Komunikacja i wystąpienia publiczne Zarządzanie Rozwój osobisty Sport Kursy online

Trener kompetencji miękkich - ONLINE

location icon
ONLINE
calendar icon
Od 1 wrz 18:00 do 1 wrz 18:00
ticket icon
Od 297,00 zł


SZKOLENIE JEST JUŻ DOSTĘPNE.

LINK DO SZKOLENIA OTRZYMASZ DO DWÓCH GODZIN PO DOKONANIU ZAKUPU

Zamówienie faktury/ faktura proforma - biuro@hrway.pl / tel. 500-75-32-79

Czym się różni bilet promocyjny od normalnego?

Jeśli widzisz dostępny bilet promocyjny to nie zastanawiaj się długo. Otrzymasz pełnowartościowe szkolenie w niższej cenie. Pula biletów promocyjnych jest ograniczona :)

Szkolenie ma charakter kursu on line - sam wybierasz kiedy i jak się uczysz!

Jak wygląda szkolenie? 

Po zakupie na adres mailowy podany w zgłoszeniu otrzymasz link do  szkolenia. Jeśli Twój adres pocztowy jest w serwisie wp.pl sprawdź folder Oferty, ponieważ tam najczęściej "wpada" nasz dostęp do szkolenia.

Jak wygląda certyfikat?

Na certyfikacie nie ma informacji o tym, że szkolenie odbywa się w formie online


Pamiętaj, że zawsze uczysz się kiedy chcesz - nie wymagamy obecności konkretnego dnia i konkretnej godzinie.

Oddaję kurs w Twoje ręce i tylko od Ciebie zależy, czy przejdziesz go w 3 dni, czy w 3 miesiące. Po zgłoszeniu zakończenia kursu wysyłam imienny certyfikat (na wskazany przez Ciebie adres lub mailem)

W mailu otrzymasz plan szkolenia z dostępem do filmów szkoleniowych.

Masz dodatkowe pytania? - Napisz biuro@hrway.pl

Co dostaniesz?

- dostęp do szkolenia na zawsze

- certyfikat po ukończeniu pełnego szkolenia

- ciągły kontakt z prowadzącym szkolenie, dostęp do zamkniętej grupy na FB

- dostęp do webinarów oraz dodatkowych materiałów 


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kompetencje miękkie• Czym są kompetencje miękkie?• Dlaczego rozwój kompetencji miękkich jest ważny?• Rozwój kompetencji miękkich  Motywacja do rozwoju kompetencji miękkich - wzbudzanie motywacji w kliencie
2. Rozwój kompetencji• Proces uczenia się osób dorosłych• Metody rozwoju kompetencji miękkich• Ocena skuteczności działań trenera
3. Kompetencja komunikacja• Diagnoza kompetencji (jak diagnozować lukę kompetencyjną)• Ćwiczenia rozwijające kompetencje komunikacyjne
4. Kompetencja praca w zespole• Diagnoza kompetencji (jak diagnozować lukę kompetencyjną)• Ćwiczenia rozwijające kompetencje zespołowe
5. Kompetencja negocjacje• Diagnoza kompetencji (jak diagnozować lukę kompetencyjną)• Ćwiczenia rozwijające kompetencje negocjacyjne
6. Kompetencja zarządzanie sobą w czasie • Diagnoza kompetencji (jak diagnozować lukę kompetencyjną)• Ćwiczenia rozwijające kompetencje
7. Kompetencja asertywność• Diagnoza kompetencji (jak diagnozować lukę kompetencyjną)• Ćwiczenia rozwijające kompetencje asertywność - 

8. Gry i zabawy szkoleniowe

9. Prowadzenie zajęć online

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Regulamin szkoleń online organizowanych przez firmę HR WAY Karolina Krzyżaniak 1.Administratorem Danych Osobowych jest Karolina Krzyżaniak prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą:. HR WAY Karolina Krzyżaniak ulica Grabowa 2/4 85-601 Bydgoszcz NIP 554 249 79 85 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu, a także wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak obsługa reklamacji, egzekucja należności, wystawienie dokumentów księgowych. 3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach zawieranych umów mogą być, w przypadku kontroli podatkowej lub innych urzędowych kontroli prowadzonych na podstawie przepisów prawa: Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub inne podmioty. 4. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w punkcie 2 będą przechowywane 5 lat od momentu ich uzyskania, w przypadku przechowywania danych księgowych terminy wynikają z odpowiednich ustaw podatkowych. 6. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji zautomatyzowanych, w tym nie dokonuje profilowania. 7. W momencie zakupu szkolenia oświadczam, że chcę natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usługi i rozumiem, że nie będę mógł/mogła odstąpić od umowy na dostarczanie treści usługodawcy przed upływem 14 dni, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm. 8. W ramach dokonanej opłaty szkoleniowej uczestnik szkolenia w ciągu maksymalnie 12 godzin otrzyma dostęp do materiałów szkoleniowych. Dostęp ten będzie aktywny przez 180 dni licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. 9. W momencie zakończenia szkolenia uczestnik zgłasza zakończenie szkolenia na adres biuro@hrway.pl, a organizator przesyła uczestnikowi w ciągu 7 dni certyfikat ukończenia szkolenia (w sposób ustalony między stronami). 10. Udostępnione materiały są przeznaczone tylko dla uczestnika szkolenia (z wyłączeniem materiałów przekazanych w drodze mailowej) Powielanie, udostępnianie (również w social mediach), przekazywanie materiałów możliwe jest tylko za zgodą prowadzącego szkolenie. W przypadku naruszenia zakazu organizator ma prawo do roszczenia w wysokości dziesięciokrotności zakupionego biletu szkoleniowego. 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Trener kompetencji miękkich - BILET PROMOCYJNY (szkolenie online, dodatkowe webinary, certyfikat) - ZŁAP OSTATNI PROMOCYJNY BILET
1 Września 2022, 23:59 297,00 zł
  Trener kompetencji miękkich - (szkolenie online, dodatkowe webinary, certyfikat)
1 Września 2022, 23:58 327,00 zł