Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

UMOWY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH porównanie nowej ustawy Pzp i obecnie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem specustawy COVID-19 - SZKOLENIE ONLINE

location icon
ON-LINE
calendar icon
Od 8 wrz 9:30 do 9 wrz 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych - w szczególności dla pracowników Zamawiających odpowiedzialnych za przygotowanie postepowanie ws. wyboru wykonawcy i nadzór nad realizacją zawartej umowy, jak również dla przedstawicieli wykonawców realizujących kontrakty publiczne lub ubiegających się o nie.

W trakcie dwóch dni szkolenia omówione zostaną najważniejsze cywilnoprawne aspekty zamówień publicznych z uwzględnieniem konkretnych przykładów, analizy zapisów umownych i orzecznictwa oraz z propozycją konkretnych zapisów w umowach.

Trener przedstawi także w praktycznym ujęciu rozwiązania wprowadzone specustawą dotyczącą walki z koronawirusem, a odnoszące się bezpośrednio do realizowanych kontraktów publicznych.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

Strona szkolenia TUTAJ

ZGŁOSZENIE ON-LINE

Trener: Damian Michalak

PROGRAM

1. Umowa ws. zamówienia publicznego

 • Umowy ws. zamówień publicznych - na czym polega ich specyfika i co to znaczy "zawrzeć dobrą umowę".
 • Prawo zamówień publicznych a prawo cywilne - relacje stron przed i po zawarciu umowy.
 • Dlaczego większość prawnych kwestii w relacji Zamawiający - Wykonawca leży poza Prawem zamówień publicznych?

2. Relacja zamawiający - wykonawca przy zawieraniu umowy

 • Reprezentacja stron umowy. Skutki błędów przy wadliwej reprezentacji.
 • Pełnomocnictwa - co zawiera optymalna wersja pełnomocnictwa i jakich błędów unikać?
 • Data zawarcia umowy - najczęstsze błędy stron umowy. Jak zawrzeć umowę "korespondencyjnie"?

3. Treść umowy ws. zamówienia publicznego okiem praktyka

 • Obowiązkowe i fakultatywne elementy umowy ws. zamówienia publicznego.
 • Obszary umowy szczególnie narażone na ryzyka.
 • Główne obszary dobrej umowy o zamówienie publiczne,
 • Podwykonawcy w umowach o zamówienia publiczne. Zasady zmiany podwykonawcy.
 • Rola załączników - najczęstsze błędy.

4. Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

 • Czym różni się klasyczna umowa o roboty budowlane od umowy o RB realizowanej w następstwie przetargu?
 • Mechanizm ochronny podwykonawców w Kodeksie Cywilnym i Prawie zamówień publicznych - pozycja Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy. Problemy praktyczne w stosowaniu.
 • Umowa o roboty budowlane ze świadczeniami dodatkowymi - konsekwencje prawne zawierania umów "mieszanych"
 • Skutki odstąpienia od umowy na roboty budowlane. Co na to Sad Najwyższy?
 • Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w nowej ustawie PZP

5. Prawa autorskie w umowach ws. zamówień publicznych - krótko, na temat i wyłącznie praktycznie o najważniejszych aspektach nabywania utworów (np. projektów budowlanych, analiz, materiałów marketingowych).

6. Wykonywanie umów ws. zamówienia publicznego

 • Należyte wykonanie umowy - pojęcie, zasady, możliwość umownej modyfikacji.
 • Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy - jakie roszczenia przysługują stronom?
 • Rękojmia a gwarancja. Czy się różnią, komu przysługują?
 • Nienależyte wykonanie umowy a wykluczenie wykonawcy z postępowania
 • Kary umowne - istota, zasady formułowania postanowień umownych.
 • Miarkowanie kar umownych - zasady, możliwości, ryzyka. Jak zmiarkować karę umowną dziesięciokrotnie? Czy to możliwe?
 • Czy kary umowne podlegają zawsze kumulacji?
 • Katalog najpopularniejszych kar umownych w zamówieniach publicznych
 • Limitowanie odpowiedzialności wykonawcy. Jak nie narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
 • Opóźnienie a zwłoka - odpowiedzialność wykonawcy
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - case study, analiza błędów wykonawców.

7. Zakończenie współpracy Zamawiającego i Wykonawcy

 • Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, wypowiedzenie umowy, wygaśnięcie umowy - czy różnią się od siebie i jak regulować te kwestie w kontraktach?
 • Odstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe. Analiza różnych podstaw prawnych odstępowania od umów.
 • Dlaczego większość umów zawiera nieskuteczne postanowienia o odstąpieniu od umowy chroniące zamawiającego tylko iluzorycznie? Jak nie popełniać błędów w redakcji przepisów o odstąpieniu.
 • Jak się rozliczyć przy odstąpieniu całkowitym a jak przy częściowym?
 • Wykonanie zastępcze.
 • Co z karami umownymi po odstąpieniu od umowy?

8. Zmiany umów ws. zamówienia publicznego

 • Rewolucyjne zasady aneksowania kontraktów publicznych
 • Ograniczenia w aneksowaniu umów - analiza sześciu podstaw z art. 144 pzp.
 • Zmiany podmiotowe a przedmiotowe - kiedy mogę zmienić wykonawcę zamówienia publicznego?
 • Zmiany istotne a nieistotne. Kiedy kwestia istotności zmiany ma znaczenie?

9. Umowy o zamówienia publiczne w nowej ustawie Pzp

 • Zmiana koncepcji relacji zamawiający-wykonawca
 • Klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowach
 • Zasady ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy
 • Nowe podejście do kar umownych

10. Epidemia COVID-19 a prawa i obowiązki stron umowy o zamówienie publiczne

 • Obowiązek raportowania wpływu epidemii na realizacje umowy
 • Zasady aneksowania umów w związku z COVID-19. Co jest dowodem umożliwiającym aneks?
 • Dyscyplina finansów publicznych w świetle specustawy (tarcza antykryzysowa)
 • Status podwykonawcy w czasie epidemii wg specustawy

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE ONLINE

dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

już niedostępne 995,00 zł -