Języki programowania IT i Nowe technologie Nauka i Edukacja

WarsawJS Workshop #45 Online — JavaScript dla zaawansowanych (3/3)

location icon
Online
calendar icon
Od 21 cze 10:00 do 21 cze 14:30
ticket icon
Od 61,50 zł

Wymagania

 • JavaScript na poziomie który pozwala Ci w nim pisać aplikacje. Komercyjne doświadczenie nie jest wymagane. Najważniejsza jest chęć intensywnej nauki podczas warsztatów! 

Wymagane oprogramowanie

 • Przeglądarka internetowa, np. Google Chrome
 • Edytor tekstu, np. Visual Studio Code
 • System kontroli wersji, np. Git + konto na portalu GitHub
 • Node.js v10+ oraz npm v5+

Opis

 1. Przed wydarzeniem powinieneś otrzymać dostęp do Slacka, który posłuży jako kanał komunikacji podczas wydarzenia, ale także po nim.
 2. Spotkanie odbędzie się online — prosimy zainstalować wymagane oprogramowanie.
 3. Otrzymasz dostęp do narzędzia i będziesz mógł wybrać kanał Twojego trenera.
 4. Podczas wydarzenia warto wziąć udział w konkursie poprzez zrobienie zdjęcia i publikację jego w social mediach z odpowiednim hashtagiem. Po zakończeniu kodowania będzie rozlosowanie nagród.
 5. Podczas wydarzenia przewidziana jest przerwa.
 6. Trener razem z całą swoją grupą przeprowadzi Was przez realizacje projektu, stworzonego specjalnie na te warsztaty.
 7. Jeśli czegoś nie będziesz wiedzieć, to zadawaj pytania trenerowi bądź organizatorom.
 8. Po kilku godzinach kodowania będzie możliwość prezentacji swojego projektu na forum całego szkolenia. To dobre miejsce, aby pokazać, czego można było się nauczyć na szkoleniu.
 9. Na zakończenie spotkania otrzymasz dyplom w formacie PDF.

Requirements

 • JavaScript at a level that allows you to write applications in it. Commercial experience is not required. The most important is the desire to study intensively during the workshops!

Software Required

 • Internet browser, e.g. Google Chrome
 • A text editor, e.g. Visual Studio Code
 • Version control system, e.g. Git + account on GitHub
 • Node.js v10 + and npm v5

Description details

 1. Before the event you should get access to Slack, which will serve as a communication channel during the event, but also after it.
 2. The meeting will be online - please install the required software.
 3. You will get access to the tool and will be able to choose your trainer's channel.
 4. During the event, it is worth participating in the competition by taking a photo and publishing it on social media with the appropriate hashtag. After coding will be drawn prizes.
 5. There will be a break during the event.
 6. The trainer and his whole group will lead you through the implementation of the project, created especially for these workshops.
 7. If you don't know something, ask your trainer or organizers.
 8. After a few hours of coding, you'll be able to present your project to the entire training forum. It's a good place to show what you could learn during training.
 9. At the end of the meeting you will receive a diploma in PDF format.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Nauka programowania nie ogranicza się do poznania składni języka. To przede wszystkim budowanie użytecznych programów i narzędzi. Na tym szkoleniu rozpoczniesz budowę biblioteki do renderowania aplikacji web. Otworzysz podstawowe funkcjonalności najpopularniejszej aktualnie biblioteki na Świecie - React! Nie musisz znać tej technologii aby brać udział w szkoleniu. Zapraszam zarówno osoby, które chcą zrozumieć jak działa React pod maską oraz takie, które chcą nauczyć się jak działają nowoczesne biblioteki. Trener: Kamil Grabek

Nauka programowania nie ogranicza się do poznania składni języka. To przede wszystkim budowanie użytecznych programów i narzędzi. Na tym szkoleniu rozpoczniesz budowę biblioteki do renderowania aplikacji web. Otworzysz podstawowe funkcjonalności najpopularniejszej aktualnie biblioteki na Świecie - React! Nie musisz znać tej technologii aby brać udział w szkoleniu. Zapraszam zarówno osoby, które chcą zrozumieć jak działa React pod maską oraz takie, które chcą nauczyć się jak działają nowoczesne biblioteki.

dostępnych: 3

już niedostępne 61,50 zł -
In my workshop you will see how a small subset of JavaScript functionalities called functional programming can be used to implement other functionalities such as constructors, prototypes and data mutability. We will tackle some drill tasks about these to come up with a group project. There will be different exercises about these. We will look at possible syntax sugars by examining AskScript, a programming language that has a JavaScript runtime. If all attendees speak Polish, the workshop will be in Polish as well. Trener: Marcin Hagmajer [English]

In my workshop you will see how a small subset of JavaScript functionalities called functional programming can be used to implement other functionalities such as constructors, prototypes and data mutability. We will tackle some drill tasks about these to come up with a group project. There will be different exercises about these. We will look at possible syntax sugars by examining AskScript, a programming language that has a JavaScript runtime. If all attendees speak Polish, the workshop will be in Polish as well.

dostępnych: 5

już niedostępne 61,50 zł -
Na warsztatach zostanie omówiony temat związany z dziedziczeniem prototypowym. Przejdziemy od literału obiektu, przez konstruktor funkcji do klasy. Zostanie przedstawiona użyteczność klasy w ogólnym ujęciu programowania na przykładzie prostej aplikacji. Całe warsztaty zostaną zakończone strukturami danych jak: Map oraz Set. Trener: Daniel Karski

Na warsztatach zostanie omówiony temat związany z dziedziczeniem prototypowym. Przejdziemy od literału obiektu, przez konstruktor funkcji do klasy. Zostanie przedstawiona użyteczność klasy w ogólnym ujęciu programowania na przykładzie prostej aplikacji. Całe warsztaty zostaną zakończone strukturami danych jak: Map oraz Set.

dostępnych: 3

już niedostępne 61,50 zł -
Pokażę ci JavaScript od kuchni! Poznasz symbole, Proxy i Reflect, a także ukryty świat generatorów i iteratorów. Odkryjemy zastosowania oraz mechanizmy rządzące tymi zagadnieniami. Ale przede wszystkim, będziemy się dobrze bawić, ponieważ przygotowałem dla Ciebie mnóstwo ciekawych zadań. Trener: Piotr Szlachciak

Pokażę ci JavaScript od kuchni! Poznasz symbole, Proxy i Reflect, a także ukryty świat generatorów i iteratorów. Odkryjemy zastosowania oraz mechanizmy rządzące tymi zagadnieniami. Ale przede wszystkim, będziemy się dobrze bawić, ponieważ przygotowałem dla Ciebie mnóstwo ciekawych zadań.

dostępnych: 0

Wyprzedane 61,50 zł Wyprzedane