zostanie wymiana rzeczy dla Wystawców. Udział w wymianie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Wystawca może przynieść do sali fitness swoje rzeczy, które przekazuje organizatorowi. Organizator wykłada rzeczy na stoły. Każdy Wystawca może zabrać ze stołu bezpłatnie dowolną ilość rzeczy, które przynieśli do sali fitness i przekazali organizatorowi inni Wystawcy. Warunkiem wejścia na salę fitness i udziału w wymianie jest pokazanie maila od Organizatorów z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu (wydruk lub na urządzeniu elektronicznym). Rzeczy, które pozostaną po wymianie, Organizatorzy przekażą na cele charytatywne.

7. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym także e-papierosów.

8. Po zakończeniu działalności stoiska Wystawca zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

9. Jeśli Wystawca zniszczy elementy majątku MOSiR Rumia, poniesie odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenie. Ocena zniszczenia będzie dokonana na miejscu przez pracownika MOSiR Rumia.

10. Wystawcy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez organizatorów.

11. Podczas wydarzenia dostępna będzie kawiarenka, gdzie będzie można zakupić kawę, herbatę, wodę i soki oraz ciastka.

12. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem wiążące są postanowienia Organizatora.

13. Osoby odwiedzające wydarzenie Rumska Szafa Otwarta (oglądający i kupujący) nie ponoszą żadnych opłat.

14. Kontakt i dodatkowe informacje: e-mail: ludzie.aktywni.rumia@gmail.com

IV. Dane osobowe

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z siedzibą w Rumi, ul. Wybickiego 10, zwane dalej SLA. Administratorem danych osobowych, o których mowa powyżej jest SLA

2. W każdej chwili Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zawiadomienie Administratora w formie wiadomości e-mail bądź pisemnej.

3. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest warunkiem koniecznym, jeśli Uczestnik chce wziąć udział w wydarzeniu.

8. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia, w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody dane będą przetwarzane także w celu komunikacji marketingowej e-mailem oraz SMS/MMS/telefonicznie.

9. Wyrażenie zgody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem SLA, z tytułu wykorzystywania wizerunku głosu/nagrań/ wypowiedzi.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Rezerwacja miejsca ze stołem na 6. Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r. (opłata 10 złotych na konto MOSiR na konto: nr 18 8351 0003 0000 0606 2000 0010 tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą. Brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca) Rezerwacja miejsca ze stołem na 6. Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r.

Rezerwacja miejsca ze stołem na 6. Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r. (opłata 10 złotych na konto MOSiR na konto: nr 18 8351 0003 0000 0606 2000 0010 tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą. Brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca)

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
Rezerwacja miejsca bez stołu na 6 Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r. (opłata 5 złotych na konto MOSiR na konto: nr 18 8351 0003 0000 0606 2000 0010 tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą. Brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca) Rezerwacja miejsca bez stołu na 6 Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r.

Rezerwacja miejsca bez stołu na 6 Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r. (opłata 5 złotych na konto MOSiR na konto: nr 18 8351 0003 0000 0606 2000 0010 tytułem: Opłata za Wiosenną Rumską Szafę Otwartą. Brak wpłaty w ciągu 5 dni roboczych oznacza rezygnację z zarezerwowanego miejsca)

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  Lista rezerwowa na 6 Wiosenną Rumską Szafę Otwartą 14.03.2020 r.
Wyprzedane Brak wolnych miejsc