Języki programowania

WarsawJS Workshop #47 — React.js

location icon
Online Warszawa
calendar icon
Od 23 sie 10:00 do 23 sie 14:30

Jaki jest cel warsztatów? 

Podczas tego szkolenia dowiesz się m.in.następujących rzeczy z Reacta📍

 • JSX, Virtual DOM
 • Obsługa zdarzeń
 • Routing
 • Komunikacja z serwerem
 • Hooki
 • Dobrych praktyk przy tworzeniu aplikacji z użyciem Reacta

Wymagane oprogramowanie

 • Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome
 • Edytor tekstu, np. Visual Studio Code
 • System kontroli wersji, np. Git + konto na portalu GitHub
 • Node.js v10+ oraz npm v5+

Opis

 1. Przed wydarzeniem powinieneś otrzymać dostęp do Slacka, który posłuży jako kanał komunikacji podczas wydarzenia, ale także po nim.
 2. Spotkanie odbędzie się online — prosimy zainstalować wymagane oprogramowanie.
 3. Otrzymasz dostęp do narzędzia i będziesz mógł wybrać kanał Twojego trenera.
 4. Podczas wydarzenia warto wziąć udział w konkursie poprzez zrobienie zdjęcia i publikację jego w social mediach z odpowiednim hashtagiem. Po zakończeniu kodowania będzie rozlosowanie nagród.
 5. Podczas wydarzenia przewidziana jest przerwa.
 6. Trener razem z całą swoją grupą przeprowadzi Was przez realizacje projektu, stworzonego specjalnie na te warsztaty.
 7. Jeśli czegoś nie będziesz wiedzieć, to zadawaj pytania trenerowi bądź organizatorom.
 8. Po kilku godzinach kodowania będzie możliwość prezentacji swojego projektu na forum całego szkolenia. To dobre miejsce, aby pokazać, czego można było się nauczyć na szkoleniu.
 9. Na zakończenie spotkania otrzymasz dyplom w formacie PDF.

Workshop goals

In this training, you will learn the following things in React📍:

 • JSX, Virtual DOM
 • Event handling
 • Routing
 • Communication with the server
 • Hooki
 • Good practices for creating applications using React

Software Required

 • Internet browser, e.g. Google Chrome
 • A text editor, e.g. Visual Studio Code
 • Version control system, e.g. Git + account on GitHub
 • Node.js v10 + and npm v5

Description details

 1. Before the event you should get access to Slack, which will serve as a communication channel during the event, but also after it.
 2. The meeting will be online - please install the required software.
 3. You will get access to the tool and will be able to choose your trainer's channel.
 4. During the event, it is worth participating in the competition by taking a photo and publishing it on social media with the appropriate hashtag. After coding will be drawn prizes.
 5. There will be a break during the event.
 6. The trainer and his whole group will lead you through the implementation of the project, created especially for these workshops.
 7. If you don't know something, ask your trainer or organizers.
 8. After a few hours of coding, you'll be able to present your project to the entire training forum. It's a good place to show what you could learn during training.
 9. At the end of the meeting you will receive a diploma in PDF format.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na warsztat

dostępnych: 12

już niedostępne 61,50 zł -