Zarządzanie Nauka i Edukacja

Warsztaty on-line dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (26-27.10.2022 r.)

location icon
on-line dowolna lokalizacja
calendar icon
Od 26 paź 9:00 do 27 paź 16:00
ticket icon
Od 1 044,27 zł

Celem naszego dwudniowego kursu jest przygotowanie osób chcących pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających zarówno z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO, przepisy krajowe), jak i dobrych praktyk (np. elementy normy ISO 27001, wytyczne Grupy Roboczej, Europejskiej Rady Ochrony Danych).


DLA KOGO?
Warsztaty kierujemy do:

 • przyszłych IOD, chcących samodzielnie pełnić tę funkcję,
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacji, w tym Inspektorów Ochrony Danych,
 • właścicieli firm, osób zarządzających organizacją, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji.

CO ZYSKUJESZ?

 • 2 dni (po 7h) koncentracji na zagadnieniach RODO,
 • analizę, przedstawienie wdrożenia pod kątem praktycznym,
 • przygotowanie do realizacji zadań,
 • zapoznanie z przepisami (również ich częścią praktyczną) oraz stanowiskiem doktryny i orzecznictwa,
 • praktyczną wiedzę - omówienie m.in. klauzul, podstaw prawnych, dokumentacji w formie ćwiczeń,
 • certyfikat ukończenia kursu RODO,
 • materiały szkoleniowe,
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia,
 • darmowe wsparcie RODO (uczestnik szkolenia może skorzystać z 3h porad - do miesiąca po szkoleniu),
 • rabat 10% na pozostałe szkolenia RODO/ISO,
 • komplet naszych autorskich e-booków z zakresu praktycznych tematów dotyczących danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Czym jest RODO?
 2. Podstawowe definicje RODO - jak je rozumieć w praktyce?
 3. Inspektor Ochrony Danych, w tym kiedy i jak wyznaczyć IOD, status IOD oraz zadania IOD - wymagane przez RODO i pożądane przez biznes.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych - fundamenty do wdrożenia w organizacji
 5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w tym dlaczego nie zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych? Przykłady z praktyki
 6. Czym jest profilowanie, o którym mowa w RODO i jak profilować, by było to zgodne z przepisami?
 7. Jak skutecznie zebrać zgodę na przetwarzanie danych?
 8. Jak w praktyce dopełnić obowiązki informacyjne?
 9. Powierzenie, udostępnienie i współadministrowanie - co jest czym?
 10. W jaki sposób należy ukształtować relacje administrator - podmiot przetwarzający?
 11. Dokumentacja RODO - praktyczne wskazówki opracowywania dokumentów obowiązkowych, mocno zalecanych i mile widzianych w organizacji.
 12. Żądania osób fizycznych, w tym prawo do usunięcia danych "prawo do bycia zapomnianym, prawo dostępu do danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do żądania kopii danych - na czym polegają i jak ich przestrzegać?
 13. Mechanizmy ochrony danych (privacy by design, privacy by default).
 14. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych - czego wymaga RODO i jakie wyzwania stawia praktyka?
 15. Naruszenia - identyfikowanie, zgłaszanie i powiadamianie.
 16. Zabezpieczenie danych osobowych.
 17. Ocena skutków dla ochrony danych - DPIA.
 18. Jakie mogą być konsekwencje z tytułu niewdrożenia wymogów RODO?
 19. Jak przygotować audyt RODO?
 20. Jak powinien przebiegać proces wdrażania RODO w organizacji?
 21. Analiza kar finansowych nadanych przez PUODO - omówienie decyzji.
 22. Aktualności RODO - co w trawie piszczy?

MIEJSCE I CENNIK

Szkolenia on-line

Szkolenia on-line realizujemy w formule zdalnej - uczestnik szkolenia łączy się z miejsca dogodnego dla siebie. Ważny jest odpowiedni dostęp do Internetu, wygodny sprzęt (np. komputer, słuchawki - wedle preferencji)

Cena: 849 zł netto (do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT).

Szkolenie w podanej cenie organizujemy w przypadku zebrania się min. 4 uczestników.


O NAS

Działamy na rynku od ponad 10 lat. Przeprowadzamy audyty i wdrażamy RODO, przejmujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD). Wspieramy w przeprowadzeniu testów penetracyjnych oraz testów bezpieczeństwa aplikacji. Prowadzimy szkolenia (stacjonarnie, w formie webinarium lub e-learning). Przygotowujemy klientów do wdrożenia normy ISO 27001.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez iSecure Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 72A, lok. 214, 00-833 Warszawa, jest ta Spółka (dalej także jako "Organizator"), kontakt: kontakt@isecure.pl. Organizator jest również administratorem danych osób kontaktujących się z nim w sprawie organizowanych wydarzeń i osób reprezentujących (w przypadku firm).

Organizator przetwarza dane osobowe w celach: realizacji wydarzenia, w tym przyjęcia rejestracji, potwierdzenia rozliczeń, przeprowadzenia wydarzenia (podstawa: wykonanie umowy o przeprowadzenie wydarzenia lub żądanie uczestnika przed jej zawarciem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które są naszymi prawnie uzasadnionymi interesami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), realizacji obowiązku prawnego dotyczącego wystawiania i księgowania faktur (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości).

Dane osobowe będą ujawnione: upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Organizatora: EventLabs Sp. z o.o. - właścicielowi Platformy Evenea oraz podmiotowi utrzymującemu system poczty elektronicznej Organizatora, bądź podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W przypadku płatności poprzez system Evenea uczestnik po wyborze formy płatności zostaje przekierowany do odpowiedniej platformy zarządzanej przez operatora płatności, w celu jej dokonania. Oznacza to, że Organizator nie przetwarza danych osobowych podawanych podczas dokonywania płatności (a zwłaszcza danych wynikających z kart płatniczych). Podawane są one przez uczestnika bezpośrednio operatorowi płatności.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu na wniesienia roszczeń (termin przedawnienia zgodnie z kodeksem cywilnym), a w przypadku dokumentacji księgowej - do czasu upływu obowiązku ustawowego dotyczącego archiwizacji dokumentacji.

Osoby, których dane dotyczą posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w celu zarejestrowania na wydarzenie nie jest obowiązkiem, ale bez ich podania nie jest możliwe przyjęcie zgłoszenia. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury jest konieczne, aby zrealizować przepisy prawa podatkowego.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Warsztaty on-line dla Inspektorów Ochrony Danych (IOD) (26-27.10.2022 r.)
24 Października 2022, 17:00 1 044,27 zł