Szkolenie otwarte w Warszawie Trening antystresowy i warsztat kontroli emocji

location icon
Human Skills ul. Widok 18/2, Warszawa
calendar icon
Od 29 paź 9:30 do 30 paź 16:00
ticket icon
Od 1 463,70 zł

Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli o:
Fizjologii stresu.
Mechanizmach związanych ze stresem.
Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres.
Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie.
Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki.
Swoim wewnętrznym potencjale.
Metodach asertywnej (bezstresowej) komunikacji.
Psychologicznych metodach zarządzania życiową energią.

Uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu treningu antystresowego i warsztatu kontroli:
Identyfikacji oznak stresu, w tym irracjonalnych myśli, które przyczyniają się do pojawiania się stresu i negatywnych emocji.
Neutralizowania stresorów za pomocą technik dostosowanych do własnych preferencji.
Korzystania z technik relaksacyjnych (redukcja i profilaktyka stresu), m.in. poprzez ćwiczenia oddechowe, uwalniające napięcie.
Zwiększenia swojej efektywności zawodowej i osobistej.
Świadomej obserwacji swojego ciała, rozpoznawania sygnałów stresu.
Asertywnej komunikacji.
Zarządzania swoim potencjałem w życiu zawodowym i osobistym.

Uczestnicy pogłębią kompetencje z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli związane z:
Zarządzaniem stresem.
Samoświadomością.
Efektywnością zawodową i osobistą.
Zarządzaniem swoim potencjałem.
Pracą z ciałem.

Adresaci szkolenia z zakresu treningu antysresowego i warsztatu kontroli:
Osoby, które na co dzień doświadczają negatywnych skutków stresu.
Osoby, które chciałyby nauczyć się zarządzać stresem i emocjami.
Osoby, które chcą bardziej świadomie wykorzystywać swój potencjał w życiu zawodowym i osobistym.
Osoby, które czują nadmiar bodźców i przepracowanie i trudno im wejść w kontakt ze swoim ciałem i emocjami.
Osoby, które czują potrzebę zmiany i wprowadzenia nowych nawyków.

PROGRAM SZKOLENIA: TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI. Wzmocnienie odporności psychicznej.

09:30 - 10.15 TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI. ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA
Przywitanie uczestników
Zebranie oczekiwań i ustalenie celów warsztatu
Ustalenie kontraktu na czas trwania szkolenia

10:15 - 11:00 Moduł I. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI. Fizjologia stresu - dlaczego najpierw musimy zrozumieć co dzieje się z naszym ciałem, by móc poradzić sobie w sytuacjach stresowych?
Geneza stresu w życiu.
Dystres i eustres- rola stresu.
Zrozumieć stres, czyli co się dzieje z moim ciałem, gdy w organizmie szaleje kortyzol
i adrenalina?
Przyczyny stresu w życiu zawodowym.
11:00 - 11:50 Przerwa

12:00 - 13:00 Moduł I. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI - c.d.
Reakcje organizmu na stres - psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
Objawy psychosomatyczne a stres i emocje.
Dlaczego ciało choruje, gdy doświadczamy chronicznego stresu? Psychosomatyczne spojrzenie na funkcjonowanie człowieka.
Choroby psychosomatyczne - gdy Twoje ciało chce Ci powiedzieć coś ważnego.
13:00 - 13:40 - Przerwa obiadowa

13:45 - 15:00 Moduł II. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI - psychika. Budowanie odporności psychicznej.
Zatrzymać stres - identyfikacja automatycznych myśli stresowych i ich zamiana - technika radzenia sobie z początkowymi objawami stresu.
Jak zacząć budować odporność psychiczną? Identyfikacja "pieczątek" z przeszłości.
Siła przekonań - dlaczego tak ważne jest kontrolowanie tego, co do siebie mówię?

15:15 - 16:30 Moduł II. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI- psychika - c.d.
Muszę, Chcę, Decyduję się - trzy głosy wewnętrzne, które nami sterują. Model analizy transakcyjnej.
Człowiek zewnątrzsterowny i wewnątrzsterowny - umiejętność wyznaczania granic kluczem do budowania trwałej odporności psychicznej.
Moje prawa - asertywny stosunek do siebie samego.

DZIEŃ II SZKOLENIA

09:30 - 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
10:00 - 11:00 Moduł III. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI - redukowanie napięcia.
Implozja - czym jest zjawisko implozji i jak pozbywać się stresu, który gromadzimy
w ciągu dnia?
Oddech przeponowy - nauka prawidłowego oddechu redukującego stres i napięcia
w ciele.
Technika uziemienia i zrzucania napięcia Alexandear Lowena. Poczuj swoją energię życiową
i utrzymuj się na własnych nogach.
11:00 - 11:15 przerwa

11:30 - 13:00 Moduł III. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI - c.d.
Wizualizacja i relaksacja - jak skutecznie się relaksować? Dwie techniki wizualizacji dające odpoczynek dla naszego ciała.
Trening autogenny Schulza.
Muzykoterapia, aromaterapia, ograniczenie zbędnych bodźców - codzienna higiena dla ciała
i psychiki.
Rola diety i nawyków żywieniowych jako forma radzenia sobie z nadmiernym stresem.
13:00 - 13:40 przerwa obiadowa

13:40 - 14:30 Moduł IV. TRENING ANTYSTRESOWY I WARSZTAT KONTROLI EMOCJI. Bliżej siebie i bliżej ludzi. Jak redukować stres i opanować emocje w kontaktach z innymi?
Temperament i jego rola - czyli jak zrozumieć innych i być wyrozumiałym dla siebie
Dlaczego kontakty z innymi potrafią być aż tak stresujące.
4 modele komunikacji - od agresji do partnerstwa. Jak skutecznie rozmawiać z innymi,
by nie gromadzić stresu i napięcia.
14:30 - 14:45 przerwa

14:45 - 16:00 Moduł V. PLAN RADZENIA SOBIE ZE STRESEM I EMOCJAMI
Koło życia - identyfikacja obszarów najbardziej potrzebujących wzmocnienia.
Kryzys energetyczny Schwarza - jak dbać o siebie?
Opracowanie indywidualnego planu działania.
Podsumowanie i zebranie informacji od uczestników, feedback trenera, pożegnanie.Dodaj opis wydarzenia

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://www.humanskills.pl/trening-antystresowy-warsztat-kontroli-emocji

dostępnych: 10

28 Października 2020, 15:00 1 463,70 zł