Języki programowania

WarsawJS Workshop #48 — Seria: Trening Architekta — Walka z Legacy Code

location icon
online Warszawa
calendar icon
Od 20 wrz 10:00 do 20 wrz 10:00

Scroll down for ENG

____________________________________

Jaki jest cel warsztatów?

Podczas tego szkolenia dowiesz się m.in.📍

 • Co to jest Legacy Code i jak je ogarnąć?
 • Testy jednostkowe
 • Refaktoryzacja
 • Wzorce projektowe
 • Zasady Clean Code

Co muszę wiedzieć, aby przyjść?

 • Wystarczy, że pisałeś/aś kiedyś w starym kodzie :)

Wymagane oprogramowanie

 • Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome
 • Edytor tekstu, np. Visual Studio Code
 • System kontroli wersji, np. Git + konto na portalu GitHub
 • Node.js v10+ oraz npm v5+

Opis

 1. Przed wydarzeniem powinieneś otrzymać dostęp do Slacka, który posłuży jako kanał komunikacji podczas wydarzenia, ale także po nim.
 2. Spotkanie odbędzie się online — prosimy zainstalować wymagane oprogramowanie.
 3. Otrzymasz dostęp do narzędzia i będziesz mógł wybrać kanał Twojego trenera.
 4. Podczas wydarzenia warto wziąć udział w konkursie poprzez zrobienie zdjęcia i publikację jego w social mediach z odpowiednim hashtagiem. Po zakończeniu kodowania będzie rozlosowanie nagród.
 5. Podczas wydarzenia przewidziana jest przerwa.
 6. Trener razem z całą swoją grupą przeprowadzi Was przez realizacje projektu, stworzonego specjalnie na te warsztaty.
 7. Jeśli czegoś nie będziesz wiedzieć, to zadawaj pytania trenerowi bądź organizatorom.
 8. Po kilku godzinach kodowania będzie możliwość prezentacji swojego projektu na forum całego szkolenia. To dobre miejsce, aby pokazać, czego można było się nauczyć na szkoleniu.
 9. Na zakończenie spotkania otrzymasz dyplom w formacie PDF.
______________________________________________________

What is the purpose of this workshop?

During this workshop you will learn:

 • What is Legacy Code and how to handle it?
 • Unit tests
 • Refactoring
 • Design patterns
 • Rules of Clean Code

What do I have to know in order to join?

 • You're good to go if you ever worked with an old code

Required software

 • Web browser, for ex. Google Chrome
 • IDE, np. Visual Studio Code
 • Version control system, for ex. Git + GitHub account
 • Node.js v10+ and npm v5+

Description

 1. Before the event you should get access to Slack, which will serve as a communication channel during the event, but also after it.
 2. The meeting will be online - please install the required software.
 3. You will get access to the tool and will be able to choose your trainer's channel.
 4. During the event, it is worth participating in the competition by taking a photo and publishing it on social media with the appropriate hashtag. After coding will be drawn prizes.
 5. There will be a break during the event.
 6. The trainer and his whole group will lead you through the implementation of the project, created especially for these workshops.
 7. If you don't know something, ask your trainer or organizers.
 8. After a few hours of coding, you'll be able to present your project to the entire training forum. It's a good place to show what have you learned during the workshop.
 9. At the end of the meeting you will receive a diploma in PDF format.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  bilet

dostępnych: 15

już niedostępne 61,50 zł -