Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2021-2027 - nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy. ONLINE

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 30 sie 9:30 do 31 sie 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom i uczestniczkom szkolenia zasad realizacji projektów w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz uzyskanie odpowiedzi na istotne pytania:

 • kto, na co i ile środków będzie mógł pozyskać?
 • kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
 • czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
 • co to jest REACT-EU - kto może z niego skorzystać?
 • jakie programy będą dostępne?
 • jakie działania/projekty będą finansowane?

Uczestnicy i uczestniczki z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania i dystrybucji środków unijnych, a w przypadku Beneficjentów aplikowania o środki unijne. Dzięki tej wiedzy będą mogli oszacować swoje szanse na dofinansowanie oraz wybrać te obszary, które mogą być dla nich szczególnie atrakcyjne.

CENA SZKOLENIA 995.00 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 •  30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 •  Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Ingrid Szrajer

PROGRAM

 1. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 - nowy system i zasady realizacji projektów
  • Stan prac nad dokumentami, czyli kiedy ruszy Nowa Perspektywa?
  • Logika interwencji - 6 celów polityki w miejsce 11 - czyli co w Nowej Perspektywie 2021-2027 jest w cenie?
  • Czym różni się Polityka Spójności od Krajowego Planu Odbudowy?
  • Co to jest REACT-EU - kto może z niego skorzystać?
  • Zasady dystrybucji środków oraz oceny projektów
  • System instytucjonalny w nowym rozdaniu środków europejskich
 2. Nowe programy operacyjne krajowe finansujące różne typy projektów a wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
   1. Badania i innowacje
   2. Wsparcie przedsiębiorstw
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
   1. Szerokopasmowy internet
   2. Usługi cyfrowe
   3. Cyfryzacja
   4. Cyberbezpieczeństwo
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko
   1. Efektywność energetyczna
   2. Infrastruktura energetyczna
   3. Odnawialne źródła energii
   4. Przystosowania do zmian klimatu
   5. Gospodarka odpadami
   6. Gospodarka wodno-ściekowej
   7. Przyroda, kultura i turystyka
   8. Niskoemisyjny transport i mobilność miejska
   9. Inwestycje transportowe (drogi, kolej, transport wodny)
   10. Ochrony zdrowia
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
   1. Przedsiębiorczość i innowacje
   2. Energia i klimat
   3. Sieć transportowa
   4. Turystyka i uzdrowiska
   5. Kapitał społeczny
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
   1. Rynek pracy
   2. Opieka nad dziećmi do lat 3
   3. Edukacja dzieci i młodzieży
   4. Edukacja dorosłych
   5. Szkolnictwo wyższe i nauka
   6. Usługi społeczne i zdrowotne
   7. Włączenie i integracja społeczna
   8. Równość, integracja i niedyskryminacja
 1. Linia demarkacyjna - Programy Krajowe i Regionalne a Krajowy Plan Odbudowy
 2. Instrumenty terytorialne
  1. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)
  2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
  3. Inny Instrument Terytorialny (IIT)
 3. Zasady finansowania projektów
  • Sposoby finansowania projektów: dotacje a instrumenty zwrotne
  • Zaliczki czy refundacja?
  • Montaż finansowy - poziom dofinansowania i wkład własny
 4. Rozliczanie projektów w Nowej Perspektywie 2021-2027
  • Kwalifikowalność wydatków
  • Trwałość projektu
  • Uproszczone formy rozliczania wydatków
  • Systemy informatyczne wspierające realizację projektów
 5. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE

Dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

już niedostępne 995,00 zł -